Gymnázium Karlsbad

Karlsbad

Naše partnerská škola Gymnasium Karlsbad se nachází v Německu u Karlsruhe - hlavního města spolkové země Bádensko-Württembersko. Spolupráce mezi oběma gymnázii začala v roce 1994. Od té doby se setkávali žáci a vyučující německého jazyka každý druhý rok při výměnných pobytech. Od roku 2015 je interval tříletý. Jeden týden stráví účastníci společně ve Vyškově a následující týden v Karlsbadu.

Gymnasium Karlsbad nabízí všeobecné osmileté vzdělání, během studia si žáci volí humanitní nebo přírodovědné zaměření. Škola má v současné době 700 žáků. Zapojuje se do mezinárodních projektů a kromě naší spolupráce udržuje partnerství se školami v Anglii a Francii.

Web školy: www.gymnasium-karlsbad.de

Stránky o partnerství:

Auf Wiedersehen, liebe Freunde!

Studenti němčiny Gymnázia a SOŠZE Vyškov pokračovali letos v červnu v tradici výměnných pobytů s družební školou v německém Karlsbadu ve spolkové zemi Bádensko–Württembersko. Naše spolupráce s partnerským gymnáziem začala už v roce 1994.V Německu jsme navštívili Karlsruhe, Ettlingen a historické univerzitní město Heidelberk. U nás jsme hostům ukázali Vyškov, Brno, Olomouc, hrad Pernštejn, Moravský kras a Prahu. Součástí programu byly také sportovní aktivity: lanové centrum Kandel a tradiční atletické závody naší školy Joklův memoriál.

V případě výměnných pobytů se nejedná o běžný poznávací zájezd. Bydlíme v rodinách, celou dobu komunikujeme v cizím jazyce a porovnáváme vyučování v obou školách.

Naše poděkování patří jednak Spolku Gymnázia a SOŠZE Vyškov za finanční podporu, jednak vedení vyškovské radnice za milé přijetí hostů. Pro většinu z nich to byla první návštěva naší republiky. Těší nás, že se jim ve Vyškově líbilo. Všichni budeme na dva společně prožité týdny rádi vzpomínat.

Historie partnerství

Karlsbad

Gymnázium Vyškov se může pochlubit dlouholetým partnerstvím s družební německou školou Gymnasium Karlsbad ve spolkové zemi Bádensko - Württembersko.

 

Karlsbad

Každý druhý rok se konají výměnné pobyty, kdy více než 20 českých studentů stráví týden v hostitelské rodině v Německu a další týden přivítají německé studenty v hostitelských rodinách na Moravě. Hlavními organizátorkami studentských výměn jsou vyučující německého jazyka, z německé strany hlavně pan Jörg Vögely, učitel dějepisu a francouzštiny. Poprvé navšívil Vyškov již v roce 1969, kdy přijel jako mladý člen amatérského divadelního souboru Das Sandkorn Kellertheater z Karlsruhe na pozvání vyškovského divadélka "Za branou". Do roku 1989 však nebyly podmínky k tomu, aby se navazovaly kontakty se západoevropskými zeměmi. První výměnný zájezd se tak uskutečnil až v roce 1997, další následovaly v letech 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 a 2015.

Karlsbad

Studenti i pedagogové získávají zkušenosti, které se jen ve škole nabýt nedají. Mají možnost poznat trochu blíže naši sousední zemi, tamní životní styl, vyzkoušet si v praxi komunikaci v cizím jazyce, zúčastnit se několika vyučovacích hodin v německé škole. V rámci společného programu se podívají např. do krásného zámku i Centra moderních technologií v Karlsruhe, do nejstaršího univerzitního města v SRN Heidelbergu, do starobylého Ettlingenu, lázeňského Baden - Badenu, do zemského hl. města Stuttgartu, do Freibergu atd. Také u nás se vždycky pochlubíme památkami a přírodními krásami, kromě samotného Vyškova ukážeme něměckým hostům Moravský kras, zámek a napoleonské bojiště ve Slavkově, Bučovice, Brno, Olomouc, Vranov atd.

Karlsbad

Těší nás, že jak zahraniční studenti, tak i vyučující (v průběhu let se vystřídali vedle J. Vögelyho K. Eptingová, D. Dietrich, B. Riesová. K. Ewert - Hass, D. Schliebitz, J. Kunze, T. Koch) se na závěr pobytu v ČR vyjadřují v samých superlativech. Studentská setkávání mají velkou podporu ze strany vedení obou škol i města Karlsbadu.

