Různé

Česky

Den otevřených dveří

Štítky: 
Česky

Den otevřených dveří

     V úterý 10. 2. 2014 proběhl na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov Den otevřených dveří. Letošní ročník se nesl v netradičním duchu. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si celou školu (obě budovy na Komenského) kdykoliv od 9 do 17 hodin, a to tentokrát po barevně odlišených trasách. Podle zájmu o studijní obor mohli plnit na jednotlivých stanovištích zajímavé úkoly nebo si alespoň nechat prověřit svůj zdravotní stav. Velkým lákadlem byla v aule výstava výtvarných prací inspirovaná 115. výročím založení gymnázia. Tady mohli návštěvníci dát své hlasy výtvorům, které je nejvíce zaujaly.

     Dopoledne využily možnosti prohlídky především třídy základních škol, odpoledne potom přicházeli zájemci o studium, ale i absolventi, kteří si rádi zavzpomínali na svá školní léta. Rovněž proběhla schůzka výchovných poradců základních škol s ředitelem Gymnázia a SOŠZE Vyškov.

   Vzácnou návštěvou byl hejtman JMK Michal Hašek, který ten den plnil svůj pracovní program ve Vyškově.  S velkým zájmem si prohlédl celou školu, které je JMK zřizovatelem, a ocenil práci studentů a pedagogů.

     Vedení školy děkuje  zaměstnancům  a studentům za výborně  připravený Den otevřených dveří.

 

Další fotografie najdete v albu Den otevřených dveří 2015.

Štítky: 
Česky

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠZZE Vyškov

Úterý 5. února 2013 na naší škole patřilo od 10.00 hod. do 17.00 hod. všem návštěvníkům – zájemcům o studium i jejich rodičům, známým a kamarádům současných studentů i absolventům. Ti všichni se mohli osobně přesvědčit, jak a v jakých prostorách probíhá současná výuka na gymnáziu i na SOŠ, mohli nahlédnout do tříd, kde se vyučovalo, i do odborných laboratoří, v nichž probíhaly nejrůznější pokusy a ukázky.

K vidění bylo také rekonstruované topení, propojení obou budov, šatny pro studenty nižšího gymnázia či žáky oblíbený nově otevřený bufet. V 16.00 hodin se rodiče setkali v aule s vedením školy, kde se dověděli informace o přijímacím řízení a studiu na škole.

„Pevně věříme, že z mnohých žáků, kteří se za námi přišli dnes podívat, se stanou naši noví spolužáci,“ dodaly Petra a Lenka, hostesky z 2. B.

Fotografie z akce najdete v albu DOD 2013.

Den otevřených dveří 2017

Plakat DOD

Den otevřených dveří Gymnázia a SOŠZE Vyškov proběhne dne 7. února 2017 od 10:30 hod. do 17:30 hod. v budovách Komenského 16 a Komenského 7.

V rámci programu je připravena stezka labyrintem poznání, ukázkové hodiny, roboti Arduino, měření tlaku a glykémie, zjišťování krevních skupin, práce fiktivních firem i ukázky první pomoci.

Srdečně zveme!

Plakát výstavy VV k DOD   Plakát cestovatelských besed na DOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky: 

Jazyková rallye

Štítky: 
Česky

5. ročník jazykové rallye

Poznej státní vlajky! Vylušti křížovku! Nakresli obrázek podle zadání! Uhodni světovou osobnost! Odpověz na otázky! To jsou příklady úkolů, které ve čtyřech cizích jazycích plnili gymnazisté při soutěžní hře Jazyková rallye.  Na závěr školního roku ji tradičně připravují vyučující druhých cizích jazyků, tentokrát v zámecké zahradě.

Mezi družstvy složenými z němčinářů, francouzštinářů, ruštinářů a španělštinářů byl letos nejlepší tým: Jiří Setinský, Vojtěch Šišma, Vojtěch Zabloudil, Alberto Martínez Puché.

Věříme, že nejen vítězové využijí svých jazykových znalostí při prázdninovém cestování. Gute Reise!

Bon voyage! Счастли́вого пути́! ¡Buen viaje!

Štítky: 

Jazyková rallye 2016

Kdo procházel v úterý 28. června dopoledne vyškovským parkem, určitě potkal čtyřčlenné skupinky studentů gymnázia. Na sobě měli barvy státních vlajek Francie, Německa, Ruska či Španělska a v rukou startovní lístky s body získanými za splnění nejrůznějších jazykových úkolů – tak probíhal další ročník již tradiční soutěže, kterou na závěr školního roku připravují vyučující druhých cizích jazyků.

Děkujeme všem studentům za účast a blahopřejeme vítěznému družstvu ve složení: Andrea Holubová, Alberto Martínez Puche, Daniel Martínez Puche a Jiří Setinský.

Fotky najdete na  https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/jazykova-rallye-2016

Štítky: 
Česky

Středoškolská odborná činnost

Štítky: 
Česky

OKRESNÍ KOLO SOČ

Ve středu 3. dubna se v učebně biologie našeho gymnázia konalo okresní kolo SOČ. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 12 soutěžících s 11 pracemi. Vyslechli jsme si obhajoby prací studentů vyškovského Gymnázia a Gymnázia v Bučovicích, své zastoupení tu měly také zdravotnické a ekonomické obory naší školy. Práce spadaly do oborů biologie, fyzika, zdravotnictví, ekonomika, sociologie, historie a filozofie.

Do krajského kola, které se koná 15. května v Brně, postupují 4 práce z naší školy, studentů Elisabet Maňáskové, Luboše Vozdeckého, Anežky Hrežové (všichni jsou z XA) a Markéty Novotné (MA) a práce Davida Pokorného z Gymnázia v Bučovicích.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Anežka Hrežová, Marta Kubačáková

 

 

Okresní kolo SOČ

Dne 2. 4. 2014 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo 36. ročníku SOČ. Naši školu reprezentovalo sedm prací v oborech chemie, biologie, zemědělství, ekonomie a historie. Opět k nám zavítaly také práce z Gymnázia a Obchodní akademie v Bučovicích v oboru historie. Nově se zúčastnila práce v oboru strojírenství ze SOŠ a SOU Sochorova Vyškov. Učebna biologie byla již tradičně zaplněna studenty, kteří se přišli podívat a podpořit soutěžící.

Po dopoledni plném zajímavých obhajob porota vybrala tři práce postupující dále do krajského kola. Z naší školy postoupily studentky Elisabet Maňásková se svou prací z oboru chemie na téma Fluorescenční stanovení enzymatické aktivity halogenalkandehalogenas a Lenka Košťálová z oboru biologie na téma Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zbarvení obilky pšenice. Obor historie bude v kraji reprezentovat David Pokorný z Bučovic s prací Napoleonova Grande Armeé v bitvě u Slavkova.

Soutěžícím přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

Lenka Košťálová, Elizabet Maňásková

Mgr. Marta Kubačáková, Msc

Štítky: 
Undefined

Školní časopis ŠACHStudentský časpis Šach vychází v tištěné i elektronické podobě.

Stránky časopisu: https://www.gykovy.cz/sach/

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/casopisSach/

Nové číslo časopisu Šach

„Znám spoustu talentovaných a chytrých lidí, kteří svůj potenciál nevyužívají, a  to je velká škoda. Klíčem k úspěchu není jen talent, ale i určitá touha prosadit se, “ říká Eva Sabová, studentka sexty A, vítězka Vyškovského cedníku 2015, v rozhovoru pro časopis ŠACH. Japonský školní den, vzpomínky na maturanty a další články si můžete přečíst ve školním časopisu ŠACH 3.

Vychází nové číslo časopisu Šach

"Běžte svému štěstí naproti," radí čtenářům školního časopisu Šach Sarah Haváčová, absolventka vyškovského gymnázia, dnes filmová a divadelní herečka, členka Divadla Petra Bezruče v Ostravě. Rozhovor s ní a mnoho zajímavých článků ze školy a z vyškovského regionu pro vás připravily v prvním říjnovém čísle školního časopisu Šach jeho redaktorky. Časopis najdete v internetové podobě na adrese www.gykovy.cz/sach/

Štítky: 
Česky

Poslední číslo Šachu ve školním roce 2015/16 právě vychází!

Uplynulý školní rok očima sextánky, pocity primánků po roce studia, rozhovory se zajímavými lidmi kolem nás a další články si můžete přečíst v časopise ŠACH 4, který právě vychází.
 
Redakce
Štítky: 
Česky

Školní ples

Štítky: 
Česky

Ples školy 2016

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace a Občanské sdružení Gymnázia Vyškov  vás zvou na školní ples, který se koná v Kulturním domě v Drnovicích v pátek 29. ledna 2016.

Zahájení v 19:30 hodin slavnostní polonézou.  K tanci hraje skupina MARBO.

Vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji od 18. ledna 2016 od 7:30 do 14:30 hodin v kanceláři gymnázia, Komenského 16/5, Vyškov.

Štítky: 

Jako na zámku…

V pátek 1. února 2013 jste si mohli kulturní dům v Drnovicích klidně splést s tanečním sálem nějakého krásného zámku. Konal se zde totiž ples Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické Vyškov.

 Ples byl jako obvykle zahájen krásnou polonézou v podání studentů i absolventů Gymnázia a SOŠZZE Vyškov a studentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Následovalo úvodní slovo moderátorky plesu Mgr. Jany Kolčářové a zábava mohla začít v plném proudu. K tanci i poslechu hrála skupina L. I. F. z Olomouce. Pro navození taneční nálady jsme v průběhu večera mohli vidět úžasná vystoupení dvou mladých tanečních párů. Standardní tance předvedli tanečníci DSP Kometa Vyškov, o. s. Tomáš Rada a Žaneta Brizgalová, pár mezinárodní taneční třídy M. Latinsko-americké tance předvedl mladinký mezinárodní pár Taneční školy H + L Vyškov Marian Hlaváč a Vendulka Hrčiríková.

V prostoru kulturního domu se pohybovali prodavači lístků do tomboly. I přesto, jak bohatá byla, štěstí se nemohlo usmát na každého. Pro zlepšení nálady byl na každém nevýherním lístku alespoň citát. Všichni spokojení výherci si své ceny přebraly z rukou Mgr. Danuše Wetterové a Mgr. Renaty Máslové, které se o tombolu po celou dobu plesu staraly.

Po celý večer se na pódiu promítaly fotografie ze života školy, o což se postarali školní informatici Bc. Michal Boudný a RNDr. Jiří Hájek.

Bary byly plně zásobeny a připraveny na velké množství návštěvníků, takže nikomu nic nechybělo.

Účast na plese byla velká. Domů jsme odcházeli spokojeni a s úsměvem na rtech. Velké dík patří všem organizátorům v čele s Mgr. Ivanou Voženílkovou, škole, obci Drnovice, sponzorům i kapele.

Tereza Přibylová, studentka  3. B

 
 

 

 

Archiv různého

Česky

GYM 2012/13

Česky

Adaptační pobyt 1. ročníků gymnázia

Setkat se je začátek, zůstat spolu je pokrok, ale pracovat společně je úspěch.“ (Henry Ford)

 

Začátkem září jsme se my, studenti 1. A a 1. B, zúčastnili adaptačního kurzu na základně Maliná poblíž Ruprechtova.

Cílem našeho pobytu bylo především seznámit se jinak než ve školním prostředí, nastavit pravidla našeho čtyřletého soužití. Poznat, jak naši noví spolužáci reagují v modelových situacích, které pro nás vedoucí z DDM nastavili.

Vyzkoušeli jsme si mnoho her, jež nám pomohly stmelit kolektiv, naučit se naslouchat, tolerovat jiné názory či najít si nové kamarády. Pobyt nám pomohl jak seznámit se mezi sebou, tak poznat naše třídní učitelky Mgr. Janu Posoldovu a Mgr. Gabrielu Vrbackou. Součástí pobytu byla i geografická exkurze do Josefovského údolí zorganizovaná za spolupráce s ekologickým centrem v Krásensku a pod odborným dohledem vyučující zeměpisu Mgr. Renaty Máslové. Celý adaptační pobyt lektorsky zabezpečovali vedoucí z DDM Vyškov. I těm moc děkujeme za tři příjemné dny.

