Odborné předměty - zdravotnické

Česky

Aktivity a úspěchy ZDR

Aktivity a úspěchy 2018/2019

Štítky: 
Česky

Zapojení studentů do Národní potravinové sbírky

V sobotu 10. 11. 2018 se žáci z 1. ZA, 2. ZA a 2. ZL, konkrétně Veronika Šuriková, Barbora Gotwaldová, Lukáš Procházka, Denisa Babirádová, Lucie Vorretová, Tereza Trávníčková, Tereza Ševčíková a Michaela Zbořilová, zúčastnili Národní potravinové sbírky. Tato akce probíhá již tradičně ve spolupráci s Oblastní charitou Vyškov. Naši dobrovolníci ochotně pomáhali vybírat od nakupujících v obchodním domě Albert trvanlivé potraviny a drogistické zboží.

Patří jim velké díky, vybrali celkem  457,2 kg potravin!

Mgr. Marcela Šimoníková

Světový den diabetu s účastí našich studentů

Dne 16. 11. 2018 se naši studenti zdravotnických oborů - Čtvrtníčková Michaela, Sekaninová Jarmila, Zahradníček Jakub, Zbořilová Veronika - zúčastnili spolu se Svazem diabetiků Vyškov „Světového dne diabetu“. Cílem této kampaně bylo zvýšit povědomí o diabetu a zaměřit se na jeho prevenci.

Za minulý rok byla tato nemoc zjištěna nově u 115 800 pacientů, téměř 600 z nich bylo mladších než 19 let. Sklony k nemoci jsou podle odborníků částečně vrozené, špatným životním stylem se dají nastartovat nebo zhoršit!  „Lyceáni“ měřili u zájemců, kterým není jejich zdraví lhostejné, krevní tlak a hladinu glykémie.

Mgr. Marcela Šimoníková

ZOPAKOVAT, PROCVIČIT, DOUČIT!!!

Exponát Anatomického muzea MU Brno

To není jen motto začátku školního roku, ale tato slova také plně charakterizovala poslední dny před prázdninami činnosti našich bývalých prváků „zdravoťáků“, kteří si pomocí zážitkových akcí prohloubili své znalosti z odborných předmětů.

Výrokem římského filozofa Senecy tím, že učíme jiné, učíme sebe“ se řídili při výuce první pomoci na dvou akcích ZŠ Purkyňova Vyškov, které připravovaly své žáky na mimořádné situace. V podobném duchu se budoucí sestřičky věnovaly i předškolákům v mateřské školce Hraničky. Tam kromě obvazování a resuscitace probíhal i nácvik správné ústní hygieny a dezinfekce rukou – nebo spíše ručiček.

Vzdělávací program dále pokračoval při skvěle připravených exkurzích na RZP a u hasičů. V případě obou těchto akcí se naši studenti aktivně zapojovali, a to jak fyzicky při praktických ukázkách, tak teoreticky při společném řešení potencionálních krizových situací.

Úplný závěr interaktivní výuky patřil návštěvě Anatomického muzea Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V tomto objektu asistenti i lyceáni obdivovali sbírku více než 600 preparátů, která je plně srovnatelná s jinými evropskými anatomickými muzei. Za pomoci těchto fascinujících exponátů vyplnili pracovní listy a upevnili tak znalosti týkající se stavby lidského těla.

 

Na závěr už zbývá jen otázka:

ZOPAKOVÁNO, PROCVIČENO, DOUČENO???

 

Nácvik resuscitace na ZŠ Purkyňova
Zdravověda na MŠ Hraničky
Exkurze na RZP
Exkurze u hasičů - praktická ukázka
1. ZL s Janem Drásalem, který měřil 242 cm.
1. ZA v Anatomickém muzeu MU v Brně.

Jaká je práce integrovaného záchranného systému

28. 3. 2019 – to byl den, kdy jsme si mohli v rámci první pomoci vyzkoušet, jaké to je být účastníkem hromadné dopravní nehody. Jednotky IZS měly na vyškovském letišti cvičení a my, budoucí zdravotníci, jsme mohli být součástí jako figuranti. Celkem bylo 15 zranění všeho druhu. Od řezných ranek na obličeji přes různé otevřené zlomeniny až po amputované části těla. I když bylo vše jen namaskované (a musím dodat, že velmi reálně), jednomu našemu spolužákovi se udělalo špatně, takže jsme dostali strach, aby se ze cvičení nestala opravdová akce. Myslím, že za všechny zúčastněné můžu říci, že jsme si takovou akci užili na výbornou, zkusili si něco neobvyklého a zjistili, že jednotky IZS vykonávají velmi náročnou práci. Také bych chtěla poděkovat všem pedagogům, díky kterým jsme se vůbec mohli zúčastnit.         

A rada na závěr: „Jezděme opatrně!“Martina Němcová 1. ZL

Štítky: 

„Ochutnávka“ odborné zdravotnické výuky měla úspěch

V pondělí 4. února strávilo 28 zájemců o studium oboru praktická sestra čtyři vyučovací hodiny v odborných zdravotnických učebnách naší školy. Sešli se žáci z devátých tříd základních škol nejen z Vyškova, ale i širokého okolí. Žáci, kteří se předtím neznali, spolu strávili podle vlastních slov velmi příjemné a zajímavé dopoledne a doufají, že to byla jen jakási generálka na jejich opravdové středoškolské studium.Zájemci se navzájem seznámili v hodině psychologie ve velmi příjemném prostředí a zároveň si prověřili svou paměť, pak pokračovali prezentací znalostí lidského těla v hodině somatologie. Po velké přestávce vyzkoušeli postupy resuscitace a základů první pomoci a svou „generálku“ zakončili v učebně ošetřovatelství, kde se přiblížili asi nejvíce specifické náplni studia, které je v případě úspěšného přijímacího řízení v oboru praktická sestra čeká.

Od účastníků akce jsme zaznamenali velmi pozitivní reakce, líbila se jim výuka, ale i celková atmosféra a prostředí nových, moderně vybavených učeben. Věříme, že jim všem zájem o obor, zvídavost a nadšení vydrží a že se s nimi v podobně příjemné studijní atmosféře budeme setkávat nejen v našich odborných učebnách i celé příští čtyři roky.

Štítky: 
Česky

Den dětské onkologie

13. únor je tradičně celoevropsky věnován dětské onkologii. Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU ve spolupráci s Nadačním fondem Krtek si letos podruhé připomněla tzv. Den dětské onkologie. Hlavními cíli akce je v Brně i v jiných městech v Evropě včasná diagnostika, upozornění na problematiku nádorů dětského věku, jejich prevenci, možnosti vyléčení, kvalita dalšího života a v neposlední řadě i propojování vyléčených pacientů se zdravými. 20. února měli studenti 3. ZA a 3. ZL tu čest účastnit se přednášek s touto tématikou v Univerzitním kině Scala.

Do oboru dětské onkologie nás uvedla a o solidních nádorech poučila MUDr. Viera Bajčiová, CSc. z Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU. O leukémii u dětí a mladých dospělých jsme se dověděli od paní prof. MUDr. Hany Hrstkové, CSc. Na závěr jsme vážnost tématu odlehčili s Mgr. Tomášem Vyhlídalem z Univerzity Palackého v Olomouci z Fakulty pohybových aktivit, který nám rozšířil povědomí o aplikovaných pohybových aktivitách.

Z této akce jsme odjížděli bohatší o spoustu informací nejen z oboru dětské onkologie. Uvědomili jsme si, že zdraví u mladých není automatická věc a je jen v našich rukou, jak s ním naložíme.

Mgr. Marcela Šimoníková

Česky

Máme 6. nejlepší asistentku v ČR!

Toto krásné umístění si ve čtvrtek 21. 3. 2019 vybojovala v celostátním kole Soutěže v ošetřovatelství TEREZA TRÁVNÍČKOVÁ. Její úspěch je o to cennější, že byla v soutěži nejmladší a jako jediná druhačka! Což znamená, že ještě nemohla uplatnit potřebné dovednosti z praxe, ale i přesto si dovedla se zadanými úkoly výborně poradit, a obstát tak v obrovské konkurenci nejlepších studentů zdravotnických škol z celé republiky. A nejen že příkladně zvládla praktickou kazuistiku, ale porotu i přihlížející diváky strhla její úžasná prezentace na téma KINEZIOTAPING.

Teoretické informace prokládala ukázkami různých druhů tejpů, používaného materiálu a manipulací s páskami. Její přednáška vyvrcholila praktickou ukázkou zatejpování kolene na figurantce. Za originální a profesionální prezentaci Tereza sklidila oprávněný obdiv a vysoké ohodnocení, což potom v závěru učinilo celkový výsledek 196 bodů a již zmíněné krásné 6. místo na celostátní úrovni!

 

Šárka Trávníčková

Štítky: 

Opravdu silné „SÍLY OKAMŽIKŮ“

„…nevidomá paní chytila mou ruku, chvíli mě za ni držela a pak mi řekla, že jsem moc dobrý člověk a bude mě mít navždy ráda – V TEN OKAMŽIK SE JÍ ZASTAVILO SRDCE – a já, já už jí nedokázala pomoci…“ (Kristýna a její silný okamžik z brigády v domově důchodců)

Takovýchto silných příběhů jsme slyšeli ve školním kole psychologické olympiády celkem jedenáct. Letošního tématu „Síla okamžiku“ se žáci zdravotnických oborů zhostili tak poutavě, že husí kůži střídaly slzy v očích a v některých chvílích se člověku zastavoval i dech.

Například Adam nám pověděl, jak nikdy nezapomene na okamžik, kdy se mu podařilo zachránit resuscitací malé dítě. Jiná studentka popsala, jak silné bylo pro její rodiče, když zjistili, že se narodila s nádorem. Opravdu odvážně jedna ze soutěžících sdělila, že je adoptovaná a má jinou rasu. Kontroverzní a zároveň poučný příspěvek zazněl z úst Lucie, která varovala před následky sdílení soukromí na sociálních sítích pomocí šokujících pravdivých příběhů. Dále dvě soutěžící přispěly onkologickými kazuistikami, z nichž jedna byla srdceryvnější než druhá, a pouze jedna z nich dopadla optimisticky. Markéta, milovnice zvířat, popsala, jak probíhá psí eutanázie. Další studentka zase s nadsázkou sobě vlastní popovídala příhody s mentálně retardovaným bratrem, takže jsme zjistili, že vlastně celý její život je opravdu silný okamžik, a já jsem pochopila, proč je taková, jaká je – na nic si nestěžuje a všeho si užívá.

Aby vše nevyznělo jen dramaticky, tak vnesla stále optimisticky naladěná Natálka do vážných chvil pobavení tím, že nám popsala své zážitky s poruchou ADHD, ze které si během života udělala vlastně přednost. 

Co k tomu dodat? Letos jsem byla velmi ráda, že jsem nezasedala v porotě, protože pro mě jsou vítězové naprosto všichni. Jeden příspěvek byl lepší než druhý a u každého jsem si myslela, že určitě vyhraje. Po ukončení jsem si řekla:

„TAK TO BYLA OPRAVDU SÍLA OKAMŽIKŮ“          

Mgr. Šárka Trávníčková

Foto: Mgr. Iveta Höferová

 

Gratulujeme vítězkám a zároveň přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

 1. Sabina Kohoutková
 2. Lucie Stušková
 3. Markéta Leciánová

 

http://www.gykovy.cz/cs/obsah/psychologicka-olympiada-skolni-kolo-2018-2018

Štítky: 
Česky

Otevřeli jsme dveře - také novému oboru a budoucím sestrám

V rámci dne otevřených dveří na naší škole, který se konal 27. 11. 2018, sklidily značnou pozornost chystané změny, které se dotknou zdravotnických oborů. A budou to opravdu změny zásadní: pro příští školní rok nabízíme pouze jeden zdravotnický obor, a to praktickou sestru.

    Tento nový obor vznikl celostátně změnou legislativy. Obor praktická sestra byl vytvořen transformací oboru zdravotnický asistent a je reakcí na potřeby praxe a všeobecný nedostatek zdravotnického personálu u lůžek i v ambulancích.

    Obor praktická sestra se na středních školách otevírá až v příštím školním roce, fakticky se ale všichni dosavadní zdravotničtí asistenti automaticky stávají praktickými sestrami se všemi náležitými kompetencemi.

    A v čem tedy spočívá rozdíl? Není to jen formální změna názvu, praktická sestra pracuje v rámci vymezených kompetencí bez odborného dohledu, zatímco jako zdravotnický asistent mohla pracovat vždy právě jen s dohledem, a to i při výkonu těch nejzákladnějších ošetřovatelských činností. Praktické sestry budou tedy samostatnější, a tím také využitelnější, třeba i pro směnný provoz.

    Dalším nesporným kladem je legislativně zakotvená možnost zkráceného studia VOŠ v oboru všeobecná sestra, a to po střední škole právě jen pro praktické sestry. Také proto bude v rámci studia u praktické sestry kladen zvýšený důraz na odbornou a praktickou přípravu, současně však, jako u všech maturitních oborů, budou muset studenti zvládnout na úrovni kritérií státní maturitní zkoušky přinejmenším český a cizí jazyk. Pro tuto všestrannou náročnost bude základním předpokladem úspěšného studia nejen opravdový zájem o obor, ale také velmi dobré studijní výsledky.

    Věříme, že právě tento faktor výrazně posune úroveň studia a vrátí oboru i zdravotnickému povolání prestiž, která mu právem náleží.

Štítky: 

Pohled z druhé strany

My, studenti zdravotnických oborů 2. ročníků, jsme měli jedinečnou příležitost navštívit vyškovskou nemocnici a na některá oddělení se podívat tzv. z „druhé strany“.

V lékárně jsme viděli zajímavou výrobu různých léků, např. tobolek a čípků, dále skladování a vydávání léků a byli jsme poučeni o zacházení s návykovými látkami, tzv. opiáty.

Dále jsme měli možnost obohatit své znalosti v oblasti dárcovství  krve na transfuzním oddělení. Zde nám paní doktorka Judásková po krásném výkladu dokonce konzervy s touto vzácnou tekutinou dovolila i osahat a nechyběl ani pohled na složení lidské krve do mikroskopu.

Exkurze byla vydařená a poučná natolik, že spousta z nás se rozhodla po dosažení 18. roku života krev darovat. Prozatím se pár spolužákům dokonce podařilo přesvědčit k tomuto významnému činu své rodiče! 

„DARUJ KREV, ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT!!!“

 

Sára Helleportová, 2. ZL

 

 

Štítky: 

Síla okamžiku pokračovala úspěchem Sabiny Kohoutkové v krajském kole

V krajském kole psychologické olympiády v Kyjově svým vystoupením upoutala pozornost všech přítomných naše studentka 3. ročníku zdravotnického lycea Sabina Kohoutková. Ve vysoké konkurenci 17 účastníků ze 7 jihomoravských zdravotnických škol jí porota udělila 3. místo.

