Hiroshima University High School

V roce 2013 bylo uzavřeno partnerství mezi Gymnáziem a SOŠZE Vyškov a  HUHS – Hiroshima University High School.

Hirošimská střední škola  (www.hiroshima-u.ac.jp/fsc) byla založena v březnu 1905. V roce 1945 byla zcela zničena při atomovém bombardování Hirošimy. Od roku 1978 je škola součástí hirošimské státní univerzity a je školou univerzitní. Studium je zaměřeno na přírodní vědy a na umění, zejména na tradiční japonské umění. Mezi zajímavé a pro nás exotické mimoškolní aktivity pořádané školou patří kroužky, semináře a praktická cvičení zaměřená na kaligrafii, sado (čajové obřady), shogi (japonské šachy), kendo (japonský šerm), lukostřelbu,…

Škola je dlouhodobě zapojena v mnoha mezinárodních projektech, z nichž nejvýznamnější je projekt SSH (Super Science High School), který od roku 2003 podporuje japonské ministerstvo školství. V roce 2013 se i naše škola zapojila v oblasti přírodních věd do projektu SSH.

 

V listopadu 2013 vyjel na první výměnný pobyt Dalimil Ševčík, žák septimy B spolu s ředitelem školy RNDr. Václavem Klementem, o jejich pobytu v Hirošimě se dočtete na stránce Super Science High School Program 2013 a v článku ve Vyškovském zpravodaji, fotografie jsou v albu V japonsku.

Jak můžete vidět v albu SSH Projekt 2014, japonští přátelé, ktří nás v listopadu 2014 navštívili, byli z průběhu celého týdne nadšeni, poznali mnoho zajímavého, navázali nová přátelství a odjížděli plni pozitivních dojmů a radosti z poznání. O pobytu japonských učitelů a žáků se dočtete na stránce Spolupráce s Hirošimou se dále prohlubuje a také na:

 

O dva roky později - v listopadu 2015 - navštívili žáči naší školy Hirošimu. Výměnný pobyt byl tematicky zaměřen na využívání biomasy. Podrobnosti se dočtete na stránce Vyškovští gymnazisté opět v Japonsku aneb Odvážnému štěstí přeje! O návštěvě psal též Vyškovský zpravodaj.

V říjnu 2016 navštívili naši školu studenti a učitelé z partnerské Univerzitní střední školy z Hirošimy. Studenti gymnázia spolu s japonskými a německými studenty řešili mezinárodní vědecko-výzkumný projekt „Super Science High School – Japan-Czech-Germany Cooperative Overseas Program“, na který se nám opět podařilo získat grant japonského ministerstva školství. Dvouletý projekt je zaměřený na možnosti smysluplného využívání obnovitelných zdrojů energie v národním hospodářství. Naše škola zpracovává téma bioenergie se zaměřením na problematiku biomasy a její možné použití k výrobě elektrické energie. Na realizaci programu se podílí studenti z České republiky, Japonska a Německa.

 

Přednáška Vyškovští gymnazisté opět v Japonsku

Štítky: 

Spolupráce s Hirošimou se dále prohlubuje

Minulý týden, tedy 17. - 21. listopadu 2014, znamenal pro naši školu další pokrok ve spolupráci se střední školou v japonské Hirošimě. Zatímco loni v listopadu byli v roli hostitelů Japonci a připravili pestrý a mimořádně nabitý program, nyní to byla naše škola, která vítala hosty ze vzdálené země, poskytla jim veškeré zázemí a snažila se připravit obdobně naplněný a pestrý týden plný poznání.

Program pro delegaci 15 studentů a 4 učitelů zahrnoval několik laboratorních prací nejen na půdě naší školy, ale i ve specializovaných laboratořích českých univerzit (MENDELU Brno, UK Praha), návštěvu vyškovského pivovaru, přijetí na vyškovské radnici, u hejtmana našeho kraje, a dokonce i v Senátu Parlamentu České republiky, dále také poznávání české historie, kultury a tradic (prohlídka pražských památek, prezentace našich studentů o Vánocích v Česku a ve světě, ochutnávka tradičních pokrmů a konečně i dva večery strávené v rodinách našich studentů, kteří byli celý týden do projektu zapojeni).