Za obě třídy Kateřina Špaková, 1. B

Dole v dole aneb Náš výlet do Ostravy

Jako každý rok jsme se i letos vypravili na výlet. Tentokrát jsme zvolili Ostravu, která je známá hlavně jako město hornictví. Právě proto naše první cesta vedla do Landekparku. Zde jsme prozkoumali, jak temná zákoutí dolu, tak menu místní restaurace. :D Dále jsme navštívili Lasergame. Světelné paprsky létaly všude a bylo vidět, že si všichni tuto vojenskou adrenalinovou hru naplno užili. První den skončil večeří, kterou jsme si sami uvařili, záhy však následoval další den.

Hned po snídani jsme se vydali na Lysou horu. Výstup byl náročný, ale nakonec jsme si všichni na hoře oddychli a doufali, že příští rok žádná hora nebude. :D Den jsme zakončili táborákem a těšili se na poslední den našeho výletu, neboť nás čekala návštěva aquaparku.

I když jsme na bazéně příliš dlouho nepobyli, rozhodně jsme se dobře bavili a řádně si užili tobogánu. :D Pak už byl čas nasednout do vlaku a naposledy zamávat městu hornictví, které bylo po tři dny naším domovem.

Tak zatím, Ostravo, snad někdy příště!

Veronika Lusková, Michaela Šmerková, T.B

 

 

Historický úspěch našich šachistů

Dne 22. 1. 2013 proběhlo mistrovství ČR čtyřčlenných školních týmů v šachu – krajské kolo v Břeclavi. Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov byla zastoupena dvěma družstvy v kategoriích B (nižší gymnázium) a C (vyšší gymnázium). Zatímco družstvo nižšího gymnázia spíše sbíralo zkušenosti, družstvo vyššího gymnázia skončilo po bojovném a vyrovnaném výkonu na vynikajícím 2. místě. Ocenění si zaslouží členové týmu Jiří Jireš (septima B), Jan Čermák (sexta B), Martin Špilar (sexta B) a Jan Jireš (prima). K postupu do národního finále jim blahopřejeme!

 

 

 

 

Rozloučení na schodech

K dobrým tradicím studentů vyškovského gymnázia patří „rozloučení na schodech“. Je to rozloučení studentů maturitních ročníků s profesory, se spolužáky, s budovou, s místy, kde prožili čtyři roky studentského života. To letošní se konalo 30. dubna 2013. Schodiště v druhém poschodí se proměnilo asi na dvě hodinky v jeviště, přilehlé chodby v hlediště nedočkavých diváků.

Vtipnými scénkami a písničkami, ve kterých vzpomínali na nezapomenutelné zážitky z uplynulých společných školních let, se loučili studenti 4. A, 4. B, oktávy A , oktávy B. Nadšení posluchači je odměňovali výbuchy smíchu, potleskem, mnohdy utajenou slzičkou dojetí. Přece jen „něco končí“ a „něco nového začíná“.

Pak už je v dalších týdnech čekal náročný maturitní maratón, ale dnes už je zřejmé, že všichni maturitu úspěšně pokořili, nikdo totiž nepropadl.

B. Uhlová, 2.B

 

 

Stužkovací ples tříd gymnázia

Letošní organizaci plesu provázely problémy spojené s nalezením vyhovujícího prostoru. Ples se konal 30. listopadu 2012 v Kulturním domě v Drnovicích.

Náš ples byl zahájen úžasným vystoupením gymnastek. Kromě samotného stužkování měla každá třída připravený svůj vlastní program, který byl zcela v naší režii a podle mého názoru se všem náramně povedl. Během stužkování se děvčata proměnila v mladé dámy a chlapci se stali opravdovými gentlemany.

Při předávání stužek a pasování do řad maturantů jsme mohli vidět naše šťastné rodiče – hrdé tatínky, dojaté a uplakané maminky. Skutečnost, že jsme se stali maturanty roku 2013, jsme potvrdili písní Gaudeamus a přípitkem. Byl to naprosto jedinečný zážitek, na který nikdy nezapomeneme.

Ani náš skvělý učitelský sbor se nenechal zahanbit a přichystal si pro nás úžasné překvapení v podobě pěveckého vystoupení v čele s panem profesorem Mikulkou.

Poté se už jen oslavovalo a tančilo. Věřím, že pro všechny byl celý večer stejně neobyčejný jako pro mě a budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.

Za krásně zpracované pozvánky děkujeme Zdeňku Krupkovi.

Nesmím zapomenout na našeho „předsedy“ Mojmíra Baráka a zástupce studentů maturitních tříd. Všichni prokázali své jedinečné organizační dovednosti a schopnosti.

Klára Zahradníčková, studentka 4. A

Odkazy:

Třída MB v Praze

Příjemné jarní dny strávila naše třída na literárně-historické exkurzi v Praze. Obdivovali jsme krásy Pražského hradu se zajímavým výkladem průvodkyně, Petřín, Hradčany, Valdštejnské zahrady, Karlův most, Židovské město, památník Heydrichiády a samozřejmě Staroměstské náměstí.

Večer patřil divadelnímu představení Rebeca v hlavní roli s Dagmar Havlovou a Romanem Zachem. Den jsme ukončili večerní procházkou nádherně osvětlenou Prahou. Spokojeni a plni nezapomenutelných zážitků jsme se vrátili domů.

Mgr. Klára Skálová, Mgr. Jitka Hrežová

 

Učení naruby aneb Den dětí jinak

Jak už se stalo zvykem, i tento rok usedli kvartáni místo do lavic za katedry a vyzkoušeli si role učitelů. „Oběťmi“ byli studenti primy a sekund. Kvartáni se snažili mladší žáky něčemu přiučit, a to v nejrůznějších předmětech, a naopak ti mladší se pokoušeli učivo zvládnout. Na obou stranách byla vidět velká snaha, zaujetí i pozornost. Nemůžeme mluvit za nižší ročníky, ale my kvartáni hodnotíme tento den kladně.

I tercie měli o program postaráno, tentokrát na Záchranné službě ve Vyškově.

Všichni jsme si tento pohodový den užili.

Martina Dufková, Michaela Novotná, KA

 

Tags: 

SOŠ 2012/13

Undefined

Císařská Vídeň

Ve středu 19. 12. 2012 se studenti zemědělsko – ekonomických oborů zúčastnili pod vedením vyučujících naší školy Jitky Hučíkové a Vlasty Breburdové jazykově poznávací exkurze do Vídně. Během prohlídky historického středu Vídně jsme poznali nejzajímavější historické památky: Hofburg, chrám sv. Štěpána, habsburskou hrobku, ve které je pohřbeno na 150 příslušníků rodu Habsburků.

Paní učitelka Vlasta Breburdová nás seznámila s osudy některých příslušníků tohoto rodu. Poté jsme navštívili vídeňský Parlament a měli možnost vidět místa, kde v dobách Rakouska – Uherska sedával např. T. G. Masaryk. 

Neopomenuli jsme ani typické vánoční trhy před radnicí. Těšíme na příští návštěvu tohoto krásného města na Dunaji…

Lenka Šebková, 2. EL

20-té výročí partnerství Vyškova s německým Döbelnem

U příležitosti 20-tého výročí partnerství Vyškova s německým Döbelnem navštívili žáci SŠZZE Vyškov, za podpory města Vyškova, ve dnech 13. do 17. června partnerské město Döbeln. Skupina 14 žáků doprovázená místní studentkou Jessicou a panem Uwem Reinwardtem poznávala město a přilehlý region Saska.

Žáci se svými pedagogy navázali kontakty s místním Leasing-gymnáziem, byli přátelsky přijati na döbelnské radnici, projeli se na místní koněspřežce a zúčastnili se, spolu se zástupci města Vyškova, tradičních oslav města Döbelnu. Během pobytu žáci poznávali také pamětihodnosti nedalekých saských měst. V Lipsku navštívili Památník bitvy národů Lipska, místní univerzitu, kostel Svatého Tomáše, místo kde žil, hrál a komponoval J. S. Bach, …

V Míšni, středověké metropoli Saska, mohli obdivovat, nejen výrobu věhlasného míšeňského porcelánu v místní manufaktuře, ale i hrad se starobylou gotickou katedrálou a výhlídkou na řeku Labe. Naučně poznávací pobyt završila návštěva historického centra Drážďan, novověké metropole Saska. V barokní obrazárně Zwinger žáci navštívili aktuální výstavu Sixtinské madony od Rafaela Santi a měli možnost na vlastní oči obdivovat, dnes již věhlasné, rafaelovské anděly.

Žáci byli rádi, že si mohli procvičit svoji znalost jazyků v jiné zemi. Našli si zde nové přátele, získali řadu informací a zažili i spoustu legrace. Všichni zúčastnění si uvědomovali význam spolupráce s partnerským městem Döbelnem, oceňovali přívětivost zdejších obyvatelů a byli rádi, že mohou navázat a pokračovat v 20-ti leté tradici.                       

Vlasta Michlíčková, Lenka Alánová, Adriana Straková, Lenka Šebková

 

  

Adaptační den prvních ročníků zdravotnických oborů

V rámci prevence se 4. 9. pro studenty prvních ročníků zdravotnických oborů uskutečnil „Adaptační den“, na kterém spolupracovala také partnerská MU Brno. Pod odborným vedením Ph.D. Trávníkové se žáci věnovali pohybovým aktivitám, sebepoznávání a tak se lépe seznámili s novými spolužáky a svými třídními učitelkami RNDr. Kraváčkovou a Mgr. Trávníčkovou. Také díky nim se celý den nesl v příjemné atmosféře. Psychomotorické a jiné aktivity přispěly k překonávání bariér, navozování bezkonfliktní komunikace a utužování nově vznikajícího kolektivu.

 

Exkurze do firmy Lohmann&Rauscher

Dne 24. 10. 2012 se třída 1.ZA zúčastnila exkurze ve firmě Lohmann&Rauscher ve Slavkově u Brna. Zde se vyrábí obvazový materiál, některé ortopedické pomůcky a kompletují se sety k operačním zákrokům. Náš průvodce byl pan Kohoutek, který se nás hned po příchodu ujal a rozdělil na 2 skupiny. Moje skupina se vydala na prohlídku firmy. Nejdříve jsme se museli obléci do ochranných obleků a vydenzifikovat si ruce. Při prohlídce výrobní haly nám pan Kohoutek u každého stroje udělal malou přednášku. Velkým zpestřením pro nás byla možnost vyzkoušet si některé ortopedické pomůcky na vlastním těle.

Ortézy, různé zpevňovací návleky a krční límce spolužákům a spolužačkám moc slušely. Potom jsme se šli podívat do skladu, kde jsme se dozvěděli informace o logistice firmy. Pak zpět za druhou skupinou abychom se vyměnili. V další části exkurze nás čekalo video doplněné přednáškou paní učitelky Mgr. Trávníčkové o využití jednotlivých produktů, které se zde vyrábějí.

Celá exkurze byla velmi zajímavá a vhodně doplnila probrané učivo o obvazové technice. Rád bych se něčeho podobného znovu zúčastnil.

Jan Suchomel, 1. ZA

 

 

Mikulášská nadílka v podání 4.AK

Na naší škole bylo dobrým zvykem, že se 4. ročníky aktivně zúčastnily mikulášské nadílky. Bylo nám líto, že se tento zvyk stává zapomenutým. Řekli jsme si proto, že uděláme vše, abychom ho obnovili.

Akce se konala 6. 12. 2012 v dopoledním čase. Hlavní myšlenkou našeho programu bylo si připomenout, že existuje Mikuláš, čerti a andělé. Chtěli jsme také žákům zpestřit výuku a zazpívat si s nimi několik vánočních písní. Dlouho jsme se obávali reakce žáků a hlavně učitelů, ale nakonec byla spokojenost na obou stranách, za což jsme velice rádi.

Letos jsme měli tu čest navštívit nejenom žáky střední školy, ale i nižšího gymnázia. Návštěva nižšího gymnázia byla pro všechny přínosná, protože jsme si vzpomněli na naše krásná léta strávená na základní škole. Pro mnoho z nás bylo překvapení, že gymnazisté projevili velkou aktivitu při zpívání vánočních písní, za což jim děkujeme.