Fotogalerie

http://www.gykovy.cz/cs/obsah/regionalni-kolo-psychologicke-olympiady-v-kyjove-2019

http://www.gykovy.cz/cs/obsah/opravdu-silne-sily-okamziku-2019

http://www.gykovy.cz/cs/obsah/psychologicka-olympiada-skolni-kolo-2018-2018

Česky

Aktivity a úspěchy 2017/2018

Česky

Celorepublikové měření vědomostí i dovedností zdravotnických asistentů

Dne 22. března 2018 se žákyně 3. ZA Pavlína Sotolářová zúčastnila celorepublikového kola soutěže „Ošetřovatelství“. Letošním tématem byla obvazová technika.

V teoretické části soutěže si Pavla zvolila téma „Obvazový materiál s využitím stříbra“a prezentovala i vlastní krátké instruktážní video převazu chronické rány s využitím moderních převazových materiálů.

V praktické části si velmi dobře poradila s kazuistikou diabetika s gangrénou na prstu dolní končetiny, ránu profesionálně ošetřila a o nemocného se příkladně postarala, včetně efektivní komunikace.

I když se Pavla neumístila na příčkách nejvyšších, dosažených 149 bodů bylo velkým úspěchem. Kromě toho zkušenost s účastí na této soutěži a poměření vědomostí a dovedností s nejlepšími studenty oboru z celé republiky je pro Pavlu jistě velkým přínosem nejen do dalšího studia.

Štítky: 
Česky

Dárcovství krve: Nemusíš, ale můžeš

V úterý 13. 2. 2018 se studenti druhého ročníku zdravotnických oborů zúčastnili exkurze na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Vyškov. Průvodkyní nám byla zástupkyně primářky paní MUDr. Lucie Judásková, která nás provedla i tam, kde „běžný smrtelník nesmí“.

Během svého vyčerpávajícího výkladu paní doktorka také namátkově zkoušela vědomosti studentů z dané problematiky. Ti si zopakovali znalosti z předmětů somatologie i ošetřovatelství, ale hlavně se dověděli zajímavé informace ohledně dárcovství. Která krevní skupina se může podat všem pacientům, jaká jsou kritéria dárcovství krve nebo kostní dřeně? Dokonce jsme pod vedením paní laborantky nahlédli i do mikroskopu a mohli se přesvědčit, jak složitý proces předchází samotnému vydání krevní konzervy.

Ale co zásadního si odnášíme z této exkurze, je vědomí, jak moc důležité a potřebné je darovat krev. Dárcem krve se může stát každý zdravý, plnoletý člověk vážící alespoň 50 kg… nemusíš, ale můžeš… možná tak zachráníš nejeden lidský život.

Kam kráčíme?

V pondělí 18. 12. 2017 proběhl 3. ročník školního kola psychologické olympiády, tentokrát na téma „Kam kráčíme?“.  Nelehkou otázku zpracovali žáci 2. a 3. ročníku Zdravotnického lycea. Své schopnosti předvedli ve třídních kolech všichni, ve školním pak celkem osm vybraných jedinců.

Gratulujeme vítězům a zároveň přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

1. Magdaléna Chludilová 2.  ZL

2. Michaela Bilíková  3. ZL

3. Michaela Čtvrtníčková 3. ZL

  

Česky

Kdo bude letos reprezentovat naše zdravotnické asistenty na celostátní soutěži ošetřovatelství?

V pondělí  22. 1. proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Tentokrát se studenti připravili teoreticky i prakticky na téma obvazová a převazová technika a používané materiály. Soutěžili studenti 2. a 3. ročníku oboru zdravotnický asistent.

V první části soutěže jsme zhlédli připravené prezentace na dané téma, ve kterých soutěžící zopakovali a shrnuli klasické a tradiční postupy, ale seznámili nás i s novými a moderními převazovými materiály. Ve druhé části po krátké přípravě soutěžící předvedli zadanou ošetřovatelskou činnost ve vylosované modelové situaci a uvedli možné ošetřovatelské problémy, které se s danou kazuistikou pojily. Modelové situace se týkaly také zadaného tématu, konkrétně tedy soutěžící předvedli převaz či ošetření rány.

První místo ve školním kole soutěže obsadila studentka 3. ZA Pavlína Sotolářová, a tím se nominovala do 4. ročníku celostátního kola. Budeme jí držet palce! Na pomyslných stupních se dále umístila na 2. místě Jolana Blechová ze 3. ZA a na 3. místě Aneta Pavelcová z 2. ZA.

Když nefungují ledviny

Ve středu 24. ledna navštívili studenti zdravotnických oborů dialyzační středisko B – Braun Omnia ve Slavkově. Pokud nevíte, co to vlastně je dialýza – znamená to mimotělní přístrojové očišťování krve od škodlivých metabolitů při nefunkčnosti ledvin, které ve zdravém organismu právě toto zajišťují.Nejvíce nás překvapilo, kolik lidí v našem okolí dialýzu potřebuje, protože jim selhávají či zcela nefungují ledviny. A věděli jste, že nejčastějším důvodem tohoto stavu je diabetes melitus, lidově cukrovka? Nebo že dialyzovaný nemocný stráví až 5 hodin i 3x týdně napojený na dialyzační přístroj? A že si takový pacient musí velmi přísně hlídat příjem tekutin, ale i některých látek ve stravě? Tohle všechno i další podrobnosti jsme se na exkurzi  dozvěděli a také si prohlédli rehabilitační a ubytovací sociální zařízení, která firma B – Braun Omnia ve Slavkově též provozuje a která slouží nejen dialyzovaným klientům.

Abychom získali ucelený přehled o problematice onemocnění vylučovacího ústrojí – nejen ledvin, předcházela této exkurzi miniexkurze třídy  3. ZA na urologickém sálku nemocnice Vyškov, kde jsme se věnovali onemocnění močových cest a jejich léčbě miniinvazivními metodami.

Byli jsme dokonce za sklem přítomni oboustrannému zavedení stentu do pánvičky ledvinné. Jedná se o zákrok, který zprůchodňuje močovody, pokud jsou utlačeny zvenčí, nebo se přímo v nich nachází překážka – nejčastěji kámen.  A močové kameny jsme také viděli – a jaké! Laik by ani nevěřil, že se něco takového může vytvořit v lidském těle.

Obě exkurze pro nás byly poučným i překvapivým doplněním výuky odborných předmětů.

Štítky: 

Mikuláš se svou družinou naděloval v nemocnici i ve školce

Studenti 3. ročníku zdravotnických oborů se jako každoročně rozhodli zpříjemnit předvánoční čas nemocným hospitalizovaným ve vyškovské nemocnici i dětem v blízké mateřské školce.Mikuláš se svou družinou čertic a andělů ze 3. ZA prošel nejen dětské oddělení, ale navštívil i chirurgii, internu a oddělení dlouhodobě nemocných. Všude naděloval nejen drobné sladkosti, ale hlavně úsměv, dobrou náladu i chvíle dojetí – vše, co do předvánoční atmosféry prostě patří, včetně zpěvu známých koled za doprovodu ukulele jednoho z andělů.

Také v MŠ Havlíčkova, tedy jen kousek za rohem, rozdával Mikuláš a jeho společníci (tentokrát ze 3. ZL) perníčky a radost. Čerti byli jen nezbytným doprovodem, jejich zásahu nebylo potřeba, všechny děti byly hodné a také ony si s návštěvníky rády zazpívaly.

Štítky: 

Nácvik evakuace imobilních klientů z hořícího sociálního zařízení

Naši studenti 1. ročníku zdravotnického lycea měli ve středu 23. května výjimečnou příležitost vyzkoušet si, jaké je to „být na vozíčku“ nebo úplně nepohyblivý a upoutaný na lůžko. Jako figuranti pomáhali při hasičském cvičení v Chráněném bydlení Vyškov.

Po přivolání záchranné jednotky pro imaginární požár přijelo na místo několik hasičských jednotek z Vyškova a okolí a okamžitě byla zahájena evakuace tělesně hendikepovaných obyvatel v podobě našich žáků.

Každý měl hrát svoji roli a nesměl hasičům jejich práci nijak ulehčovat. Z prvního patra bylo vyproštěno 8 vozíčkářů, ze druhého podlaží byli doslova odneseni 3 ležící klienti a jedna částečně pohyblivá vozíčkářka. Ve třetím patře pak byly slečny, které jakožto personál byly před plameny zachráněny přes balkon za pomocí speciálního výsuvného koše.

Na závěr, až byli všichni v bezpečí evakuováni, proběhlo zpětné vyhodnocení akce. Hlavní velitel zásahu probral se studenty nejen jejich pocity z adrenalinového zážitku, ale hlavně, zda nedošlo k nějakému problému nebo komplikaci.  

Závěrem třeba říci, že máme dobře připravené hasiče, kteří všechny „klienty“ zachránili.

 

Štítky: 

Praha očima zdravotníků

Ve dnech 23. a 24. dubna 2018 jsme se my, žáci 3. ročníku zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov, zúčastnili dvoudenní exkurze do Prahy.

Zde jsme měli naplánovaný poměrně náročný program. Hned po příjezdu a ubytování jsme navštívili Petřín a Petřínskou rozhlednu s krásným výhledem na Prahu. Následoval Pražský hrad, který je známý jako největší hradní komplex na světě. Zároveň s ním jsme si prohlédli i jeho největší dominantu - katedrálu sv. Víta. Její hlavní věž vyrůstá přímo nad hrobem svatého Václava a má symbolizovat vrchol koruny Pražského hradu. Hned poté jsme vyrazili na Malou Stranu s kostelem sv. Mikuláše. A nakonec jsme zamířili na Karlův most, ovšem procházku jsme museli uspěchat kvůli nečekané bouřce.

Druhá část exkurze byla věnována návštěvě Nemocnice Na Homolce. Tato nemocnice sídlí na Praze 5 a byla vybudovaná v 80. letech 20. století. Postupně zde byla otevřena specializovaná pracoviště neurologická, neurochirurgická, cévně chirurgická, kardiologická a kardiochirurgická. Unikátní je pracoviště Leksellova gama nože, původně pořízeného z celonárodní sbírky. V nemocnici též funguje PET centrum, které bylo dlouhá léta jediným pracovištěm svého druhu v ČR. Bylo nám umožněno prohlédnout si klinické pracoviště cévní chirurgie, jednotku intermediální péče a pooperační jednotku intenzivní péče.

Po prohlídce nemocnice jsme ještě zamířili na Václavské a Staroměstské náměstí s orlojem, který je bohužel touto dobou rekonstruován. Po náročných dnech plných zajímavostí a neobyčejných zážitků jsme se večer unavení vrátili do svých domovů.

Celá exkurze byla velmi obohacující a zajímavá.Za žáky zdravotnických oborů Michaela Čtvrtníčková a Jakub Zahradníček.

 

 

 

Resuscitace poskytnutá naší studentkou

Dne 8. 3. poskytla studentka 3. ročníku zdravotnického lycea Eva Olejníčková nezbytnou a téměř profesionální pomoc u člověka nalezeného na ulici v bezvědomí se zástavou dechu a oběhu. Eva rozpoznala náhlé selhání životních funkcí a bezodkladně zahájila společně s ostatními svědky nepřímou masáž hrudníku. Resuscitaci prováděla nejen do příjezdu záchranářů, ale i pod vedením profesionálů asistovala při záchranné akci až do ukončení zásahu.

Naše žákyně prokázala nejen schopnost pohotově a správně jednat, ale ctí ji také veliká skromnost. Okolí se totiž o jejím činu dozvědělo až z pochvalného dopisu od zdravotníků z RZP. Pochvalu Eva rovněž obdržela od vedení školy.

A za nás ostatní – palec nahoru, jsi borec, Evi!!!

Štítky: 
Česky

Soutěž v první pomoci

Budoucí zdravotníci  prezentovali své praktické dovednosti i teoretické znalosti na soutěži první pomoci, která probíhala dopoledne 5. 6. 2018 na Masarykově náměstí ve Vyškově. Věrohodně namaskovaní a naříkající zranění, resuscitace na figurínách, kvízové otázky a další - to všechno museli velitelé družstev zmapovat, vyhodnotit situaci, zaúkolovat jednotlivé členy a správně ošetřit, samozřejmostí bylo i přivolání RZP. Hodnotit kvalitu poskytnuté péče pomáhali našim odborným vyučujícím i skuteční profesionální záchranáři Vojtěch Outlý a Jaroslav Hradečný, za což jim patří velké poděkování.

Pro náhodné návštěvníky této akce byl připraven doprovodný program. Lidé si mohli nechat změřit krevní tlak, tep a BMI.  Pro malé děti bylo vytvořeno stanoviště „Ošetři svého medvěda“, dále pak výuka resuscitace a možnost nechat si namaskovat reálné zranění.

Pro vítězný tým akce tímto dnem nekončí, ale naopak pokračuje. Skupinka žáků z 1. ZL bude naši školu reprezentovat   na mezinárodní soutěži v Jihlavě.

 

Štítky: 

Zdravotníci na mistrovství světa Superbike 2018

Ve dnech 8. - 10. 6. 2018 se studenti oboru zdravotnický asistent zúčastnili zdravotnického zajištění mistrovství světa Superbike 2018 v Brně na Masarykově okruhu. Byli vyškoleni v poskytování specializované zdravotní péče světovým jezdcům. Jejich počínání bylo hodnoceno velice kladně, studenti byli pochváleni za efektivitu práce, houževnatost a přístup k zadaným úkolům.

Pochvala patří těmto studentům: Aneta Pavelcová, Karel Jaroš, Martin Benko, Lucie Hutníková, Dominika Karafiátová, Adam Gryc.

 

Štítky: 

Zdravotníky na zkoušku

V pondělí 11. 12. 2017 pořádaly zdravotnické obory na Gymnáziu a SOŠZE ve Vyškově projektový den s názvem Staň se na den žákem naší školy. Do školy byli pozváni žáci devátých tříd nejen vyškovských škol, ale i z celého okolí. Budoucí studenti se seznámili s novým prostředím i se specifickou problematikou našich studijních oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.

Během dopoledne si zájemci o studium osvěžili znalosti lidského těla, nahlédli do tajů psychologie, vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci i péči o nemocného.

Jejich zaujetí i nadšení nás velmi potěšilo a věříme, že tahle „ochutnávka“ pro ně byla přinejmenším zajímavou zkušeností, která je možná nasměruje i na jejich budoucí profesní dráhu.

vyučující odborných zdravotnických předmětů

 

 

 

Česky

ZDR - Archiv

Česky

Aktivity a úspěchy 2016/2017

Česky

Začátek školního roku v novém

Letošní začátek školního roku byl pro studenty zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov výjimečný a to nejen pro první ročníky. Již prvního září nastoupili studenti i vyučující do nových, sluncem rozsvícených tříd a učeben na Komenského náměstí, pod jednu střechu se svými kolegy z jiných oborů.

Ve středu 14. 9. 2016 pak proběhlo oficiální otevření a předání nových prostor školy představiteli Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem. Došlo i na stylové přestřižení stuhy s logem a názvem školy, u kterého odborně asistovali stříhajícím „operatérům“ studenti zdravotnických oborů ve slušivých uniformách. Určitě měli trošku trému, i když tentokrát se na zachování aseptického postupu při „zákroku“ tolik nehledělo, přestože mezi čestnými hosty byly i ředitelka a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči vyškovské nemocnice.