Jak můžete vidět v albu SSH Projekt 2014, japonští přátelé a stejně tak naši učitelé i studenti byli z průběhu celého týdne nadšeni - poznali mnoho zajímavého, navázali nová přátelství a odjížděli plni pozitivních dojmů a radosti z poznání.

Informace o akci najdete také na

Štítky: 
Česky

Super Science High School Program 2013

V květnu jste si na těchto stránkách mohli přečíst o rodící se spolupráci naší školy s Hirošimskou univerzitní střední školou. Nyní bych vás rád informoval o listopadovém týdnu 18. - 24. 11. 2013, který významně upevnil toto partnerství. V těchto dnech jsem měl možnost – jakožto student vyškovského gymnázia – reprezentovat naši školu po boku pana ředitele RNDr. Václava Klementa právě v Hirošimě před tamějšími učiteli a studenty.

Tento studijně-pracovní výjezd se uskutečnil pod hlavičkou japonského projektu Super Science High School Program (Vědecký středoškolský program). Projekt se týká spolupráce japonské střední školy se střední školou z jiné země, kdy jádrem společné práce je určité předem dohodnuté téma z oblasti přírodních věd. Na tomto místě je dobré podotknout, že z jedné země si japonská škola vybere pro kooperaci maximálně jednu školu, přičemž celkový počet vybraných škol není vysoký – například náš partner, Hirošimská univerzitní střední škola, rozvíjí takovouto spolupráci celkem se čtyřmi školami v rámci celého světa – vyškovské gymnázium je jednou z nich…

Jako téma našeho projektu byly vybrány biochemické poznatky z oboru kvašení (fermentace). Proč zrovna tato oblast? Japonce velmi zaujal vyškovský pivovar s více než třísetletou tradicí a uvědomili si také podobnost výroby piva s výrobou saké – typicky japonského nápoje. V okolí Hirošimy se navíc kromě výroben saké nachází i vědecký výzkumný ústav zkoumající procesy kvašení, čehož bylo využito v rámci našeho nabitého programu.

V čem tedy spočívala naše práce v Japonsku? Významnou složkou byl právě zmíněný projekt: Společně s hirošimskými studenty jsme vyhotovili několik laboratorních prací spojených s fermentací, navštívili zmíněný vědecký ústav i tradiční výrobnu saké, poté jsme porovnávali výrobu piva s výrobou saké, sami jsme také navrhovali, jak dále využít nové poznatky ze zajímavého oboru fermentace. (Abych jen naznačil, nakolik je tato oblast zajímavá, mohu zmínit, že bylo již objeveno přes tisíc druhů kvasinek. A jejich využití může být velmi široké a přínosné – například při řešení otázky nedostatku potravin v určitých částech světa.) Na konci týdne jsme pak představitelům školy prezentovali výsledky naší společné práce.

Projekt o fermentaci však nebyl jedinou částí programu. Další velmi významnou složku tvořily diskuse o spolupráci se zástupci školy a dalších institucí. Jednalo se nejen o mnoho debat s organizátory projektu, ale také o přijetí u hirošimského starosty a prefekta („hejtmana“) hirošimské prefektury. Panu řediteli Klementovi se podařilo upevnit a rozvinout spolupráci mezi školami, a navíc značnou měrou podpořit partnerství mezi městy Vyškovem a Hirošimou, případně též mezi příslušnými krajskými samosprávami.

