Příprava oslav 120 let gymnázia

V roce 2019 si připomene Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, významné jubileum. Gymnázium bude slavit 120. narozeniny.

Ředitel školy RNDr. Václav Klement pověřil vedením přípravného výboru oslav Mgr. Ivanu Voženílkovou. Češtináři a historici PhDr. Radek Mikulka a PhDr. Jan Adamec již začali shromažďovat podklady pro Almanach. Proběhlo i jednání s Mgr. Danuší Wetterovou, její starostí bude počítačové zpracování jak Almanachu, tak dalších informací. Spolupracovat budou PR školy Mgr. Jana Kolčářová a Mgr. Iveta Höferová. Dalším členem přípravného výboru je Mgr. František Herman.

Rámcový plán oslav je připraven takto: doprovodné akce se uskuteční v září – říjnu 2019, oslavy proběhnou v sobotu 21. 9. 2019 podle následujícího harmonogramu:

  • 9:00 – 14:15  Den otevřených dveří
  • 14:30 – 15:00  shromáždění pedagogického sboru, zaměstnanců, žáků a absolventů na Masarykově náměstí
  • 15:00 – ???  absolventské srazy po jednotlivých třídách

Gymnázium a SOŠZE Vyškov nebude organizovat absolventské srazy. Pokud chtějí absolventi v oslavách výročí školy pokračovat, je to v režii tříd a jejich svolavatelů (např. zajištění společného posezení apod.).

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Voženílková, zástupkyně ředitele
telefon: 773 454 602
email: ivana.vozenilkova(at)gykovy.cz

 

 

Štítky: 
Česky