Celý komplex včetně kabinetů a zázemí, ale především devět nových učeben (z toho čtyři odborné) se všem přítomným líbily a zaujaly svým vybavením i učebními aktivitami, které v nich zrovna probíhaly. Překvapila cvičná ošetřovací jednotka s „nemocnými“ figurínami v polohovacích lůžcích, o které vzorně pečovaly studentky 3. ročníku oboru zdravotnický asistent, příjemně k relaxaci vybízející učebna psychologie, kde studenti čtvrtého ročníku připravovali divadelní představení pro děti z dětského oddělení vyškovské nemocnice, i trošku strašidelně vyhlížející zranění, které si velmi realisticky namaskovali studenti 2. ročníku zdravotnického lycea v učebně první pomoci.

Věříme, že v nových moderních prostorách vstoupilo vyškovské zdravotnické školství do nové etapy, v souladu se změnami, které se v tomto oboru legislativně připravují.

Každopádně současní studenti i pedagogové vnímají nové prostředí pozitivně nejen pro svou výhodnější  lokalizací v centru města, ale právě i díky novým, vzdušným a slunným prostorám, které navozují pohodovou atmosféru, a modernímu vybavení, které koresponduje s aktuálními trendy ve školství i ve zdravotnictví.

 

Štítky: 

Soutěž v první pomoci

Dne 30. 5. 2017 jsme se my, žáci zdravotnických oborů Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické ve Vyškově, zúčastnili školního kola soutěže první pomoci, která probíhala od 9.00 hodin na vyškovském Masarykově náměstí. Žáci v průběhu řešili různé modelové situace, které pro ně byly připraveny. Mohli tak ukázat své znalosti přímo v praxi mimo školní lavici.

Soutěžící zasahovali u několika případů: u opilých studentek, jedna z nich měla sklo v ráně a jiná byla v bezvědomí a pozvracená, dále u havárie cyklistek, kde jedna měla otevřenou zlomeninu a druhá byla pokousána od psa. Na dalším stanovišti probíhala resuscitace na figurínách a na závěr soutěžního okruhu nechyběl náročný test, který prověřil teoretické znalosti. V každé situaci zachovali budoucí zdravotníci chladnou hlavu a dokázali správně reagovat.

Bohatý program byl připraven i pro návštěvníky této akce. Lidé si mohli nechat změřit krevní tlak a glykémii, pro malé děti bylo připraveno stanoviště „Ošetři svého medvěda“, dále pak výuka resuscitace a opravdu velkým zážitkem byla možnost nechat si namaskovat zranění. Nechybělo také hlášení do mikrofonu, čímž byli všichni kolemjdoucí informováni o této akci a jejím průběhu. Ve 13.00 hodin byl vyhlášen vítězný tým a letošní povedená soutěž v první pomoci byla ukončena.

Velké díky patří pořadatelům, učitelům, profesionálním záchranářům, dále městskému úřadu, panu Stanislavu Kolaříkovi a Městskému kulturnímu středisku Vyškov a panu Luboši Kadlecovi za poskytnutí technického zázemí.

Nela Zehnalová a Žaneta Horáková (1. ZL)

 

Výsledky soutěže:

1. místo - tým číslo 7: Šťastná Kateřina, Šíblová Anna, Nováková Dobromila, Molitorisová Aneta

2. místo - tým číslo 8: Jandová Kristýna, Pavelcová Aneta, Hlaváčová Zdeňka, Rosová Adéla

3. místo - tým 9:        Novotný Petr, Benko Martin, Jaroš Karel, Gryc Adam

Spolupráce se nám daří!

V posledních týdnech se součinnost naší školy s vyškovskou nemocnicí zpečetila návštěvou paní ředitelky Ing. Seidlové a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Moravové při oficiálním otevírání přístavby zdravotnických oborů a o pár dnů později účastí pana ředitele RNDr. Klementa a pana zástupce Mgr. Šlapala na Dni otevřených dveří Nemocnice Vyškov, p. o.  Obě zmíněné akce probíhaly za přítomnosti našich krajských politických představitelů. V  nemocnici pozvání přijal dokonce i předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka, čehož využili mnozí naši budoucí průbojní zdravotníci ke společnému focení.

Celkově byl program Dne otevřených dveří velice pestrý a zajímavý. Návštěvníci měli např. možnost projít se obřím modelem tlustého střeva, laparoskopicky operovat nebo si nechat vyšetřit hladinu cholesterolu a glykémie, proběhnout se na rehabilitačním trenažéru či pohladit si „psí terapeuty“.  Pro zájemce byly připraveny přednášky a poradenství  z oblasti urologie, gynekologie, neurologie, rehabilitace a další. Součástí byly i prohlídky jindy nepřístupných oddělení a prostor nebo vozidla RZP – samozřejmě i s praktickým nácvikem resuscitace a práce s automatickým externím defibrilátorem tzv. AED. 

Součástí akce bylo slavnostní zahájení další etapy rekonstrukce nemocnice, která se bude týkat budovy neurologie a ORL.

Naši školu při této akci reprezentovaly žákyně 3. ZA, které mimo již tradiční měření krevního tlaku, pulzu a BMI, také orientačně vyšetřovaly krevní skupiny, předváděly ošetřovatelské postupy na cvičných pomůckách nebo edukovaly zájemce o samovyšetření prsu na trenažéru.

Třída 4. ZA pro změnu potěšila malé pacienty na dětském oddělení divadelním představením pohádky „O Koblížkovi“.

Široká veřejnost tak mohla znovu zavnímat, že zdravotnické obory školy jsou nedílnou součástí ošetřovatelské péče ve Vyškově.

 

 

Štítky: 

Světový den diabetu

V pondělí 14. 11. 2016 jsme si připomněli „Světový den diabetu“. Tento den byl stanoven 14. 11. na počest dne, kdy se narodil objevitel inzulinu Frederick Banting. Během celého dne si zájemci mohli nechat zkontrolovat svůj aktuální zdravotní stav změřením krevního tlaku a hladiny glykémie prostřednictvím glukometru. Dané akce se zúčastnili studenti ze 4. ZA a 3. ZL Gymnázia a SOŠZE Vyškov spolu se zástupci z oblastních Svazů diabetiků ze Slavkova u Brna a Vyškova.

Mgr. Marcela Šimoníková, Gymnázium a SOŠZE Vyškov

Česky

Živý obraz a historické skvosty města Olomouce

Dne 26. 5. 2017 jsme se my, studenti druhého ročníku zdravotnických oborů, zúčastnili poznávací exkurze v Olomouci. Součástí exkurze byla komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea, edukační program v Arcibiskupském paláci, návštěva katedrály sv. Václava a celá řada dalších zajímavých míst spjatých s olomouckou historií.                                     

           

Zaujala nás prohlídka Arcidiecézního muzea, kterou nás prováděl odborný průvodce s velmi poutavým výkladem. V tomto muzeu jsme navštívili Krvavou pavlač, která připomíná zavraždění posledního přemyslovského panovníka Václava III., obrazárnu zvanou Olomoucký Louvre, viděli jsme bohatě zdobený kočár, jenž sloužil arcibiskupům jen pro výjimečné slavnostní události a spoustu dalších exponátů.

V Arcibiskupském paláci jsme měli možnost stát se součástí živého obrazu připomínajícího nástup Františka Josefa I. 2. prosince1848 na trůn. Prohlídku nám zde také oživila spousta zajímavých úkolů, které jsme měli vyřešit.

V muzeu a paláci jsme získali informace prostřednictvím odborných průvodců, o dalších známých historických místech měli studenti připravené referáty, které prezentovali ostatním spolužákům.

Exkurze se všem líbila, přálo nám i počasí, užili jsme si také spoustu zábavy a odnesli několik nových znalostí.

                                                                                                                                                                    Blechová Jolana, 2. ZA

Fotogalerie: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/historicke-skvosty-mesta-olomouce-2017                                                                                                                                

Štítky: 
Česky

Návštěva Hospice sv. Alžběty v Brně

Dne 1. 11. 2016 žáci 4. ZA a 4. ZL navštívili Hospic svaté Alžběty v Brně na Kamenné. Hospicem nás provázela vrchní sestra paní Mgr. Květoslava Zapletalová. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho individuálních potřeb. Zajišťuje nevyléčitelně nemocnému člověku tlumení nesnesitelné bolesti, jistotu, že v posledních chvílích života nezůstane sám a bude respektovaná jeho lidská důstojnost.

Vrchní sestra nás seznámila s prostory hospice, kde je naprosto respektované soukromí. Celkem je zde 20 jednolůžkový pokojů, s možností přistýlky pro příbuzné, kteří zde mohou být po celý den i noc. Nahlédli jsme do kaple, kde mají klienti možnost saturovat své spirituální potřeby. Celý areál kláštera obklopuje prostorná zahrada, kde klienti mohou vyjíždět i na nemocničním lůžku.

Markéta Novozámská, 4. ZA, Mgr. Marcela Šimoníková

 

 

Štítky: 
Česky

Stužkování zdravotníků

Stužkování zdravotníků

Dne 25. listopadu 2016 proběhlo v aule Gymnázia a SOŠZE ve Vyškově stužkování oborů zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent.

Akce začala v 18 hodin. Program byl velmi pestrý a studenti nenechali nic náhodě, všechno si pečlivě připravili. Chtěli svým rodičům, sourozencům, přátelům i vyučujícím ukázat, jakou změnou od 1. ročníku prošli. A bylo na co se dívat…

Společenské oblečení, vybraná etiketa, příjemná hudba a milé prezentace, které každého „uchazeče“ o vstup do „řádu maturantů“ doprovázely, všechny přítomné velmi příjemně naladily. Vzpomínky na dětství na fotografiích, charakteristiky studentů a životní motta či sny možná i některé přítomné překvapily. Některým dokonce i slzička ukápla.

Studentům, kteří celou akcí své spolužáky slovem provázeli, se občas třásl trémou hlas, ale zvládli vše na výbornou, tak jako ostatní přítomní.

 

Teď už jen zbývá popřát všem hodně štěstí u maturitní zkoušky, která bude pro mnohé určitě novým začátkem.

 

Studenti 4. ZL, 4. ZA Gymnázium a SOŠZE Vyškov

Štítky: 

Netradiční psychologie s vůní Vánoc

Předvánoční výuku jsme si ve středu 21. 12. zpestřili školním kolem psychologické olympiády, nealko-svařákem a cukrovím.  Celostátně vyhlášené téma „KDYŽ ČLOVĚK POTKÁ ČLOVĚKA“ studenti zdravotnických oborů zpracovali na téměř  profesionální úrovni. Vyslechli jsme si příspěvky např. o životě člověka s Alzheimerovou nemocí, o úskalí neslyšících, jak silné může být sesterské pouto nebo jaký může být život, když je blízká osoba workoholik. 

Neméně zajímavé byly příběhy o závislosti na počítačových hrách, o silné vůli a schopnostech sportovců, o setkání s transsexuálem, dále také zazněla hrůzná kazuistika domácího násilí s tragickým koncem.  Některé prezentace byly tak poutavé, že byste v naplněné třídě „slyšeli i špendlík spadnout“, jiné zase srdceryvné a další byly jakýmsi zamyšlením nad lidskými vztahy, které nás nutily k  pozastavení v předvánočním shonu, ale i ve spěchu dnešního života.

Odborná porota měla jen jediný problém – koho vybrat, komu bodů méně a komu více – vše se líbilo. Děkujeme všem, kteří nelehké téma zpracovali a předvedli své schopnosti ve třídním a pak i ve školním kole.

Gratulujeme vítězům a zároveň přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

 1. Klára Suchánová, 3. ZL – „Nemoc mi krade babičku“
 2. Markéta Zouharová, 3. ZA – „Transsexualita“
 3. Michaela Bilíková, 2. ZL – „Punkeři, jak je neznáte“

                                                                                                  Šárka Trávníčková

Pohled z jiné strany

Posledních 12 dní před Vánocemi jsem musela strávit ve vyškovské nemocnici. Tedy na místě, kam nikdo nejde dobrovolně a rád. O to větší bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že na stejném oddělení vykonávají svoji odbornou praxi žáci a žákyně ze třídy zdravotnických asistentů 4. ZA.

Měla jsem možnost je vidět z jiného úhlu pohledu – nikoli v lavicích, ale v reálném životě jejich budoucí profese. Pohled na ně byl více než radostný – každé ráno v čistých a nažehlených pracovních stejnokrojích, milým úsměvem a obrovskou chutí do práce.  Po oddělení se pohybovali suverénně, s jistotou odebírali krev, dokonale přestýlali postele a pomáhali lidem po operaci s jejich prvními krůčky po chodbě i s hygienou v koupelně. Přesvědčila jsem se o jejich zručnosti, protože injekce, které mi píchali, ani trošku nebolely. Byla jsem překvapena i jejich přístupem k pacientům, kterým dokázali srozumitelně vysvětlit, co jim budou dělat a jaké zákroky je čekají. Nebylo možné přehlédnout jejich lidský přístup plný porozumění. Samozřejmě tyto schopnosti získali při svém studiu od učitelek odborných předmětů. Teprve pobytem v nemocnici jsem si uvědomila, jak moc se od sebe liší práce učitele všeobecných předmětů a učitele odborných předmětů. Současně jsem získala i nový pohled na práci mých kolegyň. Po celou dobu praxe musí mít oči, ruce i nohy snad na stech místech současně, protože každý žák dělá něco jiného, každého žáka musí kontrolovat a popřípadě opravovat. Není to klasická vyučovací hodina s přestávkami, ale po celou dobu praxe musí být ve střehu, vždyť zodpovídají za práci žáků a ve svém důsledku za životy pacientů. Za to je moc obdivuji, stejně tak jako za jejich schopnost své zkušenosti předat svým žákům – budoucím zdravotnickým asistentům.

Na závěr vám, milí žáci ze 4. ZA, chci poděkovat za váš profesionální přístup, milý úsměv, kterého není nikdy dost, a hlavně popřát hodně úspěchů u maturit.

Pacientka – učitelka RNDr. Libuše Kraváčková

Česky

Zdravotničtí asistenti na akci „Mimořádné situace“

Dne 6. května 2016 jsme se společně se svými spolužáky Kateřinou Šumberovou a Ondřejem Švarcem jako spolupořadatelé zúčastnili akce „Mimořádné situace“ na Základní škole 711 v Bučovicích. Cílem této akce bylo zasvěcení dětí do problematiky složek IZS a jejich činností.

Hasiči ukazovali dětem vybavení hasičského auta a použití výstražných signálů. Policie vysvětlila dětem,  jak se mají chovat v případě nebezpečí, také městská policie zde prezentovala svoji činnost. Vojáci nechali děti na jednom stanovišti překonávat  překážkovou dráhu či vyzkoušet si box, takže si mohly ověřit své fyzické schopnosti. Na druhém stanovišti se děti mohly dozvědět něco o vybavení vojenské sanitky nebo si procvičit nepřímou srdeční masáž na figuríně.