Třetí část pobytu pak zahrnovala vzájemné poznávání tradic, kultury a památek – i to je podmínkou kvalitní a oboustranně přínosné spolupráce. Poutavou formou (prezentace, postery) jsme mohli představit naši zemi, město Vyškov a naši školu více než dvěma stovkám hirošimských studentů a také mnoha učitelům. Došlo i na návštěvu několika japonských památek. (Tím však nemíním jakousi zážitkovou turistiku – na to opravdu čas nebyl.) Prvním důležitým místem byl ostrov Miyajima nedaleko Hirošimy, kde je výjimečným způsobem spojena krása přírody s lidským odkazem. Mohli jsme jednak absolvovat procházku s výkladem o fauně a flóře ostrova, kde se kromě typicky japonských organismů vyskytuje několik živočichů a rostlin zcela netypických, a jednak poznat jedno z nejposvátnějších míst šintoistického náboženství, svatyni, jejíž součástí je i slavná brána „torii“. Dalším místem, které jsme navštívili, místem ještě významnějším, byl Hirošimský park míru - rozsáhlé memento atomové bomby, místo velkého zmaru a zároveň i naděje v člověka a lidstvo. Toto místo nás obohatilo o myšlenku vědy jdoucí (nyní a vždy v budoucnosti) ruku v ruce s etickými zásadami, stejně tak i o myšlenku míru, jehož symbolem se Hirošima stala.

Tento týden byl velkou zkouškou - úkol zněl: ukázat Japoncům, že pro ně můžeme být rovnocennými a zajímavými partnery. Troufám si říci, že jsme touto zkouškou prošli velmi dobře, a proto věřím, že další roky přinesou gymnáziu i Vyškovu radost ze spolupráce s takto významným a zajímavým partnerem.

Nejbližší významnou událostí týkající se naší kooperace bude návštěva hirošimských studentů a učitelů ve Vyškově. Ta se uskuteční v příštím školním roce, konkrétně v listopadu 2014. Věřím, že Japonci budou s pobytem zde spokojeni přinejmenším tak, jako my jsme byli spokojeni s pobytem v jejich zemi, a věřím, že i oni si odnesou spoustu nových poznatků a zajímavých zážitků.

Dalimil Ševčík, 7. MB

 

Fotografie: http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/v-japonsku

Štítky: 
Česky

Vyškovští gymnazisté opět v Japonsku aneb Odvážnému štěstí přeje!

V polovině října jsme spolu s dalšími studenty Gymnázia a SOŠZE Vyškov měli možnost zažít velmi nevšední školní týden. Od 12. do 17. 10. 2015 jsme se účastnili výměnného vědeckého pobytu v japonském městě Hiroshima na partnerské Univerzitní střední škole. Pod vedením pana ředitele Václava Klementa a profesorek Jitky Hrežové a Petry Nedomové jsme pracovali v rámci programu SSH (Super Science High School) na tématu Biomasa jako obnovitelný zdroj energie.

Už samotná cesta byla pro některé z nás premiérou. Odlétali jsme z Prahy do Moskvy a dále z Moskvy noční oblohou do Tokia. Tam jsme zdárně nasedli na superexpres Schinkansen, ve kterém jsme se poprvé seznámili s lunchboxy a hůlkami. Při jídle na nás musela být zábavná podívaná.

O japonských turistech se s oblibou tvrdí, že jejich hlavním znakem je věčně nabitý a nažhavený fotoaparát. Když jsme se ale ocitli v roli Čechů v Japonsku, uvědomili jsme si, že i my fotíme opravdu všechno a že největším postrachem je vybitá baterie. Celý pobyt pro nás totiž znamenal jedno překvapení za druhým a vnímali jsme detaily, které doma považujeme za běžnou součást života. Nelze nezmínit například uklízeče z tokijského letiště, který víc než dobrou půl hodinu, kdy jsme si zařizovali jízdní pasy, leštil jednu malou kachličku. Stejně tak nás fascinovala i japonská disciplinovanost - například to, jak se obyvatelé Hirošimy trpělivě řadí do fronty při čekání na tramvaj. Něco jako chaotické cpaní a předbíhání ostatních, což je u nás naprosto normální záležitost, v Japonsku neexistuje. Uvědomovali jsme si, že lidé kolem jsou velmi přátelští, přející a skromní. Nebylo tomu jinak ani se studenty Hirošimské univerzity, kteří nás velmi vřele přivítali v jejich rodinách, jelikož právě jejich domácnost se na týden stala i naší.