Samozřejmě středoškoláci nezůstávali pozadu. Je pravda, že se některé třídy ze začátku ostýchaly, ale nakonec podaly výborný pěvecký i herecký výkon. Hlavně musíme vyzvednout třídu 3. ZE, která se tak bála výprasku od čertů, že se před námi schovala do kabinetu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem třídám, jak gymnázia, tak střední školy za účast a vedení školy za to, že nám umožnilo tuto akci uskutečnit.

Účinkovali:

Mikuláš:

Petr Zouhar

Andělé:

Lucie Táborská

Lucie Strýčková

Karolína Mikolášová

Klára Novotná

Lenka Zbořilová

Čerti:

Pavla Petlachová

Martina Pospíšilová

Veronika Brandýsová

Petra Zouharová

Denisa Kostelková

Fotografka:

Pavlína Michalíková

Vypracovaly: Pavla Petlachová a Martina Pospíšilová (4.A).

 

Náš student v Číně

Ve dnech 6.–10. 11. 2012 se v čínském městě Huangshan (v provincii Anhui) konalo páté mistrovství světa v tradičním bojovém umění wushu. Z padesáti pěti zemí se sem sjelo na 3 300 závodníků a významu celé soutěže odpovídalo i velkolepé pojetí zahajovacího a závěrečného ceremoniálu. Česká výprava, čítající 14 členů, dokázala získat 13 medailí – 4 stříbrné, z nichž jedna patří mně za formu v pěstní kategorii do 18 let, a 9 bronzových. Členem výpravy byl i  Miroslav Lecián ze třídy 2.ZL.

A Mirek k tomu napsal: "Mistrovství mi umožnilo nejen seznámit se s těmi nejlepšími ve sportu, kterému se již sedm let věnuji, ale také trochu poznat Čínu – viděl jsem tradiční čínské vesnice i mrakodrapy v Shanghai, z přírodních krás mě ohromily Žluté hory (památka UNESCO) a Dračí vodopády, z mnoha dalších zajímavých míst pak nesmím opomenout zoo s pandami velkými a vesnici, kde se pěstuje čaj Dračí studna."

 

 

Poslední zvonění na Z-E

V úterý 30. dubna 2013 se studenti 4. ročníků naší odborné školy oborů agropodnikání, ekonomického lycea a obchodní akademie konečně dočkali! Uteklo to jako voda a čtyři roky každodenního ranního vstávání a studijního trápení jsou pryč jako mávnutím kouzelného proutku.

Přesto však byli lehce nervózní, vždyť měli dostat svoje poslední středoškolské vysvědčení a i když tušili, co na něm bude napsáno, přece jen je to poslední… a na střední už budou jen vzpomínat. Navíc maturita přede dveřmi – no, žádná sláva.

Ale zvyk je železná košile, a tak si svůj poslední téměř bezstarostný den chtěli náležitě užít. Už brzy ráno se oblékli do pestrých a mnohdy vtipných kostýmů a snažili se na veřejností dát najevo světu, že je tu jejich den D. Ne u všech se však setkali s pochopením, museli si vyslechnout i nevhodné poznámky na svoji adresu.

Přesto všechno se v dobré náladě dostavili do školy, aby ten svůj den jak se patří zakončili. Po chodbách i ve třídách bylo veselo, zpívalo se, recitovalo, tančilo, taky se náležitě zvonilo. Program byl pestrý a pěkný. Po úspěšných 4 letech studia se tedy zvesela rozloučili se svými vyučujícími, jednotlivými třídami a převzali své vysvědčení za 4. ročník. Pak odkráčeli vstříc budoucnosti, kdy musí na své cestě zvládnout první těžkou zkoušku, a to zkoušku z dospělosti.

Fotografie najdete v albu Poslední zvonění Z-E 2013.

 

 

 

Praha tak trochu jinak

Ve dnech 25. a 26. 4. jsme se my, žáci třetích ročníků zdravotnické školy, zúčastnili poznávacího zájezdu do Prahy.

Ve čtvrtek jsme se hned po příjezdu vydali do Senátu ČR, kde se právě konalo zasedání senátorů, které schvalovalo jmenování ústavních soudců. Přítomen byl i náš nově zvolený prezident České republiky. Stát se diváky takové události bylo velice zajímavé. Prohlédli jsme si historické sály senátu z dob Albrechta Valdštejna a krásnou slunnou zahradu. Poté jsme se vydali na nádvoří Pražského hradu a nakonec jsme se přesunuli na ubytovnu. Ve večerních hodinách třída 3. ZL zhlédla krásné a vtipné představení „Sluha dvou pánů“ v Národním divadle s vynikajícím hereckým výkonem Miroslava Donutila v hlavní roli. Žáci 3. ZA navštívili v Branickém divadle výborné představení „Herci jsou unaveni“, kde obdivovali herecké umění Václava Vydry, Hany Bouškové, Svatopluka Skopala a mnoha jiných.

Páteční ráno nás vylákalo na exkurzi do naší největší nemocnice Motol, kde nás zkušené sestry provedly operačními sály a měli jsme také možnost nahlédnout k samotným pacientům na dětském ARO. Nakonec jsme navštívili Petřínskou rozhlednu, kde jsme si prohlédli rozkvetlou Prahu z „ptačí perspektivy“ a prošli si Václavské náměstí.

Domů jsme se vraceli s mnoha zážitky, užili si víkend a v pondělí znovu usedli do školních lavic.

Třídy 3. ZL a 3. ZA

   
 

 

 

Stužkovací večírek

V sobotu 3. listopadu vstoupily do řad maturantů třídy 4. EL a 4. ZE. Stužkovací večírek probíhal v Besedním domě ve Vyškově, kde se sešli učitelé, žáci a členové rodin ve velmi hojném počtu. 

Večer byl zahájen nástupem studentů na skladbu Bedřicha Smetany ,,Má vlast“, konkrétně Vltavu. Pak pokračoval studentskou písni Gaudeamus, po které následovalo pasování žáků. Protože jsme třída velmi početná, složená ze dvou studijních oborů, trval slavností akt docela dlouho, ale bylo to velmi příjemné. Dalším bodem programu bylo přidání maturitních stužek učitelům. Měli jsme z něho obavy, ale zadařilo se. Po krátké pauze věnované občerstvení, vzájemným gratulacím a vzpomínkám následovaly scénky, které si připravili žáci pro pobavení přítomných. Scénky jsme si připravili na téma Prožití čtyř let na naší škole, neboli Životopis našich dvou tříd. Večer jsme zakončili losováním velmi bohaté a vtipné tomboly, ve které byla široká škála bezkonkurenčních cen.

Celkově se večer vydařil a všichni se dobře bavili. Všichni jsme si říkali, jak rychle to uteklo.

A teď – hurá k maturitě!

Stužkovací večírek třídy 4. AK

V sobotu 10. listopadu 2012 v Besedním domě ve Vyškově jsme slavnostně vstoupili do řad maturantů my, studenti oboru obchodní akademie. Sál byl ve 20 hodin zaplněn do posledního místečka rodiči, členy pedagogického sboru a kamarády. Večer byl zahájen slavnostní skladbou Comptine d´Un Autre Ete, na kterou jsme všichni nastoupili.

Celým večerem nás slovem provázela Pavla Petlachová a Lucie Táborská, o nádherné pěvecké vystoupení se postarala naše spolužačka Tereza Kalášková ze třídy 3.EL, technickou stránku večera zabezpečil spolužák ze třídy 4. EL Milan Adamec. Velmi si vážíme pomoci od Nikoly Petlachové ze třídy 1. AK a Jakuba Schmieda ze třídy 4. EL. Při stužkování se postupně všem přítomným na jevišti představil každý student. Pasování do řad maturantů prováděl PhDr. Jan Adamec, stužky nám připínala naše třídní učitelka Ing. Marie Muzikářová a šerpy p. učitelka Ing. Hana Jelínková.

Následovalo stužkování celého pedagogického sboru a paní učitelky třídní. Proslov paní učitelky třídní nás upozornil na vážnost vstupu do řádu maturantů. Po slavnostním přípitku následoval krátký projev pana zástupce Mgr. Zdeňka Šlapala.

Poté celá naše třída předvedla své pěvecké nadání a zazpívala od srdce dvě písně - My máme príma rodiče a Děti ráje. Tóny studentské hymny Gaudeamus igitur, iuvenes do sumus - Radujme se tedy, dokud jsme mladí - nás doprovodily z pódia v čele s p. učitelkou třídní.

Po této oficiální části začala přestávka na občerstvení, potom program pokračoval vystoupením mažoretek, pěveckým vystoupením a losováním bohaté tomboly. Musím říci, že jsme se my, studenti 4. AK, opravdu snažili, takže se v tombole objevila zvěřina - celá srna, fritovací hrnec, několik lahví vín, dřevěná stolička, sada nádobí, sada ručníků, nádherné hrníčky, zkrátka, na co si kdo pomyslel.

Po přípitku s rodiči došlo i na taneční vystoupení naší třídy. Náš stužkovací večírek se nám podařil podle našich představ. Dobře jsme se bavili, rodičům, vyučujícím i spolužákům z jiných tříd se moc líbil.

Fotografie ze stužkovacího večírku najdete v albu Stužkovák AK 2012.

Studenti 4. AK

 

Vzpomínky na život v českém pohraničí…

Žáci oboru agropodnikání se mimo jiné věnují i problematice minulosti a současnosti českého venkova. V rámci výuky měli žáci 3. ZE a 4. ZE možnost zúčastnit se besedy s paní Miluškou Satoriovou, která se přišla podělit o své vzpomínky na život v českém pohraničí v období po 2. sv. válce.

Rozvoj venkovského prostoru se stal nedílnou součástí evropské zemědělské politiky. Současným cílem ekonomicko-politických zásahů, které mají za úkol řešit problematiku venkovských oblastí, je nejenom posílení konkurenceschopnosti zemědělství, ale i zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrana životního prostředí nebo uchování kulturní krajiny.Jitka Hučíková

předmět Rozvoj venkova

 

Vánoce na zdravotnické škole

Pátek 21. prosince si zdravotnické obory zpestřily besídkou, ke které každá z osmi tříd přispěla vlastním krátkým vystoupením: scénkou, vtipy, baletním představením, tombolou nebo soutěží, při které jsme si připomněli některé vánoční tradice.

Všichni včetně učitelů se v devět hodin sešli v aule školy, aby bohatý program zhlédli a pobavili se při něm. Z vědomostního kvízu v režii 3. ZL vyšla po urputném boji vítězně 2. ZA a odnesla si zásobu bonbónů pro svou třídu. Na závěr nám paní zástupkyně, Mgr. Klementová, popřála hezké vánoční svátky a učitelé nás překvapili veselou písničkou, ve které každý třídní zazpíval o svých žácích.

V dobré náladě jsme se poté rozloučili a přežili i ten dlouho obávaný konec světa.

 

 

Školní akademie

Štítky: 
Česky

XVII. AKADEMIE ŠKOLY

"Přežili jsme konec světa."

XVII. akademie školy se koná 14. března 2013 v Sokolském domě. Představení začínají v 14.20 hod. a 16.40 hod.

Srdečně zveme.

 

14. březen 2013 – XVII. AKADEMIE GYMNÁZIA

Tak, zase jsme to přežili.

Stejně jako každý druhý rok i letos se setkala akademie, tentokrát pod názvem „Přežili jsme konec světa“, s velkým úspěchem.

Měli jsme možnost se pobavit rozmanitými scénkami i tanečními čísly, společně popřemýšlet nad teoriemi o konci světa a obdivovat pozoruhodný výkon studentů i učitelů.

Akademii předcházelo velké plánování a nacvičování, příprava kostýmů a rekvizit.

Sál Sokolského domu se po celý den plnil smíchem, mohutným potleskem a nadšením vyzařujícím ze všech stran.

Všichni se těšíme na další ročník.

Eva Sabová, Gabriela Štolfová, studentky tercie A

 

 

Fotografie z akce najdete na adrese: www2.gykovy.cz/drupal2014/kategorie/acidfree-album/acidfree-alba/fotoalbum/album-gy-20122013/xvii-akademie.