My, zdravotničtí asistenti, jsme měli za úkol zasvětit děti do obvazové techniky. Dětem jsme vysvětlili, jak rozeznají tepenné krvácení od žilního, jak si mají poradit při úraze v lese bez přítomnosti dospělého, co mají dělat při popálení nebo jak mají ošetřit odřeniny hlavy, kolene či lokte. Všem jsme také ukázali, jak se správně volá záchranná služba. Vysvětlili jsme jim důležitost protišokové polohy při úrazech a pravidlo 5T. Samozřejmě jsme zvědavým jedincům odpovídali na jejich, někdy i velice zajímavé otázky.

Děti měly k dispozici spousty dalších stanovišť. Celá akce se vydařila nejen díky krásnému slunečnému počasí, ale také díky spolupráci s dětmi, jejich učiteli a celkové komunikaci mezi všemi složkami IZS.

I pro mě osobně byla tato akce velikým přínosem, už jen kvůli spolupráci s dětmi, ale také protože jsem se od vojáků či policistů sama dozvěděla něco nového a zajímavého.Markéta Novozámská, 3. ZA

Česky

Budoucí zdravotníci soutěžili v odborných znalostech i dovednostech

   V pondělí 30. ledna proběhlo na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, p. o., školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Soutěžícími byli studenti oboru zdravotnický asistent a poměřovali své odborné znalosti i dovednosti. Soutěž se ve škole konala již třetí rok, stejně jako celostátní kolo v Praze, na které je přípravou. A přestože je tradice této soutěže krátká, v obou předchozích celostátních kolech naše studentky uspěly velmi dobře, v obou případech se umístily na druhém místě mezi studenty ze zdravotnických škol z celé republiky.

   Každý rok je celostátně vyhlášeno také téma soutěže, letos to bylo podávání léků různými způsoby. Ve školním kole se nejlépe tohoto tématu a svého úkolu zhostila studentka 3. ZA Markéta Zouharová. Předvedla s přehledem připravenou prezentaci na téma podávání léků na kůži, v předepsané části teoretické a potom ve vylosované modelové situaci podala podle ordinace léky modelové pacientce – svojí spolužačce, která v pyžamu ulehla do nemocničního lůžka v nové odborné učebně. Při řešení situace nešlo jen o přesné podání léků podle předepsaných postupů a zásad, ale také o zhodnocení ošetřovatelských problémů klienta, asertivní a přesto vlídnou komunikaci a pohotovou reakci na vzniklé (modelové) problémy. 

   Předvedené znalosti a dovednosti nejen odborné, ale také právě komunikační a sociální nás přesvědčily, že obor zdravotnický asistent má své místo ve zdravotnickém vzdělávání, a také již víme, že se jeho absolventi v našem zdravotnictví dobře uplatní.

Nácvik evakuace sociálního zařízení

Dne 12. 6. 2017 jsme se my, žáci 2.ZL, za dozoru paní učitelky Mgr. Kateřiny Grmelové zúčastnili cvičení Hasičského záchranného sboru na habrovanském zámečku. To je Domov pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Tohoto cvičení se účastnili profesionální i dobrovolní hasiči a v neposlední řadě i my, jako figuranti.

Za profesionální hasiče to byly jednotky Vyškova a Slavkova. Za dobrovolné hasiče se zúčastnily jednotky z Lulče, Drnovic, Habrovan, Rousínova a Račic. Cílem této akce byl nácvik evakuace nemohoucích klientů při požáru.

My, jakožto figuranti, jsme měli simulovat osoby připoutané na lůžko nebo invalidní vozík. Museli jsme se rozdělit na dvě skupiny, kdy sedm z nás bylo evakuováno na speciálních matracích a osm na invalidních vozících. Poté, co jsme zaujali své pozice, zazněl rozkaz velitele a vyhlášení samotného požárního poplachu. Během pěti minut se začalo ozývat houkání hasičských aut a my slyšeli dýchání hasičů do dýchacích přístrojů a slova rozdělovač, proudnice a voda. Popravdě, někteří z nás z počátku měli strach, nevěděli jsme, co nás vlastně čeká. Strach střídala euforie, protože jsme se na to strašně těšili – hlavně na hasiče.

Hasiči byli hrozně šikovní a všechny nás vysvobodili ze spárů ohně a nikomu z nás se nic nestalo. Však proč by mělo, když jsme byli v rukou těch nejlepších. Naštěstí - vše bylo jen jako.

Tímto bychom chtěli poděkovat HZS ve Vyškově, že nás oslovili, abychom jim s touto akcí pomohli. A také paní učitelce Grmelové, která nám umožnila se této akce v rámci výuky  zúčastnit.

Michaela Čtvrtníčková, 2.ZL

Štítky: 

Krajské kolo psychologické olympiády

V měsíci březnu proběhlo v Kyjově krajské kolo soutěže, kde naši školu reprezentovaly studentky zdravotnických oborů. Žákyně přednesly své zpracované soutěžní příspěvky z oblasti psychologie na výborné úrovni. I když se jim nepodařilo obsadit medailové pozice, tak určitě zaslouží pochvalu a uznání, protože téma“ JAK ČLOVĚK POTKÁ ČLOVĚKA“ si vyžádalo nejen schopnost teoretického a praktického zpracování tématu, ale také umění prezentovat a obhájit si své názory a postoje k dané problematice. Nejtěžší a nejvíce ceněný prvek v této soutěži byl osobní vklad a otevření citlivých a někdy až intimních životních problémů, čehož je schopen málokdo z nás. Pro naše studentky  byla účast na této akci určitě velmi přínosnou zkušeností.A jak tedy děvčata dopadla?

5. místo - Klára Suchánová, 3. ZL – „Nemoc mi krade babičku“

6. místo - Markéta Zouharová, 3. ZA – „Setkání s transsexuálem“ 

9. místo - Michaela Bilíková, 2. ZL – „Punkeři, jak je neznáte“

Štítky: 
Česky

Celostátní soutěž v ošetřovatelství

Foto ze soutěže

Dne 30. 3. 2017 jsme s paní učitelkou Mgr. Veronikou Veselou navštívily hlavní město Prahu za účelem reprezentace naší školy v ošetřovatelské soutěži. Celorepublikové kolo již třetím rokem zaštiťovala Střední zdravotnická škola Ruská, která se skvěle zhostila pořadatelských aspektů soutěže i tento rok. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky.Samotná soutěž se skládala ze dvou částí. V první, teoretické části soutěžící museli předvést své prezentace na různá témata z okruhu podávání léků. Prezentace byly velice zajímavé, některé zpracovány nevšedně např. formou videí a v mnohých byly také nové, pro mě přínosné informace.

Druhá část spočívala v předvedení praktických vědomostí a zkušeností v předem dané modelové situaci, která se taktéž vztahovala k tématu podávání léků.

Z celého dne jsem si odnesla nové informace, které doplnily mé stávající vědomosti v předmětu ošetřovatelství a zajisté mi pomohou při praktickém vyučování v nemocnici u některých úkonů. Soutěž pro mě zůstává obrovskou zkušeností a přínosem.

Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Veselé za její podporu a pomoc při tvorbě soutěžní práce a své spolužačce Martině Drmolové, která se ochotně a aktivně podílela na tvorbě mé práce jako model.

Martina Kalinová, 3.ZA

Česky

O zdravotnické obory je zájem

V pátek 17. 2. 2017 měli žáci devátých ročníků základních škol možnost přihlásit se na akci „Na den žákem střední školy“, prožít jeden den v naší škole a účastnit se vyučování společně se studenty zdravotnických oborů.

Během dopoledního programu si v různých modelových situacích ověřili a prohloubili své znalosti i praktické dovednosti v poskytování první pomoci. V psychologii si vyzkoušeli některé ze základních komunikačních dovedností a v rámci výchovy ke zdraví se nenásilnou a zábavnou formou věnovali aktuálnímu tématu - prevenci šíření infekční žloutenky. Spolu s žáky vyšších ročníků pro ně byla připravena také hodina biologie s názornými pomůckami.

Všechny předměty, jejichž výuku mohli zájemci o studium navštívit, jsou součástí učebního plánu obou zdravotnických oborů, které se na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické ve Vyškově otevírají, tedy oboru zdravotnický asistent i zdravotnického lycea.

Od účastníků akce jsme zaznamenali velmi pozitivní reakce, líbila se jim výuka, ale i celková atmosféra a příjemné prostředí nových moderně vybavených učeben. A my se už těšíme na nové studenty.

Mgr. Zuzana Jirešová

Štítky: 

V nemocnici rozdával Mikuláš radost a sladkosti nejmladším i nejstarším nemocným

Dne 5. prosince - den před svatým Mikulášem, se žáci z 2. ZL rozhodli udělat dobrý skutek a navštívili pacienty v Nemocnici ve Vyškově. Pro mnohé malé i velké klienty to bylo velké překvapení! Nejprve zamířili na dětské oddělení, kde dětem rozdali nadílku, a dokonce se podívali na nejmladšího pacienta, který byl samozřejmě nejhodnější ze všech! Pro několik hospitalizovaných batolátek to bylo vůbec první setkání s čertem a Mikulášem v životě!

K příjemnému narušení denní všednosti přispěli převlečení studenti na oddělení ODN, kde dědečkové a babičky byli z nečekané návštěvy opravdu šťastní a dojatí.  Někteří zpívali, jiní se dokonce rozplakali, ale nejvíce překvapila paní, která se rozhodla recitovat zpaměti neuvěřitelně dlouhou báseň od Karla Jaromíra Erbena. Všichni byli natolik překvapení, že obdarovali babičku velkým potleskem.

Dále pekelné bytosti navštívily hlavní sestru, kterou chtěly odnést do pekla! Ale ona své hříchy vykoupila veselou písničkou, tak ji pro dobro nemocnice naštěstí odnášet nemuseli. Nakonec ještě zkontrolovali sestřičky na chirurgii a na interně, které také ochotně recitovaly i zpívaly. Potom se Mikuláš s andělem a čerty odebrali zpátky domů, anebo vlastně „do pekla / nebe“?

Toto setkání neudělalo radost a pohlazení na duši jen nemocným a zdravotníkům, ale bylo obrovským zážitkem i pro samotné iniciátory akce – žáky a žákyně Gymnázia a SOŠZE Vyškov, p. o., z 2. ročníku zdravotnického lycea. 

Michaela Čtvrtníčková


Štítky: 

I my jsme byli součástí cvičení integrovaného záchranného systému!

V úterý 23. 5. 2017 se v prostorách vyškovské nemocnice konalo cvičení integrovaného záchranného systému (IZS), kde měli naši žáci z oboru zdravotnický asistent jedinečnou možnost účastnit se této důležité akce jako figuranti a my, vyučující odborných předmětů, jako maskérky reálných zranění a pozorovatelé.

Příběh, který dokresloval pozadí cvičení, se odehrával na fiktivní oslavě maturitního večírku, kde to studenti přehnali s alkoholem a marihuanou. Jeden z nich hodil pyrotechniku do ohně, poté došlo k výbuchu, při kterém tři maturanti zemřeli na místě, jeden byl v hlubokém bezvědomí, spousta z nich utrpěla popáleniny a další lehká i těžší zranění jako např. zlomeniny, tržné rány. Mezi problémové modelové situace byly také zařazeny stavy epilepsie, astmatický záchvat nebo těhotná se silnými bolestmi břicha. Akci na místě záchranářům komplikovala tři silně podnapilá a agresivní děvčata.  Svojí role se na večírku také vzorně zhostili dva pedagogové, kteří volali tísňové linky, hasili hořící žáky, snažili se resuscitovat i uklidňovat. Přivolány byly všechny složky IZS – záchranka, hasiči, policie státní i městská. Dále došlo k reálnému otestování mobilní aplikace ZÁCHRANKA, kterou si přivolala ztracená, poraněná dívka půl hodiny po výbuchu.

Po vytřídění raněných dle závažnosti došlo k jejich ošetření a poté k následné evakuaci do nemocnice, tam byli figuranti dále vyšetřeni a umístěni na různá oddělení dle závažnosti a druhu poranění. Ani v reálných prostorách zdravotnického zařízení nezapomněli zranění naříkat, sténat a hrát své role, takže i na ambulancích si museli poradit s výtržnicemi nebo poskytnout první pomoc při epileptickém záchvatu.

Pro všechny zúčastněné tato situace byla silným emotivním zážitkem a všichni si samozřejmě přejeme, aby toto cvičení -  zůstalo jen cvičení!!!

A ještě na závěr, komu tedy náleží poděkování a pochvala?!

Žáci 2. ZA, 3. ZA, Klára a Jan Zmrzlí, Mgr. Jaroslav Spáčil, Mgr. Renata Zourková.

 

Za odborné vyučující Šárka Trávníčková, Kateřina Grmelová a Veronika Veselá.

 

Štítky: 

Náš první úspěch v maturitním roce

Jako každý rok proběhla na Facebooku fotografická soutěž ,,Třída roku“, kam studenti zasílají fotografie, aby se mohli utkat o slevové výhody na maturitní stužky, šerpy, sklenice aj. Letos se podařilo nám - 4.ZA - umístit na 3. místě.

Naše volba byla jasná. Staré zdravotnické uniformy v „zombie stylu“ a k tomu maskování ran, ve kterém už jsme skoro profíci. Rozcuchané vlasy a trocha krve, samozřejmě té potravinářské. Příprava včetně převlékání, česání, malování a maskování všech studentů trvala zhruba čtyři hodiny. Fotografování měla v kompetenci Helena Kudličková. Tímto jí patří ještě jednou obrovský dík. Poděkování si zaslouží také naše třídní učitelka Marcela Šimoníková, která se velmi procítěně vžila do role vyděšeného prchajícího pacienta. Dále děkujeme všem našim příznivcům a známým za hlasování pro naši fotografii.                                                                                  

M. Novozámská, 4.ZA

 

Štítky: 
Česky

Vzpomínka na adventní odpoledne se seniory

Studenti 3. ZL  navštívili  20. prosince 2016   pacienty na Oddělení dlouhodobě nemocných s připraveným předvánočním programem. Společně s klienty zpívali koledy a vyráběli vánoční svícny, které pak rozdali i na pokoje ležících pacientů. Jedna z děvčat přinesla ochutnat cukroví, takže si všichni akci užili se vším všudy. Na nemocné dýchla vánoční atmosféra a pro naše žáky to byl silný altruistický zážitek.

Šárka Trávníčková

Štítky: 

Mezinárodní soutěž první pomoci 2017

Ve dnech 21. a 22. června 2017 se žáci Adam Gryc, Aneta Pavelcová, Petr Novotný a Kristýna Jandová z 1. ročníku oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum Gymnázia a SOŠZE Vyškov zúčastnili soutěže první pomoci. Soutěž pořádala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava.