I když od nás bylo téměř neustále očekáváno maximální nasazení a precizní výkony, ani odborná stránka projektu nepostrádala své kouzlo.  Díky programu jsme mohli slyšet odbornou přednášku na Hirošimské univerzitě s nezapomenutelným akčním profesorem z tokijské univerzity, navštívit město Maniwa, které čerpá většinu energie z biomasy, a také navštívit tamní elektrárnu, která biomasu spaluje. V rámci projektu jsme také vyzkoušeli chemický experiment pro srovnání výhřevnosti různých materiálů a samozřejmě jsme mohli vidět i řadu pokusů od japonských odborníků. Mezi další velmi intenzivní zážitky patřila mimo jiné i návštěva Parku míru a Muzea míru, která nám připomněla, jak bolestnou historií muselo město Hirošima projít a jak důležité je zachování světového míru.

Všichni jsme moc vděční za to, že jsme i tento rok mohli být součástí projektu SSH, který by bez dlouholeté komunikace a spolupráce nemohl vzniknout. Doufáme, že naše letošní výprava namotivuje další studenty a bude i pro ně přínosem. A především doufáme, že se do tak nádherné země, jakou Japonsko bez pochyb je, ještě někdy podíváme.

Tereza Nedomová, Jakub Nedoma a Eva Šenková, studenti 4. A

Štítky: 

Super Science High School Program

Ve dnech 20. a 21. května navštívil vyškovské gymnázium a střední odbornou školu pan Hirofumi Egusa z Hirošimy. Cílem jeho návštěvy bylo definitivní dojednání spolupráce a partnerství mezi Gymnáziem a SOŠZZE Vyškov a Hirošimskou univerzitní střední školou.

Obě školy zpracovaly a úspěšně obhájily mezinárodní projekt zaměřený na výuku přírodních věd. V rámci dvouletého projektu s názvem "Super Science High School Program" budou studenti obou škol realizovat workshopy z oblasti biologie, chemie a fyziky. Součástí projektu je také výměnný pracovní pobyt studentů a pedagogů obou partnerských škol. Fotografie z návštěvy najdete zde.

Spolupráci vyškovského gymnázia s Hirošimou podporuje náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast školství Stanislav Juránek a také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vnějších vztahů Roman Celý - http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=228455&TypeID=2.

Studenti vyškovského gymnázia v zemi vycházejícího slunce

V Hirošimě

Vzpomenete si, kolik výjimečných příležitostí vám život nadělil? Kolik nevšedních zážitků a cest jste za svůj život absolvovali? Naše skupina deseti studentů z vyškovského gymnázia může směle prohlásit, že jedno takové dobrodružství už za sebou má. V rámci odborného projektu jsme se totiž podívali do Japonska!Nás deset mělo za úkol postavit se problematice vodíku, obnovitelných zdrojů, fosilních paliv a budoucnosti energetiky. Byl to úkol náročný, ale my se nevzdali! A tak jsme v sobotu 28. října stanuli, vyzbrojeni odbornými znalostmi a dvacetikilovými kufry, před budovou gymnázia a vyrazili v čele s panem ředitelem Václavem Klementem směr Japonsko. Po náročné cestě jsme v neděli okolo půlnoci dorazili do Hirošimy a byli předáni hostitelským rodinám. Žádný čas na aklimatizaci jsme si bohužel nemohli dovolit a hned další den v pondělí jsme se zapojili do odborného vědeckého programu.