 

Schůzky s vedením školy

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov se dlouhodobě snaží být školou, která je vstřícná nejen k žákům, ale i k Vám, rodičům. Pod pojmem vstřícnost si v této souvislosti představujeme ochotu řešit Vaše dotazy, připomínky a náměty související s chodem školy.

    Již nyní mají žáci a jejich zákonní zástupci k dispozici elektronický studijní průkaz, kontaktní formulář a zveřejněná telefonní čísla na webových stránkách školy. Nově jsme se rozhodli nabídnout veřejnosti možnost spolupracovat na rozvoji školních i mimoškolních aktivit, a proto přicházíme s možností osobního kontaktu s vedením školy.

    Každé pondělí v době 14:00 - 15:00 hod. jsou členové vedení školy připraveni odpovídat na vaše dotazy, připomínky a náměty související s chodem školy. Abychom si na vás mohli vyhradit dost času, využijte prosím stávající kontakty a domluvte si konkrétní termín schůzky (můžete navrhnout i jiný den a čas).    Doufáme, že naši nabídku využijete pro řešení případných problémů a že toto nové opatření přispěje ke zkvalitnění vztahů mezi námi.RNDr. Václav Klement, ředitel školy

    

 

Archiv - různé

Štítky: 
Česky

Evropský den jazyků

Z iniciativy Rady Evropy se každoročně od roku 2001 26. září slaví Evropský den jazyků. Cílem Evropského dne jazyků je upozornit na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o nutnosti učit se cizím jazykům a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

 Na naší škole jsme dosud tento den zmiňovali pouze v rámci hodin cizích jazyků. V tomto školním roce (2009/10) bychom rádi aktivně zapojili do akcí k Evropskému dni jazyků všechny studenty.

Primy

Zaměříme se na seznámení studentů se základními údaji o zemi, jejíž jazyk studují – Velké Británie. Každá skupina studentů zpracuje jednu oblast podle zadání (geografie, velká města, vodní zdroje, typická anglická rodina, způsoby bydlení, apod.) Své práce budou studenti prezentovat na ročníkové minikonferenci. Úkol bude zahrnovat domácí přípravu. Hodinová dotace 3-4VJ.

Sekundy

Zaměříme se na dovednosti související s prací ve skupině na společném projektu. Dvou až tříčlenné týmy budou pracovat na projektu s názvem „Friendship and friends“. Projekty budou vystaveny v pergole školy a využity na Dni otevřených dveří.

Po seznámení se s tématem a rozdělení do skupin budou projektu věnovány 4VJ.

Tercie

Zaměření na upevnění čtenářských dovedností prostřednictvím společného čtení v jednotlivých skupinách. Celá skupina může číst stejnou knihu nebo knihu podle vlastního výběru. Po přečtení studenti zpracují úkoly spojené s přečtenou knihou (např. charakteristika postav, stručný obsah, referát o autorovi, vlastní komentář, apod.) Ve skupině všichni zpracují charakteristiku hlavní postavy a společně vyhodnotí nejlepší práci. Hodinová dotace – 4VJ v každé skupině.

Kvarty

 1. Španělský jazyk – beseda se španělskými studenty, kteří navštíví naší školu a vypracování projektu o Španělsku – skupinová práce. 
 2. Ruský jazyk – Poznáváme současné Rusko.
 3. Německý jazyk – Německy mluvící země.

Studenti zpracují zadání ve skupinách a budou své práce prezentovat na ročníkové konferenci. Úkol bude zahrnovat domácí přípravu. Hodinová dotace – 2VJ.

1. ročník jazykové rallye

Dne 27. 6. se uskutečnila v parku soutěž - jazyková rallye, kdy se čtyřčlenná družstva (němčina, španělština, francouzština a ruština) snažila získat co nejvíce bodů při plnění spousty různých úkolů. Během této soutěže si studenti gymnázia vyzkoušeli týmovou spolupráci při překládání mnohojazyčného textu, plnění testových úkolů, ale také své sportovní dovednosti, podle popisu v cizím jazyce každý nakreslil jednu z typických postav (Zorro, Obelix, Mrazík, Kobra11) a zopakoval si také své znalosti z dějepisu a zeměpisu  týkající se těchto čtyř zemí.

Všichni studenti si vedli výborně. První ročník jazykové rallye vyhrálo družstvo: Tereza Dvořáková M.A, Lenka Synková M.A, Jana Gibalová a Monika Tesařová 2.A.

Děkujeme vyučujícím cizích jazyků za netradiční ukončení školního roku a těšíme se na další ročník.

Tereza Dvořáková M.A

 

Když se stane neštěstí - příručka Hasičského záchranného sboru

"Připravujeme se na mimořádné události anebo krizové situace a jejich důsledky".

 

Mezinárodní Vánoce 2009

Předvánoční dopoledne aneb „Jak se slaví Vánoce ve francouzsky, německy a španělsky mluvících zemích“

V pondělí 21. 12. 2009 se studenti maturitních ročníků neučili francouzštinu, němčinu a španělštinu v lavicích jako jindy. Sešli se ve školní jídelně, aby si zde společně připomněli, čím se liší oslavy Vánoc v jednotlivých zemích. Seznámili se s příslušnou slovní zásobou, ochutnali doma připravené vánoční speciality, jako např. fondue, quiche lorraine, alsacienne, Weihnachtstee, Kartoffelsalat, Lebkuchen, polvorónes nebo tapas, a zazpívali si francouzské, německé a španělské koledy.

Návštěva z Japonska na našem gymnáziu

V pátek 23. září naši školu již podruhé navštívil pan Hirofumi Egusa z hirošimské univerzity. Poprvé zde byl před dvěma roky, kdy navštívil naše gymnázium v průběhu oslav 110. výročí založení gymnázia.

Nyní jednal s vedením školy o konkrétní spolupráci a partnerství mezi Gymnáziem Vyškov a odpovídající střední školou v Hirošimě.

V nejbližším období dojde k mailovému kontaktu mezi školami, vyučujícími a studenty. Následovat budou studentské videokonference – telemost mezi Vyškovem a Hirošimou.

Prezentace středních škol

V úterý 6. listopadu se konala na SOŠ a SOU Sochorova 15 ve Vyškově tradiční prezentace středních škol, na které představily žákům 9. tříd a jejich rodičům studijní a učební obory střední školy z regionu Vyškovska a blízkého i vzdálenějšího okolí. Této tradiční akce se tak jako každý rok zúčastnilo také Gymnázium Vyškov, tentokráte však ve zcela nové podobě. Počátkem roku 2012 totiž byla JmK navržena a schválena koncepce dalšího rozvoje středního školství ve Vyškově, na jejímž základě došlo 1. července 2012 ke sloučení Gymnázia Vyškov a SŠZZE Vyškov v jeden nový právní subjekt, nesoucí od tohoto data název Gymnázium a SOŠZZE Vyškov.

Tato střední škola nabízí žákům vyškovského regionu vzdělávání v oboru všeobecné  gymnázium (čtyřleté a osmileté), obchodní akademie, zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Budoucí středoškoláci tak měli možnost seznámit se s nabízenými obory, které jim představili nejen naší vyučující, ale i současní studenti. 

Studentka Gymnázia Vyškov získala ocenění Učené společnosti ČR

Učená společnost ČR každoročně uděluje ceny nejen zkušeným vědeckým pracovníků, ale i mladým vědcům a studentům středních škol. Letošní slavnostní vyhlášení se konalo 14. května 2012 tradičně na půdě Karlovy Univerzity za přítomnosti rektora UK, předsedy AV ČR a členů Učené společnosti ČR. Mezi desítkou oceněných středoškolských studentů byla i naše studentka Barbora Hinková (4. A), která získala cenu za svou historickou studii Pustiměř a biskupský hrad Melice.

Při této slavnostní události byly oceněny také tak významné osobnosti jako astronom RNDr. J. Grygar, překladatel prof. M. Hilský či historik prof. P. Čornej.

 Fotografie z předávání cen najdete na adrese www.lib.cas.cz/tichy/foto/avcr/ucspol12/album/index.html.

Středoškolská odborná činnost

 • Šárka Navrátilová

Středoškolská odborná činnost

Školní kolo SOČ

Letošní školní kolo proběhne dne 1. dubna 2011 v učebně biologie. Koordinátorem je Mgr. Marta Kubačáková.

Zájezd Francie - Španělsko

Ve dnech 21.9. – 1.10. 2006 jsme uspořádaly poznávací zájezd do Francie a Španělska, kterého se zúčastnilo 42 studentů z naší školy. Před odjezdem byli rozděleni podle jazyků do 4 skupin (francouzské, španělské, německé a anglické) a zpracovali zadané úkoly o místech, která navštívíme.

Vyjeli jsme v odpoledních hodinách od školy a po nočním přejezdu přes Rakousko a Itálii nás čekala celodenní prohlídka Antibes. Následující den byl na programu Verdonský kaňon, parfumerie v Grasse a světoznámé filmové městečko Cannes. Dále jsme zavítali do Arles (aréna, amfiteátr) a do Nimes (prohlídka arény, 3D film o hrdinech Nimes v Maison Carrée, výstup na Tour Magne). Při přejezdu do Španělska jsme zastavili ve středověkém městečku Carcassonne a ve španělském Figueres jsme si v muzeu Salvadora Dalího prohlédli jeho světoznámá díla. Následující dva dny jsme strávili v Barceloně – navštívili jsme stále nedokončený chrám Antoniho Gaudího Sagrada Familia, Parc Güell s nejdelší lavičkou na světě, olympijský stadion, gotickou čtvrť a prošli jsme se po rušné hlavní třídě La Rambla. Vyjeli jsme i na světoznámý klášter Montserrat, který se nachází kousek od Barcelony. Dne 28.9. proběhlo první setkání s naší partnerskou školou z Villarealu v malebné Tarragoně. Následoval návrat do Francie k Pont du Gard a do Avignonu. Na cestě domů jsme ještě zavítali do Ženevy a Bernu a přejezdem přes Německo jsme se v ranních hodinách vrátili do Vyškova.

Poděkování patří zejména nadaci Tři brány za finanční příspěvek, CK Columbus a vedení školy za umožnění celého zájezdu.

Více informací na  Zájezd Francie Španělsko 2006

 Mgr. Alena Klimešová (FJ) a Mgr. Klára Skálová (ŠJ)

Mezinárodní Vánoce 2013

Vánoce 2013

Stille Nacht....

Noche de Paz...

Douce nuit...

Тихая ночь...

Alma nox...…

...zněla ve středu 18. prosince 2013 světoznámá koleda ve vyzdobené aule gymnázia. Studenti 4. ročníků se sešli na tradiční oslavě „Mezinárodní Vánoce 2013.“ Vzájemně si připravili ukázku vánočních specialit jednotlivých národních kuchyní. Dobroty krásně voněly, úžasně vypadaly a skvěle chutnaly.

Česky

Posezení s bývalými zaměstnanci

Dne 9. 5. 2013 se konal tradiční jarní koncert žáků a absolventů školy. Jako vždy měl koncert vysokou úroveň, zaplněná aula vyslechla známá i méně známá díla, bylo slyšet kytary, klavír, zpěv, saxofony, akordeon a pochopitelně i potlesk pro účinkující.

       Část posluchačů koncertu tvořili bývalí zaměstnanci školy. Vedení školy ve spolupráci s odborovou organizací je každoročně zve nejen na koncert, ale i na přátelské posezení nachystané v jídelně školy. Pan ředitel v krátkém proslovu seznámil přítomné se změnami za uplynulý rok a pozval je k prohlídce „spojených“ budov. Bývalí zaměstnanci tak měli opět možnost se setkat, popovídat si a zavzpomínat na svoje působení ve škole.

 

 

 

Cena Učené společnosti ČR udělena studentovi naší školy

Pondělí 15. května 2017 bylo významným dnem  pro Martina Orsága, studenta septimy B. Na půdě Univerzity Karlovy v slavnostní aule Karolina mu byla udělena  cena Učené společnosti České republiky v kategorii středoškolský  student za studii „Sorpce a desorpce radionuklidů na vybraných površích.“

Tým špičkových vědců tohoto státu vybral jeho práci mezi desítku oceněných, a to z celé naší republiky. Učená společnost ČR je sdružením významných vědců a jejím cílem „ je podněcovat svobodné pěstování vědy, budit touhu po poznání a radost z něho, šířit vědecké poznatky ve veřejnosti, podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného klimatu v České republice“. Slavnostní dopoledne se neslo ve znamení ceremonií, přednášek, představení Učené společnosti ČR. Jeden ze zahajovacích proslovů byl přednesen místopředsedou Vlády ČR Pavlem Bělobrádkem, moudrá a poučná slova zazněla v projevu předsedy Učené společnosti Zdeňka Havlase. Slavnostní atmosféru výjimečné chvíle  navodilo vystoupení pěveckého sboru Bonifantes. Z ceny se radoval nejen Martin, ale i jeho blízcí.