V prostorách Mezinárodního táboru Zálesí Mladé Bříště u Humpolce si první pomoc in natura, tedy v přirozené podobě, vyzkoušelo 36 družstev nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska, Rakouska a Německa. Scénáře úkolů na jednotlivých stanovištích čerpaly z reálných možností zranění. Téměř všechny úkoly byly postaveny jako hromadná neštěstí. Hodnocení prováděli profesionální záchranáři. Zvlášť byli hodnoceni velitelé hlídek. Žáci plnili úkoly u dopravní nehody, při srážce cyklistů s chodcem, při pádu ze skály, při rodinném výletě v lese. Často jim ošetřování znepříjemňovali, jen jako, opilí figuranti. Při hromadném neštěstí měli žáci možnost procvičit si komunikaci v anglickém nebo německém jazyce. Na každém pracovišti měli možnost soutěžící získat maximálně 25 bodů, při testu fyzické zdatnosti 15 bodů.

Soutěž prověřila nejen praktické dovednosti a zkušenosti všech zúčastněných, ale i jejich fyzickou kondici. Naše družstvo sice tvořili teprve prváci, ale všechny úkoly absolvovali s nadšením. Žáci se seznámili s prací profesionálních záchranářů a při výměně zkušeností se zahraničními týmy si procvičili i své schopnosti domluvit se v cizím jazyce.

I když jsme se neumístili na předních místech, účast na této soutěži má smysl.

Mgr. Marcela Šimoníková

Školní kolo soutěže v první pomoci

Školní kolo soutěže v první pomoci se uskuteční 30. května od 9:00 do 12:00 hod. na Masarykově náměstí ve Vyškově.

 

Aktivity a úspěchy 2015/2016

Česky

Den prevence a osvěty v dopravě 2016

Ve čtvrtek 23. června 2016 se na Masarykově náměstí ve Vyškově uskutečnila akce na podporu bezpečnosti silniční provozu. Mezi trenažéry řízení, simulátory nehod, auty policie a vojska nechyběl ani stánek naší školy, kde jsme společně s ČČK prezentovali před velkým počtem návštěvníků zdravotnickou odbornost.

Šikovné studentky předvedly, že první pomoc nejen výborně zvládají, ale také ji dokáží teoreticky i prakticky naučit mladší generaci ze základních a mateřských škol. Děvčata z druhé ZA své dovednosti prokázaly při měření fyziologických funkcí a zjišťování hodnot glykémie v krvi, o což byl obrovský zájem především z řad seniorů.  Všem náleží velký dík za vzornou reprezentaci školy.

Štítky: 

Přednáška o hygieně rukou

V rámci předmětu základy ošetřovatelství nás dne 9. září 2015 navštívila odborná poradkyně firmy ECOLAB Bc. Romana Mazalová s přednáškou na téma „Dezinfekce rukou“. Učili jsme se, jak si správně umývat a dezinfikovat ruce. Vysvětlila nám význam a důležitost správné dezinfekce pro zdravotnické pracovníky. Obzvláště zajímavá byla zmínka o katastrofálních následcích špatné hygieny rukou, které se vyskytovaly i v samotném zdravotnictví.

Přednášku tvořila teoretická a praktická část, v rámci které jsme si vyzkoušeli správnou dezinfekci rukou a pod UV lampou zkontrolovali naši snahu.

Myslíme si, že jsme správnou dezinfekci rukou zvládli. Některé spolužáky dokonce vídáme na toaletách, jak si myjí ruce správným, tedy mechanickým, postupem. Z toho plyne, že na nás měla přednáška znatelný a kladný vliv.

Žáci 3. ZL

Štítky: 

Tradice nezaniknou!

To, že městem chodí Mikuláš vždy 5. prosince v podvečer, všichni víme a jsme na tuto tradici zvyklí a připraveni.

V nemocnici však bylo překvapením, že chodil už v pátek, kdy šikovní studenti 4. ZA vzbudili rozruch na několika odděleních. Nejprve chtěli postrašit jen zlobivé sestřičky a doktory, ale nakonec s krásnými čerticemi chtěli odcházet do pekla i ležící dědouškové z ODN. A protože se do pytle všichni nevlezli, tak se místo strašení zpívaly písničky, říkaly básničky a rozdávaly připravené sladkosti. Radost a hluboké zážitky si odnesli nejen pacienti, ale také klienti ze stacionáře pro postižené a nakonec i samotní akční studenti.

Na zdravce v Dědicích se o zpestření výuky zase postarali jejich mladší spolužáci z 1. ZL. Obešli třídy, z knihy hříchů Mikuláš vyčetl, kdo si zaslouží vzít z dané třídy do pekla, což měli předem zjištěné. Hříšníci se mohli "vykoupit" písničkou nebo básničkou. Na závěr v každé třídě zazpívali "Rolničky" a rozdali bonbóny. Dokonce přišli i do kuchyně na paní kuchařku!

Úžasně se vystrojili!  Podívejte, jak jim to slušelo!!!

Štítky: 

Maskování v první pomoci

Zábavná hodina první pomoci proběhla v posledním prosincovém týdnu. Žáci prvních i druhých ročníků si navzájem zkoušeli tvořit napodobeninu opravdových zranění.

Potřebné pomůcky vyrobila paní učitelka Grmelová, která nám vysvětlila základní postup. Z modelovací hmoty a barviv jsme vytvořili řezná zranění, otevřené zlomeniny, poranění od ostnatých drátů, střepy v ráně apod. Výběr byl opravdu pestrý a některá zranění vypadala jako opravdová. Přesvědčil nás o tom i úlek některých kamarádů a učitelů o přestávce. Hodina nás velmi bavila a splnila naše veškerá očekávání.

Eva Olejníčková a Monika Bugnerová, 1.ZL

Štítky: 

Práce sestry v polní nemocnici - beseda s absolventkou

7. ledna 2016 zavítala do naší třídy 3. ZA, ZL slečna nadpraporčice Klára Srpková, která v roce 2007 - 2008 působila ve 2. kontingentu polní nemocnice v Kábulu.  Klárka, absolventka naší školy, zde působila u chemické jednotky jako sestra na jednotce intenzivní péče.

Přiblížila nám těžké působení zdravotníků za bojových podmínek. Především odlišila práci zde od pracovních podmínek, které nám nabízí běžné současné nemocnice. Práce zdravotníků je ztížena z důvodů klimatických a omezených prostor. Velké problémy v léčbě přináší i jazyková bariéra a také víra, která se liší od naší kultury. Zdravotníci musí být i dobrými psychology, aby získali důvěru civilních obyvatel. Léčba pacientů byla různorodá, od běžných onemocnění až po téměř devastující střelná zranění.

Práce v zahraničních misích je velmi náročná i po psychické stránce a vyžaduje speciální přípravu. Tato beseda byla pro nás velmi zajímavá a možná pro někoho i inspirací.

Veronika Kubátová, Lucie Ingrová, 3. ZA

Štítky: 
Česky

Víte, co znamená pojem imobilizační syndrom?

Zdravotničtí asistenti z 2. a 3. ročníku v rámci soutěže v ošetřovatelství přesvědčili odbornou porotu o tom, že znají nejenom tento pojem, ale vědí také, jak rozpoznat varovné projevy a jaká opatření mohou v rámci prevence, eventuálně léčby toho stavu využít.

Pro ty, co nevědí: Imobilizační syndrom je souhrn příznaků, jejichž příčina je v nehybnosti či snížené aktivitě, a týká se fyzické i psychické stránky nemocného. Postihuje všechny tělesné systémy - a tomu také odpovídalo zadání teoretické části soutěže. V této části studenti porotu seznámili pomocí prezentace s vybraným okruhem problémů imobilizačního syndromu (kožní systém, dýchací systém, srdečně-cévní systém, pohybový systém, trávicí systém, vylučovací systém, nervový systém a psychické změny, metabolický a výživový systém) a zodpověděli zvědavé otázky odborných vyučujících v porotě.

A protože v ošetřovatelství jde vždy nejen o teoretické znalosti, ale především o umění uplatnit je v praxi a pomoci tak nemocnému, tak po krátké přestávce následovala praktická část. Studenti byli krátce seznámeni se zadáním, které si vylosovali, a v modelových situacích (které si opravdu užili jejich starší kolegové ze 4. ZA jako modeloví klienti – nemocní) předvedli své organizační a komunikační schopnosti, zručnost a znalost potřebných postupů i schopnost empatie – tedy vcítění se do situace nemocného.

O svých odborných kvalitách a chuti do studia i do práce porotu přesvědčili nejen studenti třetího ročníku, kteří už přece jen mají za sebou pololetí praxe v nemocnici a tedy daleko více zkušeností, ale stydět se nemuseli ani „druháci“, kteří zatím pracují pouze v odborné učebně.

Markéta Novozámská (1. místo) bude naši školu v březnu reprezentovat na celostátním kole soutěže v Praze a pokusí se navázat na loňský úspěch, kdy Hanka Kočí skončila v těžké konkurenci na krásném druhém místě.

Umístění studentů:

1.      místo – Markéta Novozámská, 3. ZA

2.      místo – Hana Černíková, 3. ZA

3.      místo – Martina Kalinová, 2. ZA

 

 

Mgr. Zuzana Jirešová

Soutěž v první pomoci

plakat na soutez

Přijďte se podívat v úterý 31. května od 9:00 hodin na Masarykovo náměstí ve Vyškově na naše zdravotníky, kteří budou soutěžit ve školním kole soutěže v první pomoci.

Štítky: 
Česky

„Životní motto, kterým se řídím“ - psychologická olympiáda

Předvánoční výuku jsme si na zdravotnické škole v pondělí 21. 12. zpestřili školním kolem psychologické olympiády.  Deset předem vybraných žáků ze tříd 3. ZL, 2 .ZL a 2. ZA předvedlo své soutěžní příspěvky  na téměř  profesionální úrovni. Odborná porota měla jen jediný problém – koho vybrat, komu bodů méně a komu více – vše se líbilo, nervozita nebyla znát a některé prezentace byly tak poutavé, že byste v naplněné třídě „slyšeli i špendlík spadnout“. Děkujeme všem, kteří nelehké téma zpracovali a předvedli své schopnosti ve třídním a pak i ve školním kole a drželi se motta:  „Co tě nezabije, to tě posílí!“

Gratulujeme vítězům a zároveň přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

 1. Vojtěch Bartošek 2. ZL
 2. Natálie Skoupilová 3. ZL
 3. Jan Šebesta 3. ZL

 

Šárka Trávníčková

 

Štítky: 
Česky

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

V pátek 13. května 2016 se na ZŠ Purkyňova konala soutěž mladých zdravotníků. Soutěž byla určena pro žáky základních škol, rozdělena na 1. a 2. stupeň. Celkem se zúčastnilo 11 družstev ZŠ z Vyškova a okolí. Žáci na šesti soutěžních stanovištích prakticky prováděli první pomoc s použitím zdravotnického materiálu i improvizovaných pomůcek. Pro nás to byla opět další zkušenost s poskytováním první pomoci. Hodnotili jsme práci mladých zdravotníků, kteří se snažili na jednotlivých stanovištích podat co nejlepší výkon. Procházeli stanovišti s následujícími tématy: doprava postižených, obvazová technika, historie ČČK, léčivé byliny… Na konci soutěže proběhlo vyhlášení výsledků. Za I. stupeň zvítězilo družstvo ZŠ Letonice, za druhý stupeň družstvo žáků ZŠ Purkyňova. Všichni žáci byli odměněni drobnými cenami, které předávala paní Danuše Adamcová z ČČK Vyškov. I přes nepřízeň počasí se soutěž velmi vydařila.

My jsme si vyzkoušeli práci hodnotitelů, která nás moc bavila. Celý program byl pro nás velmi zajímavý a odnesli jsme si spoustu nových a cenných informací.

Žáci 1. ZA, ZL

Úspěch v celostátním kole soutěže v ošetřovatelství

Poslední březnový den se uskutečnil 2. ročník soutěže v ošetřovatelství určený pro žáky 1. - 4. ročníků oboru zdravotnický asistent. Soutěže se letos účastnilo 13 škol z celé České republiky. Naši školu reprezentovala žákyně Markéta Novozámská ze 3. ZA. Tématem soutěže byl Imobilizační syndrom a jeho projevy. Markéta si k teoretickému zpracování vybrala téma Imobilizační syndrom - jeho projevy v kožním systému a jejich prevence. V praktické části stanovovala problémy vylosované kazuistiky a na živých modelech poskytovala ošetřovatelskou péči podle stanovených priorit.

A výsledek – krásné 2. místo! Markéto, blahopřejeme!

Markéta, stejně jako loni její předchůdkyně v prvním ročníku soutěže Hanka Kočí, dokázala, že zdravotničtí asistenti z Vyškova se v ani v celostátní konkurenci rozhodně neztratí a jsou připraveni na vysoké úrovni jak po stránce teoretické, tak praktické. To vidíme konečně i na tom, že se naši absolventi úspěšně uplatňují jak v praxi, tak v dalším studiu.

Štítky: 
Česky

Exkurze RZP, HZS

Dne 25. 5. 2016 se naše třída 1. ZA a ZA v rámci výuky první pomoci zúčastnila exkurze na stanici Rychlé zdravotnické pomoci a Hasičského záchranného sboru ve Vyškově. Na RZP nám záchranář Petr Doubrava ukázal, jak to u nich funguje. Seznámil nás s pracovní náplní, provedl nás zázemím, ve kterém záchranáři tráví i volný čas. Mohli jsme si prohlédnout sanitní vůz zevnitř, někteří spolužáci měli příležitost nechat si změřit i EKG. Na závěr exkurze jsme viděli opravdový výjezd záchranné služby.

Naše exkurze pokračovala dále a navštívili jsme Hasičský záchranný sbor ve Vyškově. Při našem příchodu byly všechny jednotky na výjezdu, a proto jsme si mysleli, že se naše prohlídka neuskuteční. Naštěstí se brzy vrátil, a tak jsme měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet pomůcky hasičů – přilby, ochranné obleky, masku, krční límec apod. Dále nám ukázali všechny druhy hasičských vozů a předvedli použití techniky.

Den se nám perfektně vydařil a chceme poděkovat všem, kteří pro nás obětovali svůj volný čas.

Žáci 1. ZA a ZL

Štítky: 

Zdravotníci se zúčastnili regionálního kola psychologické olympiády

Ve čtvrtek 10. března 2016 se v Kyjově konalo regionální kolo psychologické olympiády, jejímž tématem bylo „Životní motto, kterým se řídím“.  Naši školu reprezentovali Natálie Skoupilová, 3. ZL, a Vojtěch Bartošek, 2.ZL. Oba soutěžící předvedli skvělé výkony a svým výstupem zaujali nejen odbornou porotu. I když jsme se neumístili na prvních třech příčkách, tak olympiáda přece jen přinesla zajímavé zkušenosti a hlavně nové vědomosti z oblasti psychologie.

Oběma soutěžícím děkujeme.

Mgr. Veronika Veselá

 

Česky

Zdravotníci na mezinárodní soutěži PP

Ve dnech 22. – 23. 6. 2016 jsme se zúčastnili 22. ročníku Mezinárodní soutěže první pomoci v Jihlavě. Naši školu reprezentovali studenti 2. ročníku zdravotnického lycea Vojtěch Bartošek, Jakub Byrtus, Jana Moučková a Dominika Flonerová v doprovodu paní učitelky Veroniky Veselé, která nám byla po celou dobu soutěže velkou oporou.