Velký dík patří komunitní nadaci Tři brány, KÚJmK, Městu Vyškov a Spolku Gymnázia a SOŠZE za finanční podporu.

 

Věříme, že tradice družebních styků Vyškov - Karlsbad přetrvá, tak jako přetrvala mnohá osobní přátelství, která při těchto výměnných pobytech vznikla.

Výměnný pobyt Vyškov - Karlsbad 2013

Vyškovští gymnazisté pokračují v tradici výměnných pobytů s partnerskou školou Gymnasium Karlsbad. Naše spolupráce trvá již od roku 1994. V květnu 2013 jsme se zúčastnili jubilejní desáté výměny. Poprvé měli možnost přidat se také studenti zdravotnických, ekonomických a zemědělských oborů naší sloučené školy.

Program byl jako vždy bohatý a zajímavý. V prvním květnovém týdnu jsme německým hostům ukázali Vyškov, Brno, hrad Pernštejn a Moravský kras. Pak jsme se s nimi vydali do spolkové země Bádensko-Württembersko. Zde jsme si prohlédli města Karlsbad, Karlsruhe, Heidelberg a Ettlingen. Krásami oblasti Südpfalz jsme se kochali při projížďce na drezínách. Zajímavá byla pro nás samozřejmě návštěva partnerského gymnázia, ukázka výuky a vybavení školy.

Během obou společných týdnů bydleli studenti v rodinách. Měli tedy skvělou příležitost komunikovat v cizím jazyce a poznat běžný život v sousední zemi. Návratem domů ovšem nově navázaná přátelství nekončí. Studenti jsou nadále v kontaktu a plánují soukromá setkání, snad již v létě.

Máme velkou radost, že se česko-německý výměnný pobyt opět vydařil. Naše poděkování za finanční podporu patří městu Vyškov, Občanskému sdružení Gymnázia Vyškov a vyškovskému zooparku.

Štítky: 
Česky

Výměnný pobyt Vyškov - Karlsbad 2015

Již téměř dvacet let probíhá tradice výměnných pobytů mezi studenty naší školy a gymnázia v německém Karlsbadu.

Letos se akce konala od 20. 4. do 3. 5., kdy jsme všichni společně strávili jeden týden ve Vyškově a jeho blízkém okolí, následující týden pak ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Zahraničním přátelům jsme představili naši školu a zajímavosti města. Na vyškovské radnici je přivítal pan místostarosta Karel Jurka. V dalších dnech jsme navštívili Brno, hrad Pernštejn, Sloupsko - šošůvské jeskyně a v neposlední řadě jsme podpořili svojí účastí charitativní akci „Lauf mit Herz“.

Druhý týden probíhal již ve zmiňovaném Karlsbadu a jeho blízkém okolí. I nám, českým návštěvníkům, byla představena naše partnerská škola. Dokonce jsme se zúčastnili několika hodin vyučování. Navštívili jsme krásný Ettlingen, moderní Karlsruhe, starobylý Heidelberg, pro sportovce byla jako stvořená jízda drezínami.

Celý program jsme si všichni moc užili. Viděli jsme nová místa, poznali jiné zvyky, zdokonalili své jazykové dovednosti, ale především jsme navázali nová přátelství, která budou bezpochyby trvat i nadále. Čeští i němečtí žáci vytvořili skvělou partu, ve které nebyla o zábavu nouze.

Po celou dobu nás doprovázely paní učitelky Vejmolová a Vrbacká, kterým bychom chtěli všichni moc poděkovat za vstřícnost a přípravu programu.

Za finanční podporu děkujeme Občanskému sdružení Gymnázia Vyškov a firmě Fritzmeier s. r. o.

Daniela Anna Horáčková, 6. XB

Štítky: 
Anglicky

Willkommen in Vyškov!

Der Schüleraustausch zwischen den Schulen Gymnázium a SOŠZE Vyškov und Gymnasium Karlsbad beginnt am 3. Juni 2018. Eine Woche verbringen wir gemeinsam in Deutschland, dann kommen wir mit den deutschen Schülern und ihren Lehrern, Frau Grace und Herrn Koch, nach Tschechien.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und schöne Erlebnisse!

Výměnný pobyt Vyškov – Karlsbad

Ve dnech 3. – 10. 6. navštívíme naši partnerskou školu Gymnasium Karlsbad. V pondělí 11. června přivítáme německé studenty a učitele ve Vyškově. Pro většinu z nich to bude první návštěva České republiky.

Přejeme jim mnoho krásných zážitků!