„Jak nepropadnout dojetí a nedmout se pýchou,“ pronesl ředitel Gymnázia a SOŠZE Vyškov RNDr. V. Klement, „vždyť jde již o čtvrtého studenta našeho gymnázia, který tuto prestižní cenu získal. Vždy jde o nadané, ale zejména pracovité studenty. Martinovi gratuluji.“

Česky

Již osmý titul pro Tomáše a Žanetu

V sobotu 22. února 2014  pořádal Český svaz tanečního sportu v nádherném sále Lucerna Praha Mistrovství ČR ve standardních tancích. V kategorii mládež, kde bylo přihlášeno celkem 26 nejlepších tanečních párů, reprezentoval vyškovské gymnázium a taneční klub Kometa Vyškov pár Tomáš Rada a Žaneta Brizgalová. Tomáš s Žanetou si z Prahy společně se svými trenéry Martinem a Ditou Kubínovými nakonec odvezli zasloužený titul vicemistři ČR v kategorii mládež pro rok 2014 a tudíž i nominaci na letošní mistrovství světa a Evropy.

Fotografie z akce najdete v albu www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/tanecni-vicemistri-2014.

    

Za taneční klub Kometa Vyškov                                                                                                                             

Martin Kubín

 

Česky

Martin získal Cenu Jana Hona

Ve středu 16. listopadu 2016 byly v obřadní síni vyškovské radnice slavnostně předány Ceny Jana Hona. Projekt Komunitní nadace Tři brány finančně podporovaný městem Vyškovem oceňuje výjimečné osobnosti ve věku 15 až 25 let, které svými dovednostmi nebo nezištnou pomocí či prací pro ostatní mohou být vzorem pro mladé lidi. O laureátech  rozhodují svým hlasováním členové správní a dozorčí rady Komunitní nadace Tři brány. V letošním 12. ročníku Cenu Jana Hona převzal Martin Orság, student 7. MB.

Martin Orság je úspěšný v přírodovědných, hlavně fyzikálních a matematických soutěžích. Ve školním roce 2015/16 postoupil na Mezinárodní astronomickou olympiádu v Bulharsku, kde úspěšně reprezentoval ČR a naši školu. V silné mezinárodní konkurenci vybojoval bronzovou medaili a byl vyhlášen nejlepším pozorovatelem olympiády.

Mezi jeho výrazné úspěchy patří 1. místo v ústředním kole Bobříka informatiky, 3. místo v ústředním kole soutěže Přírodovědný klokan, 12. místo v ústředním kole Matematický klokan, 13. místo v ústředním kole Logické olympiády a 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády.

Účastnil se i týmových soutěží, kde svými znalostmi přispěl k vynikajícímu umístění družstva, a to k 1. místu FYKOSi fyziklání a k 6. místu v ústředním kole soutěže Náboj – kategorie Junior.

Ve spolupráci s MU Brno zahájil v tomto školním roce práci SOČ na téma Sorpce a desorpce radionuklidů.

Martinovi upřímně blahopřejeme.

Štítky: 
Česky

Naše studenty praxe baví

Studenti zdravotnických a ekonomických oborů v rámci studia na Gymnáziu a SOŠZZE Vyškov se aktivně připravují nejen pro studium na VOŠ a VŠ, ale především pro praxi, do které mohou nastoupit hned po maturitě. Co přesně je v budoucí profesi čeká, si mohou studenti zdravotnických oborů a obchodní akademie vyzkoušet už v rámci svého studia.

Zdravotnické lyceum připravuje studenty primárně k dalšímu studiu, především zdravotnických, lékařských a sociálních oborů. Od příštího školního roku se seznámí také s provozem v zařízeních, která poskytují sociální péči.

Zdravotnický asistent má ve svém učebním plánu praxi zařazenou ve třetím a čtvrtém ročníku jako jeden z hlavních předmětů: ošetřování nemocných. Studenti zde pod dohledem odborných vyučujících vykonávají v Nemocnici Vyškov a Oblastní charitě Vyškov – Dědice veškeré úkony, které budou do jejich kompetence spadat po úspěšné maturitě. Při praktickém vyučování provádějí ošetřovatelskou péči, odborné diagnostické a terapeutické činnosti, pečují o pomůcky a zdravotnický materiál, starají se také o dokumentaci a administrativu.

Obchodní akademie poskytuje odbornou praxi od druhého ročníku. Studenti se zapojují do pracovních, ekonomických, manažerských a organizačních činností podniku TSM, spol. s r. o. ve Vyškově i na dalších pracovištích v oblasti pojišťovnictví, peněžnictví, státní nebo regionální správy, obchodních společností a ostatních podnikatelských subjektů a realizují svoje představy v rámci prezentování fiktivních firem.

Pro všechny obory je praxe náročná, neboť studenti musí samostatně zvládat zadané úkoly, řešit problémy, ověřovat dosažené výsledky. Zároveň studentům přináší zajímavé zážitky, na které budou rádi vzpomínat i po ukončení studia.

 

Nejlepší student 2015 a Nejlepší škola 2015 je z Vyškova!

Středoškoláci z celé republiky bojovali o titul Nejlepší student v pátém ročníku soutěže hodnotící jejich výjimečnost, studijní i mimoškolní aktivity. V konkurenci 121 přihlášených studentů z 80 škol celé České republiky byli odbornou porotou vybráni čtyři finalisté, aby přesvědčili o svých kvalitách ve finále soutěže, které se konalo 17. 6. 2015 v Jičíně.

Titul Nejlepší student 2015 vybojoval student naší školy Luboš Vozdecký – gratulujeme!

Titul Nejlepší škola 2015 vybojovala naše škola – Gymnázium a SOŠZE Vyškov.

„Přijeli k nám cenoví predátoři,“ zahájila slavnostní vyhlašování soutěže herečka Zdeňka Žádníková Volencová. A obratem zpřesňuje, že nejen chytrost je charakteristická pro „Nejlepšího studenta“, ale také dobrá duše - tato kombinace dává celému pojmu pravý smysl.

A jaký je recept k dosažení takových úspěchů? „Je to možná o odvaze podívat se na věci trochu jinak.“ uvedl Václav Klement, ředitel vítězné školy.

„Jsem z výkonů těch mladých lidí ohromen. V každém studentovi vidím kousek sebe, hlavně v jejich zaujatosti. Tak přesvědčivý projev na veřejnosti bych ale v jejich věku nesvedl. Finálové prezentace všech studentů byly bezprostřední, zajímavé a velice vyrovnané,“ sdělil za organizátora soutěže Vladimír Šulc po vyhlášení soutěže.Nejlepší student v kategorii Nadějný vědec Luboš Vozdecký

Luboš se zabývá experimentálním studiem valivých pohybů. Za popis nových aspektů valivého odporu si získal uznání vědecké obce a sbírá významná ocenění, např. v mezinárodní soutěži pro mladé vědce EUCYS. Od Evropské komise ve Varšavě převzal prestižní cenu pro nejlepšího mladého vědce v Evropě. Na podzim 2014 byl přizván na konferenci pro mladé vědce ve Stockholmu – SIYSS, která proběhla při příležitosti předávání Nobelových cen. Chápání původu valivého odporu lze aplikovat při konstrukci materiálů s nižším valivým odporem. Ty by se uplatnily všude, kde je valivý odpor nežádoucím jevem (ložiska, pneumatiky atd.). „Každý objev je taky o štěstí, chce to mít tak trochu haluz,“ říká skromně Luboš.

Za svoje výsledky v průběhu středoškolského studia byl mnohokrát oceněn na úrovni školy, města, kraje. Dostal blahopřání z Úřadu vlády ČR. Za jedno z nejprestižnějších ocenění však považuje udělení ceny Učené společnosti České republiky při Akademii věd České republiky, kterou převzal v květnu na Karlově univerzitě ve starobylém Karolínu. Ve svém studiu bude Luboš pokračovat na University of Cambridge. Držíme mu palce a přejeme hodně úspěchů.

   

   

   

   

Odkaz na článek o soutěži:

 

Česky

Slavnostní ukončení první etapy rekonstrukce Gymnázia a SOŠZZE Vyškov

V úterý 15. ledna 2013 proběhlo slavnostní ukončení realizace první etapy rekonstrukce Gymnázia a SOŠZZE Vyškov.

Rekonstrukce zahrnovala kompletní výměnu topného systému v historické budově gymnázia, která přišla na 6,7 milionu korun, a propojení budov středních škol (včetně vybudování šaten a školního bufetu), jež si vyžádalo náklady v hodnotě 5 milionů korun.

Další informace

Ples, jak se patří

Poslední rok na gymnáziu se musí řádně oslavit a kdy jindy ho slavit než na stužkovacím plese. My, studenti tříd OA a 4.A, jsme se rozhodli uspořádat náš ples v Drnovicích na vlastní pěst a vhodnější datum než v předvečer Mezinárodního dne studentstva jsme si vybrat nemohli. Přípravy byly všelijaké a neobešly se bez hádek, nakonec jsme se však na místě téměř všichni zdárně setkali.

Oficiální začátek byl v sedm hodin večer, nicméně u šaten se vytvořila rozsáhlá neorganizovaná fronta, a tak musel být úvod o pár minut posunut. Když už byli kabáty i jejich majitelé na svých místech, obě třídy zahájily ples slavnostním nástupem. Poté dva studenti ze 4.A upoutali pozornost svým tancem na píseň Skyfall z Jamese Bonda. Bondovské téma nás provázelo celý večer, a to například výzdobou sálu nebo nápaditým fotokoutkem.

Kolem půl osmé začalo slavnostní stužkování. První na řadě byla třída 4. A. V předem určeném pořadí chodili ke svému třídnímu učiteli (panu Mikulkovi), kde po pasování obdrželi svoji šerpu. U každého studenta moderátor řekl několik vět charakterizujících osobu kráčící po červeném koberci. Naše třída OA vsadila na svoji vtipnou stránku a spokojila se s pár slovy. O to však byly průpovídky zajímavější. Na rozdíl od 4. A si myslíme, že nejen dívky, ale i chlapci potřebují doprovod, a tak s každým studentem šly dvě spolužačky. Po odstužkování posledního studenta následovalo ještě poděkování a předání šerpy naší třídní paní učitelce Alánové a bývalému třídnímu učiteli panu Klementovi. Pak jsme se už jen společně vyfotili a mohla začít volná zábava. O hudbu se postaral nejen DJ, ale také kapela Maggots, která rozproudila hlavně rockově založené návštěvníky.

Velkým překvapením pro nás studenty i pro návštěvníky bylo vystoupení několika učitelů. Tématicky bylo založeno samozřejmě na filmu James Bond. Tento napůl mluvený a napůl zpívaný výstup sklidil obrovský úspěch a všichni doufáme, že byl někým natočen.

Kolem půl dvanácté se rozdaly dary z tomboly výhercům a hned poté následovalo půlnoční překvapení obou tříd. Spolehli jsme se na naše taneční schopnosti a vzhledem k tomu, že diváci i tleskali, udělali jsme asi dobře. Po tomto vystoupení už zábava nebyla ničím přerušena a parket byl plný až do pozdních ranních hodin.

Většina hodnotitelů se k našemu plesu vyjádřila velmi pochvalně, i já myslím, že se velmi podařil. Připravit ples není med, ale za to je to obrovská zkušenost pro organizátory. A tato zkušenost byla (vzhledem ke spokojenosti návštěvníků) jednoznačně pozitivní.