Soutěž se konala v táboře Zálesí Mladé Bříště u Humpolce. Celkem se zúčastnilo 34 družstev, při čemž některé týmy dorazily až ze Slovenska, Německa či Rakouska.

Ihned po ubytování a prezentaci družstev nás čekala první část soutěže se 3 stanovišti, na kterých jsme ošetřovali různá zranění a akutně vzniklé stavy ohrožující život. Objevily se zde například popáleniny, zlomené končetiny i záchrana tonoucího člověka. Další den nás čekala druhá část soutěže se 4 stanovišti, kde se mimo jiné vyskytla srážka s cyklisty, automobilová nehoda či otrava houbami. Součástí soutěže byly i testy fyzické zdatnosti zúčastněných soutěžících. Během celé soutěže nás hodnotili odborníci přímo z praxe – záchranáři, kteří s námi případné nedostatky prodiskutovali ihned na místě.

Celá soutěž byla velmi poučná a my si mohli vyzkoušet naše reakce v případě poskytování první pomoci u hromadných neštěstí. Získali jsme spoustu nových zážitků, přátel a hlavně zkušeností. Doufáme, že jsme naši školu vzorně reprezentovali, i když se nám nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů.

 

Jana Moučková, 2.ZL

Štítky: 

Čerství maturanti - zdravotničtí asistenti se ve svém oboru neztratí

    V týdnu od 16. 5. do 20. 5. probíhaly ve vyškovské nemocnici praktické maturitní zkoušky oboru zdravotnický asistent. Celkem 16 dívek a 6 chlapců třídy 4. ZA vyškovského gymnázia a střední odborné školy pod dohledem svých odborných vyučujících i odborníků z praxe od 6. hodiny ranní pečovalo o vylosované klienty, připravovalo si ošetřovatelské plány, plnilo ordinace lékařů, vyhledávalo a zajišťovalo potřeby svých klientů, komunikovalo s nimi i se zdravotnickým personálem.

    A přestože se jednalo o zkoušku praktickou, museli maturanti svou čtyřhodinovou práci také ve čtvrthodinové obhajobě prezentovat a zdůvodnit před odbornou maturitní komisí. Při tom se samozřejmě projevily i jejich teoretické znalosti a umění používat je v organizaci své práce ve prospěch svých klientů.

A přes určitou nervozitu, která ke zkouškám dospělosti prostě patří, dokázali maturující studenti svým odborným vyučujícím, vrchním sestrám v roli odborníků z praxe, hlavní sestře nemocnice i řediteli své školy a jeho zástupci, kteří se na ně přišli podívat a podpořit je, že jsou po čtyřech letech školy velice dobře připraveni pro zdravotnickou profesi, ať už se chystají věnovat se jí hned (a místa ve zdravotnictví  - i přímo na odděleních, kde si je už během praxe sestry „oťukaly“ mají zajištěná…), nebo po dalším studiu, které někteří plánují. Pochvala od hlavní sestry nemocnice i dalšího zdravotnického personálu dokazuje, že úspěchy v celorepublikové soutěži ošetřovatelství v posledních dvou letech nejsou jen náhodou nebo jednorázovou záležitostí, ale výsledkem soustavné přípravy a trpělivé práce odborných vyučujících.

    Věříme, že i v té opravdové práci, která už nebude na zkoušku, zůstanou naši absolventi stejně pečliví, empatičtí a citliví, zruční a ochotní jako před maturitní komisí. A snad budou v budoucnu také jedni z těch, kteří přispějí k navrácení prestiže zdravotnickým profesím.

Štítky: 

14. listopad – Světový den diabetu

Světový den diabetu

Dne 14. 11. 2013 se žáci 3. a 4. ročníku zdravotnického lycea z Gymnázia a SOŠZE Vyškov zúčastnili Světového dne diabetu, který organizoval Svaz diabetiků místní organizace Vyškov a Slavkov u Brna. Žáci se podíleli na bezplatném měření hladiny krevního cukru a krevního tlaku.

Světový den diabetu připadl na den narození kanadského lékaře Frederika Bantinga (1891), který se proslavil vynalezením léku proti cukrovce – inzulínu. Cukrovka neboli diabetes je vážné onemocnění, při kterém se musí dodržovat správná životospráva. V opačném případě může tato nemoc vést až ke ztrátě zraku nebo amputaci končetiny. Cukrovka je v některých případech dědičná, ovšem u velké části populace, která tímto onemocněním trpí, je způsobena špatným životním stylem a hlavně obezitou. V tomto případě se ovšem i s cukrovou dá poměrně úspěšně bojovat.

Světový den diabetu   

Česky

Naše asistentky jsou certifikované „VÝZKUMNÉ SESTRY V AKCI“

Poslední dubnový víkend se žákyně třídy 3. ZA Lada Ruferová, Sára Rieglová, Adéla Navrátilová

a Denisa Maxiánová zúčastnily vzdělávací akce „Výzkumná sestra v akci“ ve Fakultní nemocnici

u sv. Anny v Brně. Do výukového programu, který byl určen pro středoškoláky a vysokoškoláky, byly vybrány na základě jejich zaslaných CV a motivačních dopisů.

Studentky měly možnost poslechnout si spoustu zajímavých přednášek, jako např. Jak zaujmout životopisem v 5 vteřinách, Farmakologie nebo Výzkumná sestra jako důležitý člen výzkumného týmu. Žákyně nejvíce zaujala přednáška O poruchách spánku a následná návštěva spánkové laboratoře. Pacienti jsou do této laboratoře přijímáni s poruchami spánku. Pokoje jsou hotelového typu, každý klient je na pokoji sám a k dispozici má své vlastní WC, svou sprchu, televizi a spoustu dalších věcí. Pacient je po celou noc monitorován kamerovým a zvukovým systémem. Sestra celou noc sleduje pacienta a hodnotí jeho spánek. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je jediná v ČR, která vyhodnotí výsledky spánku hned do druhého dne.

Na konci akce byly naše asistentky odměněny nejen certifikáty o úspěšném absolvování ICRC semináře klinického výzkumu, ale také dobrým pocitem ze zvládnutých závěrečných výstupů.

Štítky: 
Česky

Světový den diabetu

Světový den diabetu si připomínáme každoročně 14. listopadu v souvislosti s datem narození objevitele insulinu Frederika Bantinga. Po celém světě jsou pořádány akce, které mají zvýšit povědomí veřejnosti v problematice výskytu a terapie tohoto v podstatě civilizačního onemocnění. Důraz bývá kladen především na programy prevence cukrovky 2. typu.

K této osvětové a preventivní akci se připojili spolu s místními organizacemi Svazu diabetiků ve Vyškově a ve Slavkově také žáci zdravotnických oborů naší školy. Nejenže měřili zájemcům hodnoty glykémie a krevního tlaku, ale také vzorně reprezentovali svůj obor na veřejnosti.

Štítky: 
Česky

Školní kolo v soutěži PRVNÍ POMOCI

Dne 27. 5. 2015 se odehrálo velké klání mezi žáky druhých ročníků zdravotnických oborů o postup do celostátní soutěže první pomoci. Před zahájením soutěže bylo nutné zajistit „zraněné“ figuranty, tohoto úkolu se výborně ujali žáci prvního ročníku zdravotnických oborů. 

Maskování Mgr. Seroiszkové bylo natolik věrohodné, že jsme upoutali pozornost kolemjdoucích s dotazy: „Co se to tady stalo?“, „ Nepotřebujete pomoc?“. Poskytování první pomoci hodnotili profesionální záchranáři ZZS JMK. Vzhledem k tomu, že i oni byli absolventy naší školy, rozpoutala se mezi nimi i žáky čilá diskuze o skutečných příbězích na „záchrance. Žáky také zajímalo, jak se mohou uplatnit po studiu v praxi.

Všechna družstva absolvovala čtyři disciplíny na jednotlivých stanovištích, kde prokázala jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti při poskytnutí první pomoci a záchraně života. Všichni soutěžící si vedli velice dobře, rozdíly mezi nimi byly nepatrné, proto bylo velmi těžké vybrat nejlepší čtyři pro reprezentaci naší školy v celostátním kole s mezinárodní účastí.

Akce se zdařila i přes nepřízeň počasí.  S výsledky byli spokojeni nejen záchranáři, kteří ocenili dobrou přípravu, pohotovost a rozhodnost soutěžících při řešení krizových situací, ale i vyučující odborných předmětů a všichni zúčastnění.

Hanko, Lucko, Veroniko a Lucko, věříme, že v Jihlavě zabojujete, a držíme vám pěsti!

 

Štítky: 
Česky

Desetiletí oboru zdravotnický asistent

Uplynulý školní rok byl již desátým rokem, kdy se na zdravotnických školách v České republice a také u nás ve Vyškově vzdělávají žáci v oboru zdravotnický asistent, který nahradil dříve vyučovaný obor všeobecná sestra. (Tento titul tak mohou v současnosti získat studenti pouze po absolvování dalšího pomaturitního studia na VOŠ nebo v bakalářském programu na VŠ.)

Deset let, chtělo by se říci, je dosti dlouhé období nejen na bilancování, ale také na vstup oboru do povědomí laické veřejnosti a vydobytí si své vlastní společenské prestiže.

Nedávno dostali své maturitní vysvědčení v pořadí již sedmí absolventi – zdravotničtí asistenti, a přesto se stále u veřejnosti setkáváme s názorem v kostce vyjádřeným rovnicí:

Zdravotnický asistent/ka = ošetřovatel/ka (eventuálně i = sanitář/ka nebo zřízenec).

Výjimečně ještě také s přídomkem „s maturitou“, kde však toto upřesnění zmiňovaný obor v podstatě nepozvedává na nějakou vyšší úroveň, ale spíše naopak působí jako ironie.

Tím bych samozřejmě nerada zlehčovala těžkou a záslužnou práci jakékoli profese ve zdravotnictví.

Jak to ale ve skutečnosti je se zdravotnickými asistenty? S charakteristikou oboru a kompetencemi či uplatněním absolventů v praxi se každý zájemce může seznámit na webových stránkách kterékoli střední zdravotnické školy, na stránkách ministerstva zdravotnictví či školství a kdovíkde ještě. V dnešní době informační exploze není nic snazšího.

Přesto tyto informace stále zůstávají jen suchým a pro laiky mnohdy nesrozumitelným výčtem definic, zůstávají jen slovy, za kterými není vidět obsah ani příběh.

 K nám se však za těch sedm let vrátila už řada příběhů, které jsou inspirativní, vzbuzují v nás pocity zadostiučinění i hrdosti na naše absolventy a my dnes už víme, že „naši zdravotničtí asistenti“ se ve zdravotnictví a ve „světě dospělých“ rozhodně neztratili. Studují, nacházejí uplatnění ve zdravotnictví i mimo ně, na různých pozicích a dělají nám radost.    

Podívejme se tedy na „příběhy“ některých našich absolventů a posuďme sami: Nemýlili jsme se v hodnocení studia a uplatnění tohoto oboru? Opravdu nemáme zkreslené představy?

Věra 

Alice  Klára

Jakub

Pavlína Tereza

 

Česky

Divadlo v nemocnici? Zdravotníci nebo herci?

Obě role si ve středu  11. 3.  dopoledne  vyzkoušeli zdravotničtí  asistenti   Gymnázia  a SOŠZE Vyškov , kteří si připravili dvě krásné pohádky a tím zpestřili pobyt malým hospitalizovaným pacientům na dětském oddělení.

Potom, co zvládli ranní hygienu u svých klientů, rozdali léky, připravili infuze a injekce na odděleních chirurgie, interny a ODN – prostě splnili si středeční praxi, se část studentů převlékla do předem připravených masek  a druhá část si připravila loutky a kulisy.

První pohádka „O Zdravušce a veselých zvířátkách“ byla o tom, jak je důležité umývat se a čistit si zuby, druhá  - loutková byla klasičtější, a to sice „O Koblížkovi“.   Obě představení vzbudily u dětí i všech přihlížejících velký úspěch. Na závěr dostaly děti malý dárek ve formě omalovánek – jak jinak než s Koblížkem a liškou.

Dopoledne  se vydařilo nejen díky  šikovným mladým  zdravotníkům ze 3. ZA, ale v neposlední  řadě díky  výborné spolupráci  naší školy s Nemocnicí Vyškov a v tomto konkrétním  případě s  personálem dětského oddělení.

   

 

Všechny fotografie najdete na adrese: https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/divadlo-v-nemocnici

Štítky: 
Česky

Zdravotníci se vrhli do praxe

Zdravotníci

Se zdravotnickými asistenty ze 3. ZA se od září můžete setkat  ve vyškovské nemocnici na odděleních chirurgie, interny a ODN,  kde probíhá praktická výuka. Své prozatím dosažené vědomosti a dovednosti ochotně zúročují také na jiných - někdy pro zdravotníky neobvyklých místech.

Od září již stihli vybraní žáci měřit krevní tlak a glykemii na Dnech zdraví s Českou poštou a ve svazu diabetiků. Dále byli i s děvčaty ze 3. ZL školit žáky na ZŠ Purkyňova v oblasti první pomoci. První zářijovou sobotu jste se s nimi mohli setkat na Masarykově náměstí na akci ČČK, kde měřili i resuscitovali. Za zmínku stojí i reprezentace našich oborů na letošním Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí. Poděkování a pochvala náleží Denise Maxiánové, Haně Kočí, Sáře Rieglové, Šimonu Grmelovi, Tomáši Zajíčkovi, Ladě Ruferové a Adéle Navrátilové.

 

 

Česky

Ošetřování ran za napoleonských válek

Zajímavý výlet do historie lékařství  a ošetřovatelství  umožnila žákům 1. a 2. ročníku oboru zdravotnický asistent přednáška pana Borise Nezbedy – Officiera de santé major chirurga z oddílu BATAILLON DE MARINS DE LA GARDE IMPERIALE 2. EQUIPACE.

V úterý 9. dubna se v rámci předmětu ošetřovatelství a dějepisu uskutečnila přednáška o ošetřování ran za dob napoleonských válek. Ohromeni jsme zůstali hned v úvodu, když pan Boris přicházel v krásné dobové uniformě s kordem, lékařským kufříkem a vakem přes rameno.  

Nejprve proběhlo teoretické přiblížení tématu. Pak si přednášející major chirurg vybral tři dobrovolníky – jednoho raněného a dva pověřil asistencí. Co následovalo dále ovšem nikdo  nečekal - viděli jsme ukázku amputace dolní končetiny!!!! Bylo to realistické a ohromující. Poté si žáci mohli prohlédnout

a dokonce i osahat všechny repliky chirurgických nástrojů, mezi které patřily nejen skalpely, nože a nůžky, ale i amputační pilka a amputační talíř. Zároveň probíhala diskuze.

O velké poutavosti přednášky svědčil zájem skupiny chlapců, která zahrnovala pana Nezbedu dotazy ještě i po ukončení výuky.

   
 
 

 

 

Exkurze „Vodní hospodářství“

9. června 2015 jsme s žáky druhých ročníků zdravotnického lycea a zdravotnického asistenta podnikli již tradiční exkurzi věnovanou úpravě pitné vody z Opatovické přehrady.  