Po formálním uvítání a seznámení se s ostatními japonskými a německými studenty, kteří se účastnili projektu, nás čekala odborná exkurze do energetické společnosti, která dodává elektrickou energii do celé hirošimské prefektury. V dalších dnech nám o vodíkovém pohonu přednášel samotný prezident automobilové společnosti Toyota a představil nám vodíkový automobil Mirai, který místo oxidu uhličitého vypouští pouze vodní páru. Všichni jsme využili možnost svézt se v tomto automobilu budoucnosti. Byl to opravdu nevšední zážitek. Pokud ve vás toto bezemisní vozidlo probudilo zájem, tak vás bohužel musím zklamat. V České republice s pouhou jednou vodíkovou stanicí – přizpůsobenou pro autobus – toho zatím moc nenajezdíte. Velmi zajímavá byla také přednáška profesora hirošimské univerzity o havárii fukušimské jaderné elektrárny, o jejím dopadu na japonskou společnost a možných nebezpečích spojených s jadernou energetikou. Výše uvedená témata byla uzavřena mezinárodní studentskou debatou vedenou v anglickém jazyce, ve které čeští studenti obstáli na výbornou.

Nebyli jsme však seznámeni pouze s japonskou energetickou situací, ale také s tradiční japonskou kulturou. Některá navštívená místa byla poněkud pietnějšího rázu, jako Park míru, muzeum svržení atomové bomby na město Hirošima a Památník míru – jediná stavba nacházející se v epicentru výbuchu, která po explozi zůstala stát. Naštěstí jsme poznali i světlejší stránky japonské historie, jako je posvátný ostrov Miyajima nebo chrám Fušimi Inari. Velkým zážitkem pro nás bylo také japonské jídlo, které se občas za velkého veselí celé rodiny pokládalo na ploténku vařiče ještě živé. K pobavení Japoncům sloužila také naše snaha najíst se hůlkami. „Moje rodina“ se mě snažila povzbudit větou: „Malé děti s tím mají taky problém.“

Spolupráce mezi Gymnáziem a SOŠZE Vyškov a Hiroshima University High School byla zahájena v roce 2013 prací na společném přírodovědném projektu Super Science High School. Od té doby japonskou Hirošimu navštívilo 21 studentů naší školy. Pro všechny to byl nezapomenutelný životní zážitek. Věřím, že spolupráce škol bude i nadále pokračovat a další nadaní studenti gymnázia se zapojí do mezinárodního projektu.

Eliška Crhonková, studentka gymnázia

Štítky: 

Návštěva z Japonska

Christmas

Týden počínající 17. listopadem byl pro nás, žáky gymnázia, speciální. Nastal totiž čas dlouho očekávané návštěvy japonských studentů a jejich učitelů naší republiky a především naší školy. Pečlivě jsme se na tento týden připravili a v rámci programu jsme si nachystali na pátek 21. listopadu povídání o Vánocích v České republice, Francii, Německu, Rakousku, Rusku a Španělsku. Chtěli jsme japonské studenty seznámit s časem vánočním, který byl již za dveřmi.

Anglická skupinka studentů gymnázia, v čele s paní profesorkou Tonkovičovou, si připravila informace o českých Vánocích. Vytvořili jsme několik skupinek a každá se zaměřila na jiný zvyk či tradici, které jsou pro naše Vánoce typické. Seznámili jsme tedy japonské studenty s nádherným časem předvánočním plným očekávání onoho Štědrého dne – adventem. Také jsme je seznámili s tradicemi o Štědrém dnu a večeru a nakonec mohli i ochutnat, jaké cukroví se peče v našich domácnostech. Na konci tohoto programu nás všechny čekala společná píseň Tichá noc. Tato vánoční píseň se nesla po gymnáziu ve španělštině, ruštině, francouzštině, němčině, angličtině, češtině, a dokonce jsme se dočkali i japonské verze.  Japonští studenti si to tu moc užili a my jsme rádi, že se jim tu líbilo.

Denisa Hubáčková 4.A

 

 

 

 

Česky