Michaela Novotná, OA

 

Štítky: 

Gymnazisté uklízeli Česko

V úterý 11. 4. 2017 se téměř stovka vyškovských gymnazistů připojila k akci Ukliďme svět - Ukliďme Česko. Od primánů po terciány se ráno vydali směrem k rybníku Kačenec, vybaveni rukavicemi, hráběmi a pytli na odpad. Počasí bylo přiměřeně příznivé, děti nadšené a motivované, takže výsledkem je kolem 50 pytlů plných odpadků a výrazně čistší okolí rybníka Kačenec a cesty z Brňan k němu. Doufáme, že naši akci ocení nejen rybáři, ale i mnozí Vyškované, kteří sem v posledních letech často směřují na procházky a za sportovními aktivitami. Studenti si užili nejen pocit, že dělají něco užitečného pro své okolí, komunitu a přírodu, ale byla to pro ně i příjemná změna oproti běžnému vyučování a zároveň příležitost pro utužení vztahů ve třídách. Akci jsme zakončili táborákem a opékáním. Nebyl asi nikdo, komu by ten den vadila trocha špíny a fyzické námahy, u všech převážil dobrý pocit z práce, která má jasný výsledek a pozitivní přínos.

Děkujeme za spolupráci společnosti Respono. Ve středu 19.4. se přidá ještě dalších třicet kvartánů. Akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko zapadá do rámce environmentální výchovy na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov.

Štítky: 
Česky

2. ročník letní školy angličtiny na vyškovském gymnáziu

Letní škola AJ

Předposlední týden proběhl na vyškovském gymnáziu druhý ročník letního intenzivního kurzu angličtiny. 43 účastníků kurzu všech věkových kategorií strávilo pět dní konverzací, hraním her, zpíváním, diskuzemi na aktuální témata, procvičováním situací běžného života, ale i opakováním základů gramatiky odlehčenou formou. To vše výhradně v anglickém jazyce. Kurz byl zorganizován pod hlavičkou Centra dalšího vzdělávání při vyškovském Gymnáziu a SOŠZE a veden zkušenými lektory z řad rodilých britských a amerických mluvčích momentálně působících v České republice.

Dle ohlasů účastníků tento prázdninový týden přinesl všem zúčastněným nejen zdokonalení v anglickém jazyce, případně prolomení oné pověstné "jazykové bariéry", ale i navázání nových přátelství, spoustu legrace a společných zážitků. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v aule školy.

Dobrou zprávou pro všechny případné zájemce o tento kurz je, že příští rok v srpnu proběhne třetí, doufáme, že stejně úspěšný ročník.

Mgr. Petra Nedomová

 

 

Letní škola AJ
Letní škola AJ
Letní škola AJ
Letní škola AJ
Letní škola AJ
Letní škola AJ

3. ročník letní školy angličtiny na vyškovském gymnáziu

Poslední srpnový týden proběhl na vyškovském gymnáziu již třetí ročník letního intenzivního kurzu angličtiny. 49 účastníků kurzu různých věkových kategorií strávilo pět dní konverzací, hraním her, zpíváním, diskuzemi na aktuální témata, procvičováním situací běžného života, ale i opakováním základů gramatiky odlehčenou formou. To vše výhradně v anglickém jazyce. Kurz byl zorganizován pod hlavičkou Centra dalšího vzdělávání při vyškovském Gymnáziu a SOŠZE a veden zkušenými lektory z řad rodilých britských a amerických mluvčích momentálně působících v České republice.

Dle ohlasů účastníků tento prázdninový týden přinesl všem zúčastněným nejen zdokonalení v anglickém jazyce, případně prolomení oné pověstné "jazykové bariéry", ale i navázání nových přátelství, spoustu legrace a společných zážitků. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v aule školy.

Dobrou zprávou pro všechny případné zájemce o tento kurz je, že příští rok v srpnu proběhne čtvrtý, doufáme, že stejně úspěšný ročník.Mgr. Petra Nedomová

 

Štítky: 

Akce pro odbornou zdravotnickou veřejnost

Odborní vyučující zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádají 14. ledna 2016 od 14 – 19 hodin odbornou konferenci v budově školy, Komenského 7: „Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech“. Témata příspěvků se týkají vybraných aspektů ošetřovatelské péče v chirurgických oborech.

Akce je určena nelékařským profesím pracujících v ošetřovatelské a sociální péči. Je registrovaná u ČAS pod registračním číslem KK/2794/2015 a zařazena do celoživotního vzdělávání. Pasivní účast je ohodnocena 4 kreditními body. Účastnický poplatek je 350 Kč, v ceně je zahrnuto občerstvení. Akce proběhne při počtu minimálně 10 účastníků.

Kontakt na email: marcela.simonikova@gykovy.cz

Štítky: 

Mezinárodní Vánoce aneb maturanti pečou, vaří… a hodují

Dne 21. prosince 2017 studenti maturitních ročníků oslavili mezinárodní Vánoce, jak se patří. Maturanti totiž ovládají více než jazykové schopnosti. Vše se odehrávalo v aule přichystáním dobrot, které si připravili nejen studenti, ale i učitelé. Celou ochutnávku jsme odstartovali zpěvem písně Tichá noc ve čtyřech jazycích.

Ruštináři smažili sladké pochoutky, pekli masové pirožky, míchali saláty a na jejich stole se objevila i pravá ruská zmrzlina. Němčinářům nechyběly výtečné klobásy, bramborový salát a sladké pokrmy. Španělštináři se zasloužili o pikantnost většiny svých slaných jídel, zásobu exotického ovoce a znamenité nápoje jako například nealkoholické mojito. Ačkoliv je francouzštinářů napříč naším ročníkem jen pár, poprali se se svým úkolem skvěle. Mohli jsme od nich ochutnat vánoční poleno, rohlíčky, nápoje a další speciality. Bylo zřejmé, že každý si se svým pokrmem dal práci a výsledky opravdu stály za to.Izabela Adamcová, OBFotografie:  https://www.gykovy.cz/cs/obsah/mezinarodni-vanoce-2017-2018

Štítky: 
Česky

Intenzivní letní kurz angličtiny vedený rodilými mluvčími

V předposledním srpnovém týdnu otevíráme intenzivní týdenní kurz angličtiny vedený rodilými mluvčími. Zúčastnit se mohou studenti Gymnázia a SOŠZE i široká veřejnost od 15 let věku. Kurz v rozsahu 30 vyučovacích hodin zajišťuje renomovaná jazyková škola TalkTalk a výuka je vedena konverzační odlehčenou formou tak, aby účastníci překonali onu pověstnou jazykovou bariéru.

Výuka bude probíhat od pondělí do pátku mezi 8.00 – 14.00 hod. Cena kurzu bude cca 1700,- – 1900,- Kč dle režijních nákladů školy a počtu účastníků.

Při zahájení kurzu proběhne rozřazení do skupin dle jazykové úrovně účastníků.

Kontakt: petra.nedomova@gykovy.cz 

Štítky: 
Česky

Kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy

Centrum dalšího vzdělávání při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov nabízí akreditovaný 20hodinový kurz první pomoci Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky aneb „od odřeného kolena až po resuscitaci“, jehož cílem je zvýšit připravenost a odbornost v oblasti poskytování první pomoci u dětí a mládeže.

Kurz se koná od 14:00 hod. do 18:00 hod. ve dnech 13. 10. 2016, 20. 10. 2016, 3. 11. 2016, 10. 11. 2016 v nové odborné moderně vybavené učebně.

Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Cena:           1 400,- Kč

Informace a přihlášky: sarka.travnickova@gykovy.cz a web Centra dalšího vzdělávání.

 

 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Logo GYKOVY

Otevíráme  další ročník “Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností”. Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělání pro zemědělství. Absolventi kurzu splňují odbornou způsobilost a podmínky k získávání státních příspěvků a dotací z EU.

Kurz je 300-hodinový (teoretická výuka a odborná praxe), bude probíhat v „zimním“období a je ukončen závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška před komisí se skládá ze dvou částí:

 1. teoretická zkouška -  písemný test
 2.  obhajoba zadaného absolventského projektu

Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží absolvent osvědčení o vykonání kurzu.

Cena kurzu bude stanovena podle počtu účastníků a předpokládá se 10000,- až 15000,- Kč.

Kurz bude v případě zájmu zahájen v listopadu 2013 a přednášky budou probíhat v pátek - v odpoledních hodinách a v sobotu. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího kurzu Ing. Radovana Ščudly, tel: 605 782 124, e-mail: radovanscudla(@)centrum.cz.

Štítky: 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Ve školním roce 2014/2015 otevíráme další ročník “Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností”. Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělání pro zemědělství. Absolventi kurzu splňují odbornou způsobilost a podmínky k získávání státních příspěvků a dotací z EU.

Kurz je 300-hodinový /teoretická výuka a odborná praxe/, bude probíhat v „zimním“období a je ukončen závěrečnou zkouškou.

Štítky: 
Česky

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Ve školním roce 2015/2016 otevíráme další ročník “Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností”.

Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělání pro zemědělství. Absolventi kurzu splňují odbornou způsobilost a podmínky k získávání státních příspěvků a dotací z EU.

Kurz je 300-hodinový /teoretická výuka a odborná praxe/, bude probíhat v „zimním“ období a je ukončen závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška před komisí se skládá ze dvou částí:

 1. teoretická zkouška -  písemný test
 2. obhajoba zadaného absolventského projektu

Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží absolvent osvědčení o vykonání kurzu.

Cena kurzu bude stanovena podle počtu účastníků a předpokládá se 15000,- Kč..

Kurz bude v případě zájmu zahájen v listopadu 2015 a přednášky budou probíhat v pátek - v odpoledních hodinách a v sobotu.

Zájemci se mohou hlásit u vedoucího kurzu Ing. Radovana Ščudly, tel: 605782124, e-mail: radovanscudla(@)centrum.cz

 

Letní kurz francouzštiny

Gymnázium a SOŠZE Vyškov ve spolupráci s Alliance française nabízí v termínu od 24. - 28. 8. 2015 intenzivní kurz francouzštiny. Výuka bude probíhat od 9:00 do 12:30 v budově gymnázia. Hodiny budou zaměřeny zejména na konverzaci, kterou povede rodilý mluvčí (lektor Alliance française) a doplněn bude o procvičování gramatiky. Kurz je určen studentům Gymnázia a SOŠZE Vyškov a široké veřejnosti na jazykové úrovni A2 / B1. Pro otevření tohoto kurzu je minimální počet účastníků 10 (cena při tomto počtu 1490,- Kč ), maximální počet 16 účastníků (cena při tomto počtu je 930,- Kč). V případě zájmu kontaktujte vyučující francouzského jazyka nejpozději do konce ledna 2015.

 

Kontakty: Mgr. Jana Pavlíková (jana.pavlikova@gykovy.cz)

               Mgr. Alena Klimešová (alena.klimesova@gykovy.cz)

Štítky: 
Česky

Letní škola angličtiny na vyškovském gymnáziu

Předposlední týden proběhl na vyškovském gymnáziu první ročník letního intenzivního kurzu angličtiny. 83 účastníků kurzu všech věkových kategorií (nejmladší účastnici bylo 10 let, té nejstarší 67) strávilo pět dní konverzací, hraním her, zpíváním, diskuzemi na aktuální témata, procvičováním situací běžného života a to vše výhradně v anglickém jazyce. Kurz byl zajištěn ve spolupráci s jazykovou školou TalkTalk a veden zkušenými lektory z řad rodilých britských a amerických mluvčích momentálně působících v České republice. Dle ohlasů účastníků tento prázdninový týden přinesl všem zúčastněným nejen zdokonalení v anglickém jazyce, případně prolomení oné pověstné "jazykové bariéry", ale i navázání nových přátelství, spoustu legrace a společných zážitků. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v aule školy.

Dobrou zprávou pro všechny případné zájemce o tento kurz je, že příští rok proběhne druhý, doufáme, že stejně úspěšný ročník.

Mgr. Petra Nedomová

 

 

 

Letošní Ceny Jana Hona putují na zdravku!

Dne 21. 11. 2018 byly uděleny Nadací Tři brány Ceny Jana Hona. Škola nominovala celkem tři studentky: Evu Olejníčkovou ze 4. ZL, Pavlínu Sotolářovou ze 4. ZA a Veroniku Babyrádovou z 8. OA.