Opatovická přehrada, k níž jsme došli pěšky, dala žákům jedinečnou možnost seznámit se nejen s principem, na jakém funguje přehradní nádrž, a s historií tohoto vodního díla, ale podívat se i do chodeb pod přehradní nádrží.

Odtud jsme se přesunuli do Lhoty k čističce vody, kde žáci zhlédli celý proces úpravy povrchové vody, která je pravidelně z přehrady odčerpávána z hloubky asi 15 m, na pitnou vodu. Ta je pak ze zásobních nádrží samospádem vypouštěna potrubím do domácností ve Vyškově, Slavkově a Bučovicích. 

Ze Lhoty jsme přešli do Hamilton na autobus, který nás dovezl do Vyškova.

Lenka Molčanová a Miloš Holzer

Štítky: 
Česky

2. ZL v Mendeliánu Brno

Dne 2. 6. 2015 se 2. ZL zúčastnila exkurze v nově otevřeném Mendeliánu v Brně.

Nová expozice „Mendeliánum“ se nachází v budově Moravského zemského muzea.

Nejprve nás milá paní průvodkyně seznámila s velkým a názorným modelem DNA a poté jsme nastoupili do výtahu zn. 3D, kde jsme v průběhu jízdy mohli sledovat projekci Replikace DNA. V prvním patře na nás již čekal „obrovský“ model ribozomu, který hraje hlavní roli v tvorbě bílkovin.

Společně s figurínou J. G. Mendela jsme si vyslechli výklad o životě a objevech tohoto známého českého genetika.

Součástí expozice je i vědecká laboratoř, kde jsme si zkoušeli „vytáhnout“ DNA z banánu, pozorovali stěry našich slin v mikroskopech atd. Všechny pokusy nás velmi bavily a také se nám povedly.

Vlakem jsme se vrátili plni nových poznatků.

Denisa Minaříková, 2. ZL

Štítky: 

PRVNÍ POMOC V JIHLAVĚ 2015

První pomoc

Ve dnech 17. a 18. června se náš čtyřčlenný tým zúčastnil 21. ročníku Mezinárodní soutěže v první pomoci, pořádané Střední zdravotnickou školou v Jihlavě. Samotná soutěž se odehrává v okolí Malých Bříští. Přijela sem nejen družstva z celé České republiky, ale i ze sousedního Slovenska, Rakouska a Německa. Soutěž je výjimečná i tím, že se jí soutěžící z prvních a druhých ročníků zdravotnických oborů mohou zúčastnit pouze jednou.

Naši školu reprezentoval tým čtyř děvčat - Lucie Ingrová, Lucie Chlupová, Veronika Vyplelová a Hana Černíková, žákyně 2. ročníku zdravotnického asistenta. Doprovodem nám byla paní učitelka Kateřina Grmelová, která nám zajistila doprovod tam i zpět a zároveň byla naší psychickou podporou při složitých situacích, kterým jsme čelily.

Během slavnostního nástupu všech družstev, jsme si vylosovaly pořadové číslo 13 a čekaly na start. Následně jsme zdárně absolvovaly první dvě situace odehrávající se v lese a vesnici Malé Bříště. Na všech stanovištích figuranti předváděli vynikající herecké výkony, které nás přiměly jednat, jako by šlo o skutečnou situaci.

Další den nás čekaly hned čtyři další situace a po té i zkouška fyzické zdatnosti. V poledních hodinách nechyběl ani přílet záchranářského vrtulníku.

Na konečném slavnostním nástupu bylo vyhlášeno umístění každého ze soutěžících družstev. Náš tým se umístil na 28. místě s celkovým počtem bodů 114.

Nakonec bychom rády poděkovaly všem, díky kterým jsme dostaly šanci zúčastnit se této soutěže a nabýt tak nových zkušeností a zážitků v oblasti první pomoci.

 

Za celý tým Hana Černíková, 2. ZA.

   

   

Štítky: 
Česky

První pomoc v Jihlavě 2015

Ve dnech 17. a 18. června se náš čtyřčlenný tým zúčastnil 21. ročníku Mezinárodní soutěže v první pomoci, pořádanou Střední zdravotnickou školou v Jihlavě. Samotná soutěž se odehrává v okolí Malých Bříští. Přijela sem nejen družstva z celé České republiky, ale i ze sousedního Slovenska, Rakouska a Německa. Soutěž je výjimečná i tím, že se jí soutěžící z prvních a druhých ročníků zdravotnických oborů mohou zúčastnit pouze jednou.

Naši školu reprezentoval tým čtyř děvčat - Lucie Ingrová, Lucie Chlupová, Veronika Vyplelová a Hana Černíková, žákyně 2. ročníku zdravotnického asistenta. Doprovodem nám byla paní učitelka Kateřina Grmelová, která nám zajistila doprovod tam i zpět a zároveň byla naší psychickou podporou při složitých situacích, kterým jsme čelily.

Během slavnostního nástupu všech družstev, jsme si vylosovaly pořadové číslo 13 a čekaly na start. Následně jsme zdárně absolvovaly první dvě situace odehrávající se v lese a vesnici Malé Bříště. Na všech stanovištích figuranti předváděli vynikající herecké výkony, které nás přiměly jednat, jakoby šlo o skutečnou situaci.

Další den nás čekaly hned čtyři další situace a po té i zkouška fyzické zdatnosti. V poledních hodinách nechyběl ani přílet záchranářského vrtulníku.

Nakonec bychom rády poděkovaly všem, díky kterým jsme dostaly šanci zúčastnit se této soutěže a získat tak nové zkušenosti a zážitky z oblasti první pomoci. A přestože se náš tým neumístil na  medialových pozicích, vzorně reprezentoval zdravotnické obory a tím i celou školu.

Za celý tým Hana Černíková, 2. ZA.

Druhá nejlepší v republice!

Hanka

Toto krásné umístění si ve čtvrtek 26. 3. 2015 vybojovala na celostátní soutěži v ošetřovatelství  Hana Kočí – žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent.  Soutěž byla na téma Uspokojování potřeb v oblasti hygienické péče a byla koncipována jako teoreticko-praktická. Naše studentka si k teoretickému zpracování vybrala téma Hygienická péče a kulturní specifika klientů. Poté, co si tuto zajímavou problematiku odprezentovala a obhájila, pokračovala praktickou částí. Její výkony byly již v průběhu soutěže pozitivně hodnoceny zkušebními komisemi i přihlížejícími diváky.  Díky vzorné přípravě a trvalému zájmu o obor obstála výborně ve velmi těžké konkurenci a vzorně reprezentovala naši školu.

Děkujeme, Hani! 

Šárka Trávníčková

Štítky: 
Česky

Exkurze 2. ZL do údolí kostí a fishbanks

V pondělí 29. dubna jsme spolu s 1. ZL navštívili Ochoz u Brna, největší paleontologické naleziště. Naše exkurze byla rozdělena na „stanoviště“. Hned u prvního jsme sbírali různé květiny, ze kterých nám poté naši průvodci udělali pomazánku tak dobrou, že jsme se po ní mohli utlouct, zvlášť pan učitel Holzer.

Z dalších stanovišť se nám nejvíce líbila jeskyně, kde jsme si mohli vyzkoušet pravěké nástroje. Kluci se chopili luku, kdežto holky jen stydlivě koukaly. Když jsme po opravdu fyzicky náročné exkurzi došli do Ochozu, nevěděli jsme, zda cítíme spíš radost z „osvobození“ nohou, nebo smutek, že už je konec.

Následující den jsme už jen my, 2. ZL, navštívili Rychtu v Krásensku, kde jsme si zahráli ekologicko-ekonomickou hru Fishbanks. Ze začátku jsme se jí obávali, ale nakonec nás tak bavila, že prezentace vložené do průběhu hry nás skoro rušily, přestože byly poučné a některé i zábavné. Odnesli jsme si odtud hodně zajímavých poznatků, které se nám jistě budou hodit i ve škole, v hodinách biologie a ekologie, navíc jsme si na závěr této exkurze směli vzít do rukou chameleona nebo hada.

Oba dva dny jsme si velice užili a rádi na ně vzpomínáme.

 

 

Exkurze do dialyzačního střediska

Dialyzační středisko ve Slavkově u Brna, které žáci III . ročníku oboru „Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum“  dne 6.2.2013 navštívili, je umístěno v komplexu „Lázeňský dům“, spolu s rehabilitačním střediskem a nově vznikajícím „Centrem celostní péče nejen pro dialyzované – Dům pro seniory s úsměvem s úsměvem“.

Garantem a průvodcem exkurze stěžejní první části byla vrchní sestra hemodialyzačního oddělení paní Miroslava Marková.

Exkurze byla rozdělena do tří na sobě nezávislých programových okruhů a dvou prohlídkových skupin.

I. Okruh - byl poskytnut pro seznámení nás nejen s ošetřovatelskou péči o nefrologického klienta a to klienta dialyzovaného, čekatele na transplantaci a klienta po transplantaci, ale i s různými terapeutickými postupy včetně zajištění cévního vstupu. Žáci měli možnost vidět jejich různé varianty.

Vrchní sestra nás seznámila s nutným technickým zázemím. Především byl kladen důraz na jejich význam a na nezbytné specifické úkoly sestry při kontrole, či obsluze tohoto zařízení.

Měli jsme možnost vidět průběh hemodialýzy spolu nejen z pohledu hemodialyzovaného klienta, ale i z pohledu práce ošetřující hemodialyzační sestry.

Na nefrologické ambulanci nám byl s ochotou předveden ambulantní sestrou se svolením klienta postup při peritoneální dialýze. Sestra nám v kostce porovnala výhody hemodialýzy a peritoneální dialýzy.

Žáci měli možnost komunikovat s dialyzovanými klienty, získat edukační materiál s touto problematiku.

II. Okruh - byl informací o realizaci originálního projektu vybudování Centra celostní péče nejen o dialyzované. Shlédli jsme vybavenost centra. Ocenili jsme ojedinělost nápadu centralizovat hemodializované klienty v sociální péči do jednoho místa s možností dialýzy. Seznámili jsme se s chystaným programem poskytovaných služeb.

III. Okruh - byl věnován rehabilitační péči o klienta. Žáci měli možnost dobrovolně osobně si vyzkoušet na sobě účinky ultrazvuku, magnetoterapie, baňkování, či udržení rovnováhy na balanční plošině. Byly seznámeny i s nadstandartní službami - Wellness, které rehabilitační centrum může klientům poskytnout (medové zábaly, čokoládové zábaly,…).

Z pohledu žáku a pedagogů tato exkurze byla velmi zajímavá a přínosná. Ze strany poskytovatele byla zodpovědně připravena a její průběh měl dynamický charakter.

Jaroslav Špelda

 

 

 

Exkurze na RZP ve Vyškově

16. května 2013 se třída 2.ZL zúčastnila exkurze na stanici Rychlé záchranné pomoci ve Vyškově. Vedoucí sestra záchranné služby nás seznámila s náplní RZP, záchranáři nám v garážích ukázali vybavení sanitek a nechyběla ani možnost vyzkoušet si speciální vybavení k záchraně postiženého, např. dlahy, krční límec nebo nosítka. Celou exkurzi jsme pak zakončili neodkladnou resuscitací na umělých figurínách.

Studenti 2.ZL

 

 

 

PET víčka pro Michalku

Budoucí zdravotníci se také zapojili do sbírání víček pro těžce nemocnou Michalku Láníkovou. Dne 26. dubna 2013 byla akce na škole ukončena, víčka odevzdány do sběrného místa v našem městě, do TIC ve Vyškově a následně poslány rodičům nemocné Michalky. Za vykoupené vršky od PET mohou rodiče nemocné Michalky z Holešova nakoupit speciální upravenou sedačku do auta a další pomůcky.

 

Dveře otevřené vzdělání i zdraví - 11. února 2014

V budově na náměstí Svobody v Dědicích, sídle zdravotnických oborů školy, bylo součástí prezentace odborných předmětů také měření tlaku, pulzu, glykémie, okysličení periférie a orientační stanovení krevní skupiny a BMI. Tato měření prováděli žáci třetí ZA pod dohledem odborných vyučujících všem zájemcům z řad návštěvníků, zaměstnanců i žáků školy, kterým jejich zdraví není lhostejné.  Nejen tato měření, ale jistě i tradičně vzorně připravené učebny a atraktivně pojatá výuka všech předmětů měly podíl na úspěchu akce a pozitivních ohlasech všech návštěvníků.

Všem zúčastněným žákům i vyučujícím náleží pochvala a poděkování.

Fotografie ze zdravotní školy najdete  v albu http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/dvere-otevrene-vzdelani-i-zdravi.

Štítky: 
Česky

Exkurze zdravotnických oborů

Dne 14. března 2013 se žáci čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum zúčastnili exkurze v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) v Brně. Význam tohoto centra spočívá v tom, že jsou zde na jednom místě soustředěny všechny medicínské obory potřebné pro zajištění komplexní onkologické léčby nádorů u dospělých pacientů. O kvalitě MOÚ svědčí i spokojenost klientů – ti jej už mnoho let hodnotí jako nejlepší zdravotnické zařízení v ČR.

V rámci přednášek se naši žáci dozvěděli zajímavé informace o radioterapii, o jejích léčebných, ale i nežádoucích účincích. Seznámili se i s možnostmi prevence rakoviny děložního čípku a tlustého střeva – tedy onemocnění, v jejichž výskytu naše země zaujímá přední příčky (v celosvětovém srovnání).

Žáci navštívili také informační centrum, které slouží nejen pacientům, ale i jejich rodinám a široké veřejnosti, a ve výtvarné dílně viděli, jak mohou pacienti trávit svůj volný čas během léčby. Navazování a udržování sociálních kontaktů pomocí výtvarné činnosti – tedy ergoterapie a arteterapie – navíc patří k možnostem, jak aktivizovat nemocného a tím podpořit celý proces léčení.

Mgr. Marcela Šimoníková

 

 

Exkurze – Vodní hospodářství v okolí Vyškova

Dne 3. 6. 2014 se žáci druhých ročníků 2.ZL a 2.ZA zdravotnické školy v doprovodu Ing. Lenky Molčanové a Mgr. Jaroslava Spáčila zúčastnili exkurze pod názvem „Vodní hospodářství v okolí Vyškova“.

Exkurze začala na Opatovické přehradě, kam jsme se dopravili autobusem. Měli jsme možnost zhlédnout přehradní nádrž, vodárenskou věž a projít si strojovnu, která se nachází 28 m pod hladinou přehrady. Odtud jsme přejeli autobusem do úpravny pitné vody, která se nachází ve Lhotě. Do čističky samospádem přetéká povrchová voda z přehradní nádrže z hloubky 15 m a upravuje se na pitnou vodu. Prošli jsme si skladiště chemikálií a celý proces čištění povrchové vody od přítoku z přehrady až po odtok upravené vody do domácností. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou čistírny vody v Marchanicích. Pracovníci čistírny nás seznámili se způsobem úpravy znečištěné vody a výrobou bioplynu a humusu z vytěženého odpadu.