Evu Olejníčkovou, 4. ZL za poskytnutí nezbytné a téměř profesionální pomoci u člověka nalezeného na ulici v bezvědomí se zástavou dechu a oběhu. Eva rozpoznala náhlé selhání životních funkcí a bezodkladně zahájila společně s ostatními svědky nepřímou masáž hrudníku. Resuscitaci prováděla nejen do příjezdu záchranářů, ale i pod vedením profesionálů asistovala při záchranné akci až do ukončení zásahu. Tato studentka prokázala nejen schopnost pohotově a správně jednat, ale ctí ji také veliká skromnost. Okolí se totiž o jejím činu dozvědělo až z pochvalného dopisu od zdravotníků z RZP. Její třídní učitelka Mgr. Eva Tichopádová k odůvodnění nominace dodala: ,,Eva je spolehlivý člověk, na kterém si nejvíce ceníme její skromnosti. Má velmi zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům nejen ve škole, ale i v osobním životě, především v péči o mladší sourozence. Její prioritou je vždy ochota pomáhat druhým, což nám dokázala při záchraně cizího lidského života."

Nominovaná dále byla Pavlína Sotolářová, 4. ZA. Pavlína je jednou z prvních dobrovolnic zapojených do dobrovolnických programů ADRA ve Vyškově, v rámci programu dobrovolnictví dochází již druhým rokem do Domova pro seniory. Jako první dobrovolnice se v domově setkala se smrtí přiděleného (nevidomého) seniora, byla s ním v jeho posledním dni a také díky ní a její společnosti odcházel s úsměvem. Další dobrovolnickou činností je práce v rámci organizace IQ Roma servis, kde spolupracuje při vzdělávacích a volnočasových aktivitách pro děti a mládež.

Na akcích školy a ZUŠ ve Vyškově aktivně vystupuje se svou profesionální a procítěnou hrou na klavír, některé skladby dokonce sama komponuje, a to i pro další hudební nástroje. V loňském školním roce vzorně reprezentovala školu na celostátní soutěži v ošetřovatelství. Mgr. Lauterbachová, vedoucí dobrovolnického centra ADRA, nám o ní napsala: „Je to opravdu člověk se srdcem na dlani a myslím, že obdivuhodné je už to, když si je někdo již v tak mladém věku vědom toho, že tady není sám pro sebe.“

Obě studentky Cenu Jana Hona obdržely.

Třetí nominovaná studentka odcházela s pamětním listem. Veronika Babyrádová, 8. OA v červnu 2018 vyhrála celostátní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Veronika vytvořila výukovou brožuru zaměřenou na jedovaté rostliny v ČR. Brožuru doplňuje pexeso a desková hra. Tato trojkombinace je uceleným dílem, jehož hlavním cílem je kromě odborné správnosti i podpora atraktivnosti v hodinách biologie nejen pro žáky základních škol, ale především na gymnáziích. Dále se Veronika zapojila do projektu Badatel, který organizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Tento projekt nabízí středoškolským studentům zapojení do vědeckých projektů. V případě Veroniky jde o téma „Přímá chemická analýza rostlinného materiálu“. A charakteristika napsaná třídní učitelkou Mgr. Jitkou Hrežovou: Veronika je výraznou osobností třídy. Je svědomitá a velmi pracovitá. Vždy se snaží přijít věcem na kloub, a když se jí to podaří, je ochotná se o výsledek podělit s ostatními. Její pozitivní přístup ke studiu je inspirativní pro její okolí.

Štítky: 

Pracovněprávní minimum pro začínající zaměstnance i zaměstnavatele

Kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání, osoby, které nikdy mzdovou problematiku nedělaly a chtějí mít základní přehled jako začínající podnikatelé – zaměstnavatelé, absolventy škol nebo osoby vracející se po delší době na pracovní trh. 

Cílem kurzu je základní orientace v pracovněprávní legislativě. Délka kurzu je 26 vyučovacích hodin. Cena kurzu je 1 300 Kč. Účastníci obdrží pracovní materiály s příklady, doporučenými postupy a závaznými tiskopisy a to podle poslední legislativy. Kurz bude probíhat od 19. 1. do 12. 4. 2016 (vždy v úterý od 16:00 do 17:30 hod.) v budově Komenského 7, v odborné učebně vybavené moderní technikou. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Přihlášky zasílejte do 8. 1. 2016 na e-mail: alena.podolanova@gykovy.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Alena Podolanová

Štítky: 
Česky

Projektový den

Pro studenty, kteří se neúčastnili odpolední charitativní akce Běháme srdcem, byl připraven 5. května dopoledne Projektový den.

Studenti nižšího gymnázia „se vyřádili“ na Dni otevřených dveří Hasičského záchranného sboru ve Vyškově. Dopoledne zakončili studenti ve škole, kde si mohli spolu se svými spolužáky ze zdravotnických oborů natrénovat první pomoc nebo dovědět se něco o bezpečném internetu přímo od pracovníka Policie ČR.

Studenti čtyřletého gymnázia a SOŠZE měli na programu blok přednášek s tématikou charitní činnosti v našem městě. Moc děkujeme paní Bednářové a kolegyním z Asociace Paprsek, která již 25 let zpříjemňuje život tělesně i mentálně hendikepovaným. Poděkování patří i paní Grmelové a paní Švejnohové z Charity Vyškov, díky kterým jsme získali představu o širokém záběru činnosti vyškovské charity. Přednáškové dopoledne zakončila paní doktorka Korvasová Čánská z Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, která nás svým výkladem chytla za srdce a ujistila nás o tom, jak záslužná a důležitá činnost je „náš“ Běh srdcem.

Štítky: 

Psaní všemi deseti prsty

Psaní všemi deseti prsty je dovednost, která usnadní a zefektivní práci na počítači. Zrychlené ovládání klávesnice, získání jistoty v prstokladu pro jednotlivé znaky a pohodu při práci ocení nejen administrativní pracovníci, ale každý, kdo používá počítač třeba i v rámci svého volného času při psaní s přáteli na sociálních sítích. 

Máte-li zájem se naučit této dovednosti nebo jen získat jistotu, využijte nabízené příležitosti a zapište se do kurzu kancelářského psaní, který bude probíhat v době od 19. 1. 2016 – 26. 4. 2016 (každé úterý od 15:00 h – 16:30 h) na Gymnáziu a SOŠZE ve Vyškově.  Cena kurzu je 1 800 Kč / 30 h. V závěru kurzu se seznámíte s nejčastějšími písemnostmi občanů. Absolventi kurzu získají osvědčení a zároveň může být tento kurz prvním stupínkem pro získání státní zkoušky z kancelářského psaní.

Štítky: 

Přednášky

Štítky: 
Česky

Pozvánka na přednášku - Kdy nás bude operovat robot?

 V úterý dne 12. dubna v 16:00 hodin se bude na naší škole pro studenty a veřejnost konat přednáška Kdy nás bude operovat robot? Moderní technika a technologie v medicíně. Přednášející je absolvent vyškovského gymnázia MUDr. Jiří Polednik, zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov.

Pozvánka na přednášku - Exotické rostliny pěti světadílů na půli hektaru

Přednáška Mgr. Davida Cigánka, ředitele Botanické zahrady PřF UP Olomouc se koná ve čtvrtek 17. 3. v 16:00 hod. v učebně 258.

Srdečně zveme!

Štítky: 
Česky

Pozvánka na přednášku - Vypiluj svůj jídelníček

Základy výživy a souvislosti výživy a sportu na přednášce Miroslava Gottvalda ve středu 3. února 2016 v aule gymnázia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky: 

Pozvánka na přednášku - Japonsko - země vycházejícícho Slunce

Zveme všechny zájemce na přednášku Japonsko - země vycházejícího Slunce aneb co má společného Hirošima a Vyškov? Přednáška se uskuteční v úterý 24. 3. 2015 v 16:00 hod v učebně fyziky (uč. 258).

 

Štítky: 

Pozvánka na přednášku - Nenechte se napálit aneb práva spotřebitelů

Pozvánka

Gymnázium a SOŠZE Vyškov připravily další ze série přednášek určené pro veřejnost. Tématem přednášky pořádané dne 28. dubna od 16:00 hod. v učebně 258 jsou práva spotřebitelů. Přednáší Mgr. Marie Turková, vedoucí vyškovské pobočky Sdružení obrany spotřebitelů.

Srdečně zveme!

Štítky: 

Pozvánka na přednášku - Nádory u dospívajících aneb Může se to stát i Tobě.

Pro veřejnost jsme v letošním roce připravili sérii přednášek a besed na různá témata. První přednáška se uskuteční ve středu 18. února od 16:00 hod. v aule budovy Komenského 7 (budova ekonomické školy). Téma přednášky, kterou pořádáme ve spolupráci s nadací Krtek, je Nádory u dospívajících aneb Může se to stát i Tobě. Přednáší MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Štítky: 

Vypiluj svůj jídelníček!

Ve středu 3. 2. 2015 v budově gymnázia proběhla přednáška na téma: Vypiluj svůj jídelníček! Přednášku pořádal absolvent dietologie, trenér vrcholových sportovců a mistrů světa, trenér roku 2008 ‐ pan Miroslav Gottvald. Obsahem přednášky byly základy a souvislosti výživy a sportu.

Na přednášce se mluvilo o tom, jak správně jíst a jak jídlo kombinovat se sportem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o tom, co našemu tělu prospívá a co ho naopak ničí. Mluvili jsme o pravidelném stravování, pitném režimu, detoxikaci těla a dalších zajímavostech, podle toho, koho co zajímalo. Pan Gottwald vkládal do přednášky i osobní zkušenosti, znalosti, které má osvědčené a které fungují. Na všechny dotazy, které mu účastníci přednášky pokládali, měl přímé a trefné odpovědi. V závěru přednášky už jsme hovořili o konkrétních potravinách a jak s nimi správně naložit. Zajímavost z přednášky: kulturista může vypít denně i 12 litrů vody.

Marcela Ďuráčová, Adriana Filipi a Jana Nejedlíková

Štítky: 
Česky

Příprava oslav 120 let gymnázia

V roce 2019 si připomene Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, významné jubileum. Gymnázium bude slavit 120. narozeniny.

Ředitel školy RNDr. Václav Klement pověřil vedením přípravného výboru oslav Mgr. Ivanu Voženílkovou. Češtináři a historici PhDr. Radek Mikulka a PhDr. Jan Adamec již začali shromažďovat podklady pro Almanach. Proběhlo i jednání s Mgr. Danuší Wetterovou, její starostí bude počítačové zpracování jak Almanachu, tak dalších informací. Spolupracovat budou PR školy Mgr. Jana Kolčářová a Mgr. Iveta Höferová. Dalším členem přípravného výboru je Mgr. František Herman.

Rámcový plán oslav je připraven takto: doprovodné akce se uskuteční v září – říjnu 2019, hlavní oslavy proběhnou v sobotu 21. 9. 2019 podle následujícího harmonogramu:

 • 9:00 – 14:15 Den otevřených dveří – pořadatelé oslav srdečně zvou k prohlídce budovy celé školy (gymnázia i SOŠ) občany Vyškovska, i když nejsou absolventy školy. Bylo by škoda neumožnit zájemcům shlédnout to, co bude při příležitosti oslav prezentováno.
 • 10:00 – 10:45 Mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie sloužená za zemřelé profesory, zaměstnance a studenty školy, při obřadu zpívá PSAT.
 • 14:30 – 15:00 Slavnostní shromáždění pedagogického sboru, zaměstnanců, žáků a absolventů na Masarykově náměstí.
 • 15:00 – ??? Absolventské srazy po jednotlivých třídách. Gymnázium a SOŠZE Vyškov nebude organizovat absolventské srazy. Pokud chtějí absolventi v oslavách výročí školy pokračovat, je to v režii tříd a jejich svolavatelů (např. zajištění společného posezení apod.). 

Vedení školy zve k účasti i absolventy Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické a absolventy bývalých škol (zemědělská škola, agropodnikání apod.). Oslavy 130 let zemědělského školství ve Vyškově proběhly v září 2018.

 

Rozhodnete-li se naši školu podpořit formou finančního či věcného daru, kontaktujte, prosím, vedoucí ekonomického úseku Ing. Lucii Válkovou, tel. 603 569 914, e-mail: lucie.valkova@gykovy.cz.