Exkurze se nám líbila a dověděli jsme se nové informace o procesu úpravy pitné i znečištěné vody.

Fotografie z akce najdete v albu http://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/exkurze-vodni-hospodarstvi.

Žákyně 2.ZL

Štítky: 
Česky

Máte zdravé ledviny?

To jste si mohli nechat zjistit na každoroční preventivní akci dialyzačního střediska B. Braun Avitum Austerlitz s r. o. 12. 3. 2015 v nefrologické ambulanci ve Vyškově a ve Slavkově. Samozřejmě že na této osvětové akci nechyběly naše zdravotnice, které vzorně měřily glykemii, krevní tlak, hodnotily BMI a orientačně vyšetřovaly moč. Na jeden celý den tak vyměnily školní lavice za práci ve zdravotních střediscích a přitom vzorně reprezentovaly naší školu.

Poděkování a pochvala náleží žákyním ze 3. ZA a 3. ZL, a to sice: Krystýně Raškové, Sabině Šubrtové, Denise Maxiánové, Zuzaně Bendové, Jitce Halámkové a Janě Smísitelové.                                                                                                                                                                                                                                                         Šárka Trávníčková

Štítky: 
Česky

Pavilon ANTHROPOS

V pátek 8. 2. 2013 navštívily třídy 1. ZL, 1. ZA a 2. ZA brněnský Pavilon Anthropos, zaměřený na původ a vývoj lidského druhu.

Exkurze začala v prvním patře s expozicí věnovanou genetice a nejbližším příbuzným člověka, primátům. V druhém patře jsme konečně spatřili obrovského mamuta, na kterého jsme se všichni těšili. Zdejší mamut se stal jakýmsi maskotem muzea a pan průvodce nám k němu řekl zajímavou historii. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že maličký mamutek u jeho nohou není mládě, jak jsme si mysleli, ale trpasličí druh. Ve třetím poschodí nás nejvíce zaujaly nástěnné malby, repliky z jeskyní Lascaux a Altamira, velký zájem ale vzbudily také rekonstrukce obydlí pravěkých lidí.

Po krátké přestávce na občerstvení jsme se přesunuli do suterénu, kde jsme obdivovali výstavu známého malíře Zdeňka Buriana. Pravěká zvířata na jeho nádherných obrazech vypadala jako živá a totéž platí i o předchůdcích člověka, jejichž podobu na plátně vykouzlil jeho štětec.

Exkurze se velice vydařila a všichni jsme Antropos opouštěli s hřejivým pocitem u srdce.

 

 

 

První pomoc na ZŠ Purkyňova

Dne 6. června 2013 zavítali žáci 2.ZL se svým programem na ZŠ Purkyňova. Žáky osmých tříd zde seznámili s postupy kardiopulmonální resuscitace, ošetření ran a zlomenin. Vše jim vysvětlili, názorně předvedli a asistovali také při praktickém nácviku. Smysluplně tak využili to, co se sami ve škole naučili a podělili se o množství zajímavých poznatků, které se mohou v životě hodit.

 

 

První pomoc na ZŠ Purkyňova

Dne 21. 5. 2015 jsme se jako žáci druhých ročníků zdravotnických oborů zúčastnili prezentování první pomoci na ZŠ Purkyňova ve Vyškově. Ovšem ne jako žáci, nýbrž jako učitelé. Byli jsme rozděleni do několika skupin a prezentovali námi vytvořené prezentace na téma krvácení, resuscitace, bezvědomí, uštknutí hadem, pokousání zvířetem a mnoho dalších. Naši žáci, přesněji posluchači 8. tříd si mohli vyzkoušet samotnou resuscitaci, ošetření krvácení, zaškrcení apod. Také se dozvěděli, jaké složky spadají do integrovaného záchranného systému, jak se zachovat při mimořádné situaci nebo co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo. Během prezentací jsme zkoušeli i pozornost žáků krátkými testovými otázkami a praktickým cvičením. Ti nejlepší dostali sladkou odměnu.

Pro druhý ročník to byla velká zkušenost a zároveň zábavný den. Z tváří žáků ZŠ bylo poznat to samé. Děkujeme jim tedy za příjemnou spolupráci. A jelikož se tato akce stala již dlouholetou tradicí na naší škole, necháme následující prezentování na mladších studentech zdravotnické školy.

Markéta Novozámská, 2.ZA

Štítky: 
Česky

Světový den ledvin

14. březen je Světovým dnem ledvin a letos se hlavní pozornost zaměřila na jejich akutní selhání. Akci nazvanou „Stop poškození ledvin“ podpořili také žáci třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.

Ve spolupráci s firmou B. Braun Avitum se podíleli na bezplatném měření hladiny krevního cukru, vyšetření moči, měření krevního tlaku a stanovení tzv. body mass indexu (BMI) u klientů, kterým není jejich zdraví lhostejné. Sledování těchto hodnot pomáhá předcházet akutnímu poškození ledvin a zabránit nejhoršímu – pokud totiž není onemocnění ledvin včas rozpoznáno a léčeno, může končit i smrtí nebo doživotní léčbou pomocí umělé ledviny. Takovou péči potřebuje každý desátý pacient, který prodělá těžkou formu akutního selhání ledvin.

 

Urologie od A do Z

 

My, zdravotní asistenti  ze 3. ročníku, jsme navštívili hned dvě místa spojená s onemocněním močového systému.

Začali jsme nejprve ve vyškovské nemocnici 10. února na urologickém operačním sále. Velmi ochotná sestřička nám ukázala přístroje používané například k operaci zvětšené prostaty nebo k vytahování ledvinných a močových kamenů.  Nad sbírkou těchto kamenů jsme opravdu užasli – jeden byl dokonce ve velikosti vejce, další zase přesně kopíroval vnitřní prostor ledvinné pánvičky.

Další vědomosti o onemocnění ledvin jsme načerpali 12. února, kdy jsme spolu se 3. ZL navštívili dialyzační centrum firmy B. Braun Avitum Austerlitz s. r. o. ve Slavkově. Hemodialýza je proces čištění krve od škodlivých látek při selhávání ledvin. Měli jsme možnost vidět hemodialýzu jednu ze dvou variant "čištění " krve přímo v akci. Ta probíhá právě v centru, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých a důležitých informací nejen od personálu, ale byli s námi ochotni mluvit i „napojení“ pacienti, kteří nám popisovali náročnost tohoto procesu z pohledu nemocného.

Druhou možností je tzv. peritoneální dialýza - tu už lze provádět doma. Tělo se tak čistí od škodlivin ne vně, ale uvnitř těla za pomoci speciálního roztoku podávaného do dutiny břišní přes katétr. I s touto metodou jsme měli možnost seznámit se blíže. Pacientka, která chodí jednou měsíčně na kontrolu, nám spolu s ošetřující sestrou vše důležité ukázala a vysvětlila.

Celé dopoledne se nám plně věnovala vrchní sestra Miroslava Marková a její kolegyně. Patří jim veliký dík, stejně jako sestřičkám z urologického operačního sálu vyškovské nemocnice.

Obě exkurze nám poskytly nevšední a jedinečné zážitky a vhodně doplnily naše teoretické znalosti získané ve škole.         

                                                                                                                    Markéta Zabloudilová, 3. ZA

http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/urologicka-exkurze

 

Česky

Všední den nefrologických klientů

Nejbližší dialyzační středisko našeho regionu je ve Slavkově a je umístěno v komplexu BRAUN „Lázeňský dům“ spolu s rehabilitačním střediskem a s nově vzniklým „Centrem celostní péče nejen pro dialyzované" nesoucí jméno „Dům pro seniory s úsměvem“. Garantem a průvodcem celé exkurze byla vrchní sestra hemodialyzačního oddělení paní Miroslava Marková.

Úvod exkurze patřil nejen ošetřovatelské péči o nefrologického klienta a to klienta dialyzovaného, čekatele na transplantaci tak i klienta po transplantaci, ale i s různým terapeutickým postupům, včetně seznámením s metodami „Zajištění cévního vstupu pro hemodializované“. Žáci měli možnost seznámit se s  jejich různými variantami.

Vrchní sestra nás všechny v prvé řadě seznámila s nutným technickým zázemím hemodialýzy tj. s čističkou a úpravnou vody a se zálohovým agregátem elektrické energie. Především byl kladen důraz na jejich význam pro úspěšný chod hemodializačního oddělení a požadavky na nezbytné specifické dovednosti pro  úkoly sestry při obsluze, či kontrole tohoto zařízení.

Byla dána možnost vidět jednotlivé části průběhu hemodialýzy jak z hlediska hemodialyzovaného klienta, tak i z pohledu práce ošetřujících hemodialyzačních sester .

Na nefrologické ambulanci bohužel nám nebylo možno thč. předvést  ambulantní sestrou postup při peritoneální dialýze, pro zaneprázdněnost klienta jinou terapeutickou činností. Vrchní sestra nám teoreticky v kostce porovnala výhody hemodialýzy a peritoneální dialýzy. Obdivovali jsme jejich holistického pojetí k dialyzovaným klientům, které bylo podepřeno vytvářením sociálního posilňování těchto klientů.

Shlédli jsme základní technické i materiální vybavení pro hemodialýzu. Žáci měli možnost nejen komunikovat s dialýzovanými klienty a získat i edukační materiál s touto problematiku.

V následující části jsme byli seznámení s realizací originálního projektu ve vybudování Centra celostní péče nejen o dialyzované. Zhlédli vybavenost centra. Ocenili jsme ojedinělost nápadu centralizovat hemodializované klienty v sociální péči do jednoho místa s možností dialýzy, ale také originální přístup ve vybavení společenské místnosti v RETRO stylu, kde na klienty gerontologického věku dýchnou vzpomínky z mládí. K modernímu přístupu ke klientům zde patří motivovaný přístup k sebeobsluze, ergoterapie, ale i i vybavený ZOO koutek k individuální zooterapii.

Závěr byl věnován rehabilitační péči o klienta. Byli jsme seznámeni se základními principy fyzioterapie, vodoléčby, elektroléčby, magnetoterapie.  Žáci měli možnost dobrovolně osobně si vyzkoušet na sobě účinky ultrazvuku, magnetoterapie, baňkování či udržení rovnováhy na balanční plošině. Někteří tuto možnost využili. Byli seznámeni i s nadstandartní službami - Wellness, které rehabilitační centrum může klientům poskytnout (medové zábaly, čokoládové zábaly ap,).

Jaroslav Špelda

 

Štítky: 
Česky

Zdravotnické obory v akci

Ve středu 25. 6. 2014 se žáci zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠ zdravotnické a ekonomické Vyškov zúčastnili školního kola soutěže v první pomoci, v níž si ověřovali znalosti daného předmětu. Žáci, rozdělení do trojic, soutěžili ve 4 disciplínách: vedle teoretického testu zasahovali při srážce bruslařů s chodcem, ošetřovali opilé a transportovali nemocného na nosítkách. Role figurantů se ochotně ujali žáci prvního ročníku ZA a ZL a díky Mgr. Miroslavě Seroiszkové z Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně vypadala jejich zranění velmi věrohodně.


 

I přes nepřízeň počasí se žáci zapojovali s chutí a snažili se dosáhnout co nejlepších výsledků. Odbornou porotu tvořili záchranáři NLZP územního oddělení Vyškov Mgr. Lukáš Kupčík a Bc. Michal Šlampa, Dis. K hodnocení předvedených výkonů přidávali své zkušenosti z praxe, čímž žáci získali nejen cennou zpětnou vazbu, ale také podněty k dalšímu rozvoji svých dovedností.

Mgr. Marcela Šimoníková

Česky

„Resuscitaci byste měli trénovat každý den“!

Tomáš - záchranář

Říkal erudovaný záchranář na exkurzi nebo spíše na výukovém dopoledni, které proběhlo

23. 6. 2014 na RZP Vyškov. Zde žáci druhých ročníků zdravotnických oborů viděli vybavení „rychlovek“ a spoustu zajímavých pomůcek si mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Dále se dozvěděli mnoho zajímavostí o fungování záchranného systému Jihomoravského kraje. Velkým a nezapomenutelným zážitkem byl opravdový výjezd hned dvou záchranných týmů.  I po odjezdu sanitek se mladým zdravotníkům plně věnovali, za což (ale i za celou tuto vzdělávací akci) vyškovské „erzetě“ moc děkujeme.

O nácviku kardiopulmonální resuscitace ví své také žáci 2. ZA  - Denisa Maxiánová, Hanka Kočí a Tomáš Zajíček, kteří byli „učit“  resuscitaci žáky osmých tříd  ZŠ Purkyňova Vyškov  v pátek 20. června. A protože jim ta výuka první pomoci tak dobře jde, může si veřejnost dle jejich instrukcí zkusit oživovat i ve středu 25. 6. 2014 na Masarykově náměstí na každoroční akci „bezpečnost v dopravě“.

 

Česky

ZA - Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru zdravotnický asistent

 • Latinský jazyk (2)
 • Somatologie (4)
 • První pomoc (2)
 • Ošetřovatelství (20)
 • Výchova ke zdraví (2)
 • Psychologie (6)
 • Klinická propedeutika (2)
 • Ošetřování nemocných (26)

V závorce jsou uvedeny počty hodin za studium.

Česky

ZA - Odborní vyučující

 

Jméno Telefon
Mgr. Kateřina Grmelová 517 326 785
Mgr. Zuzana Jirešová 517 326 789
Mgr. Petra Kremličková 517 326 789
Mgr. et Mgr. Marcela Šimoníková 517 326 789
Mgr. Šárka Trávníčková 517 326 789

 

Česky

ZA - Učebnice

Česky

Učebnice Klinické propedeutiky

Štítky: 
Česky

Učebnice Ošetřovatelství

Štítky: 
Česky

Učebnice Ošetřování nemocných

Štítky: 
Česky

Učebnice První pomoci

Štítky: 
Česky

Učebnice Psychologie

Štítky: 
Česky

Učebnice Somatologie

Štítky: 
Česky

Učebnice Výchovy ke zdraví

Štítky: 
Česky

ZL - Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru zdravotnické lyceum

 • Latinský jazyk (2)
 • Somatologie (4)
 • První pomoc (2)
 • Výchova ke zdraví (2)
 • Psychologie (6)
 • Klinická propedeutika (2)
 • Základy ošetřovatelské péče (2)
 • Základy sociální práce (2)
 • Kapitoly z klinických oborů (2)
 • Ošetřovatelská propedeutika (1)
 • Management ve zdravotnictví (1)

 

V závorce jsou uvedeny počty hodin za studium.

Česky

ZL - Odborní vyučující

 

Jméno Telefon
Mgr. Kateřina Grmelová 517 326 785
Mgr. Zuzana Jirešová 517 326 789
Mgr. Petra Kremličková 517 326 789
Mgr. et Mgr. Marcela Šimoníková 517 326 789
Mgr. Šárka Trávníčková 517 326 789

 

Česky

ZL - Učebnice

Informace o používaných učebnicích najdete na stránkách jednotlivých předmětových komisí: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/predmetove-komise.

Česky