Případně můžete sponzorské dary poskytnout na místě oslav 21. září 2019 u stánku ve vestibulu gymnázia na základě darovací smlouvy.Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Voženílková, zástupkyně ředitele

telefon: 773 454 602, email:  ivana.vozenilkova@gykovy.cz

 

Štítky: 
Česky

Ruku v ruce knihovnou

Dne 19. dubna 2018 byla uspořádána akce Ruku v ruce. Vyškovský stacionář, v doprovodu třídy 1. B v čele s paní učitelkou Ševčíkovou, navštívil  Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Denní stacionář ve Vyškově je zařízení pro lidi se zdravotním postižením i duševním onemocněním. Knihovna Karla Dvořáčka již dlouhodobě svou činností a bezbariérovým přístupem vytváří prostor ke sbližování zdravých a handicapovaných. Studenti 1.B se tak mohli zhostit role průvodce klientů ze stacionáře knihovnou.

Pro nás studenty to byl neopakovatelný zážitek strávit dopoledne s těmito úžasně pozitivními lidmi. Program, který byl pro stacionář připraven, nám ukázal, že s nimi může být originální zábava. Navštívili jsme dětské oddělení s knihami, zahráli si hry na počítači a na závěr se tancovalo. Doufám, že si to stacionář užil alespoň tak jako naše třída. Jsme moc vděční  za tuto nezapomenutelnou zkušenost a prima strávené dopoledne. Mnohým z nás to určitě otevřelo oči, nebo alespoň poskytlo jiný pohled na svět a na lidi s postižením.

Tato akce se konala již po sedmé a věříme, že spolupráce bude pokračovat i nadále.

Autor: Filip Zimmer, 1.B

Štítky: 

Slavnostní setkání ke 130 letům zemědělského školství ve Vyškově

V sobotu 22. září 2018 se uskutečnilo v budově vyškovského gymnázia setkání bývalých pedagogů zemědělské školy při příležitosti 130. výročí zemědělského školství na Vyškovsku.Setkání inicioval ředitel školy RNDr. Václav Klement, pod jehož vedení dnes budova tehdejší zemědělské školy patří. Ve svém projevu připomněl rok jejího založení (1888) při příležitosti 40. výročí zrušení roboty v Čechách i další historii školy v návaznosti na osudové roky zakončené osmičkou. Konstatoval, že bývalá škola vždy úspěšně plnila vzdělávací úkoly a připravila množství absolventů, kteří se stali odborníky ve svém oboru a působí v našem regionu dodnes. Ocenil zároveň práci pedagogů, kteří na škole působili.

Mezi čestnými hosty byli RNDr. Petr Hájek, ředitel SOŠ a SOU Vyškov, kam byl agro obor přesunut, a bývalý ředitel zemědělské školy Ing. Jan Holzer. K čestným hostům a sponzorům patřili i Ing. Cyril Sigmund, předseda představenstva Agros Vyškov - Dědice, a.s. a Ing. Vítězslav Navrátil, předseda představenstva Zemědělského družstva Rostěnice, a.s.

Po malém občerstvení následovala prohlídka nově vybudovaných prostor v nejvyšším patře školy. Kladně byla hodnocena přestavba školy a mnozí vzpomínali na dřívější nelehké podmínky.

Velký dík patří sponzorům, kteří toto setkání pomohli uskutečnit.

Štítky: 

Studium Univerzity třetího věku na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov

Akademický rok 2017 / 2018 U3V začíná ve středu 27. září 2017 slavnostní imatrikulací na Mendelově univerzitě v Brně.

     Program:

 • 11:00 hod       Prohlídka arboreta
 • 13:00 hod       Slavnostní imatrikulace
 • 14:00 hod       Přednáška ředitelky vysokoškolského ústavu Doc. PhDr. Dany Linhartové, CSc.

Pro účastníky studia je zajištěn autobus.Zimní semestr bude zahájen ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 14:30 – 17:00 hod. na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov přednáškou „Výživa jako významný faktor lidského zdraví“, lektor  prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, CSc.

Štítky: 
Česky

Přednáška U3V o nemoci zvané diabetes mellitus

Cukrovka patří k nejrychleji se šířícím civilizačním chorobám. Právě o nebezpečí této nemoci si připravila pro naše posluchače přednášku paní doktorka MUDr. Jana Palová. Přednášku na téma “Diabetes – epidemie dnešní doby“ si mohli vyslechnout posluchači U3V ve čtvrtek dne 16. listopadu 2017.

Obsah přednášky byl zaměřen na to, jak lidé tuto nemoc vnímají a jakou hrozbu nemoc představuje. Výskyt tohoto onemocnění neustále roste a rizika spojená s touto chorobou se stále podceňují. Cílem bylo seznámit posluchače s nemocí diabetes mellitus a rozdělením tohoto onemocnění. Posluchačům byl vysvětlen velmi složitý vznik cukrovky a její multifaktoriální vývoj. Hovořilo se o možnostech prevence i léčby tohoto zákeřného onemocnění. Zdůrazněn byl i podíl pacienta na tom, aby léčba byla úspěšná a bylo zabráněno vývoji komplikací tohoto onemocnění. Posluchači si měli možnost prohlédnout některé technické  pomůcky a ukázku jednoduché aplikace inzulinu, která zbytečně způsobuje u pacientů  obavy.

Další přednáška se uskuteční 23. 11. 2017. Přednáší prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, CSc., akademický pracovník Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a pracovník ústavu technologie potravin. Téma přednášky je „Výživa jako významný faktor lidského zdraví“.

                                                                              

 Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o poskytnutí první pomoci

Další z přednášek, kterou jsme nachystali na 19. 10. 2017, prověřovala i manuální dovednosti našich posluchačů. Přednáška na téma „Umět poskytnout první pomoc“ byla zaměřená nejen na získání teoretických znalostí, ale i na osvojení manuálních dovedností pro záchranu života. S touto problematikou seznámily naše posluchače učitelky odborných předmětů Mgr. Šárka Trávníčková a Mgr. Kateřina Grmelová.

Do přednášky zařadily nepředvídatelné, ale možné krizové situace, mezi které patří zástava dechu a srdeční činnosti, zlomeniny, vyvrtnutí, vykloubení, krvácení či poranění. Probraly i akutní komplikace závažných civilizačních chorob, kam patří astmatický záchvat, hypo- a hyperglykemie nebo epileptický záchvat. Každé téma bylo prezentováno nejdříve teoreticky a poté následovalo praktické řešení modelové situace. Praktický nácvik prováděli naši posluchači v odborných učebnách zdravotnických oborů. Tam na modelech a za pomoci zdravotnických pomůcek nacvičovali oživení člověka, stabilizovanou polohu či obvazovou techniku. Přednáška byla pro naše posluchače zajímavá, protože výuka byla pojata z velké části zážitkovou formou.

Další přednáška se uskuteční tentokrát ve středu 25. 10. 2017. Přednáší vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov paní Stanislava Konečná. Téma přednášky je „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“.

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V 

Štítky: 

Přednáška U3V o potravinách a jejich konzumaci

Další přednáška, kterou absolvovali posluchači Univerzity třetího věku Vyškov, se uskutečnila ve čtvrtek 12.10. Přednášku vedla paní MVDr. Olga Cwiková, Ph. D., která přednáší na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity Brno a současně pracuje v Ústavu technologie potravin. Přednášku zaměřila na často diskutované téma, které pojednává o zdravotní nezávadnosti potravin a možnostech její kontroly. Paní doktorka se také zmínila o možném nebezpečí některých potravin a preventivních opatřeních, která se v těchto záležitostech dělají. Zajímavé bylo její povídání o klamavé reklamě a falšování potravin. V závěru přednášky proběhla diskuse na dané téma.

Další přednáška je plánovaná na čtvrtek 19. 10. Téma přednášky je „Umět poskytnout první pomoc“, přednáší  Mgr. Šárka Trávníčková a Mgr. Kateřina Grmelová, odborné učitelky naší školy.Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o pěstování léčivých a aromatických rostlin

Další přednáška, kterou si přišli naši posluchači vyslechnout, byla o pěstování léčivých a aromatických rostlin, ale i o zdravém životním stylu. Dne 9. 11. 2017 na toto téma přednášela paní Ing. Blanka Kocourková, CSc., akademický pracovník agronomické fakulty, pracovník ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Přednášku zaměřila na skupiny léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, včetně jejich rozdělení.

Pozornost věnovala i jednotlivým etapám jejich zpracování, od sběru až po výsledné produkty (čaje, prášky, šťávy, tinktury, vína, masti, extrakty, aromatické vody a koupele). Rostliny, o kterých mluvila, jsou pro potěchu nejen těla, ale i duše.Dne 16. 11. 2017 se uskuteční další přednáška. Téma přednášky je „Diabetes – epidemie dnešní doby“,  přednáší MUDr. Jana Palová, diabetolog – lékař specialista.

                                                                          

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o rakovině tlustého střeva

Dne 2. 11. 2017 měli posluchači univerzity třetího věku možnost vyslechnout si přednášku o kolorektálním karcinomu neboli o rakovině tlustého střeva. Přednášku na toto téma si připravil MUDr. Jiří Polednik, který je zástupcem primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov a touto problematikou se zabývá.

Rakovina tlustého střeva patří mezi nejčastější nádorové onemocnění české populace. Posluchači měli možnost dozvědět se, co jsou možné příčiny tohoto onemocnění např. ve vazbě na životní styl nebo jaké jsou možnosti prevence tohoto onemocnění. Přednášející se také pokusil vyvrátit mnohé mýty panující kolem léčby této nemoci. 

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se uskuteční přednáška zaměřená na „Pěstování léčivých a aromatických rostlin“. Přednáší Ing. Blanka Kocourková, CSc., akademický pracovník agronomické fakulty, pracovník ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. 

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o rehabilitačním cvičení

Přednáška, kterou absolvovali posluchači univerzity třetího věku, proběhla ve středu 25. 10. 2017. Přednáška byla zaměřená na problémy pohybového aparátu. Lektorkou byla paní Stanislava Konečná, která pracuje jako vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov.

Téma přednášky bylo „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“. Obsahem přednášky byla anatomie páteře, nejčastější onemocnění páteře u dětí a dospělých, projevy onemocnění. Paní Konečná rovněž mluvila o rehabilitaci, co obsahuje a jaké druhy rehabilitace se používají. Posluchači se blíže seznámili s tím, co je fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba), fyzioterapie (měkké techniky, reflexní masáž, mobilizace, baňkování, cvičení, cvičení na labilních plochách) a edukace pacientů (správná ergonomie v zaměstnání, při práci, v domácnosti, správné držení těla – „Škola zad“). Novinkou bylo vysvětlení, co je tejpování. Paní Konečná procvičila s účastníky i cviky, které se používají při bolestech pohybového aparátu. Praktické ukázky zaměřila na cvičení krční páteře, hrudní páteře, cvičení na boso, zatejpování krční a hrudní páteře.

Další přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2017. Přednáší zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov MUDr. Jiří Polednik. Téma přednášky je „Rakovina tlustého střeva - strašák/riziko české populace“.

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Vánoce v evropském duchu

K tradičním českým Vánocům neodmyslitelně patří kapr s bramborovým salátem, vánočka a cukroví. Ale přemýšleli jste někdy, jak vypadá štědrovečerní stůl v jiných evropských zemích? Na tuto otázku odpověděli studenti maturitních ročníků gymnázia, když se 18. prosince sešli na každoroční oblíbené akci Mezinárodní Vánoce. Pro své spolužáky přichystali vánoční speciality ze zemí, jejichž jazyk se učí kromě povinné angličtiny.Němčináři upekli linecké cukroví, štolu, Sachrův dort a usmažili řízky. Francouzštináři připravili fondue, sladké vánoční poleno a namíchali ovocné nápoje. Ruštináři podávali pirožky, boršč a čaj ze samovaru.

Zazpívali jsme si Tichou noc, ochutnali všechny lahůdky a strávili příjemné dopoledne v naší krásné aule. Milí třeťáci, užijte si příští Mezinárodní Vánoce!

Studenti oktávy A a B

Štítky: