Aktivity a úspěchy 2018/2019

Štítky: 
Česky

Den s praxí

Den s praxí

V květnu žáci 2. a 3. ročníku obchodní akademie absolvovali odbornou praxi na vybraných pracovištích. Dostali tak příležitost procvičit si administrativní činnosti ve společnostech, které působí v oblasti obchodu a služeb. Tím získávali cenné zkušenosti, které mohou uplatnit při svém dalším studiu na škole.

V posledních červnových dnech proběhla akce Den s praxí. Studenti seznámili své spolužáky a vyučující se zkušenostmi z absolvované praxe. Spolužáci tak měli možnost zjistit, jak probíhá propojení teoretického vyučování s praktickými dovednostmi.

studenti 2. a 3. ročníku obchodní akademie

Štítky: 

Krajská soutěž mistrovství ČR v grafických disciplínách

V letošním ročníku soutěže, který se konal v Brně, nás reprezentoval Vladimír Žižka (4. AK) v disciplíně psaní na klávesnici a Jakub Hána (3. AK) ve wordprocessingu (profesionálním zpracování textu).

Soutěž začínala v 08:00 h pro Jakuba zpracováním textu dle předepsaných dispozic. Musel předvést své znalosti úpravy stylů, vkládání textů a obrázků, hromadné korespondence, štítků a mnoho dalšího. Samotná příprava klade zvýšené požadavky na žáka. Ne všichni uspějí a jejich práce jsou hodnoceny. Jakub, který soutěžil poprvé, obsadil 7. místo.

Nejvíce zastoupená je kategorie psaní na klávesnici (opis na 10 minut). Vladimír, který píše kolem 340 úhozů za minutu, nejel na své maximum. Chyba se při soutěži trestá odečtením 50 úhozů. A to není málo. Poučen z minulých ročníků soutěže se proto soustředil na omezení počtu chyb. Umístil se uprostřed soutěžního pole na 16. místě.

Věřím, že vytyčené hranice pokoří naši noví písaři.

Ing. Drahomíra Hýžová

Štítky: 
Česky

Osvětim – místo strachu, hrůzy a smrti

O tom, jakých ohavností se dopouštěli Němci ve 2. světové válce, se mohli na vlastní oči přesvědčit žáci 1. a 2. ročníků zdravotnických oborů a obchodní akademie.

Zrůdná demagogie na nás dýchla již při čtení nápisu při vstupu do tábora „Arbeit macht frei“ (práce osvobozuje). A za těmito branami začalo první třídění lidí na práceschopné a na ty, kteří byli posláni ihned do pověstných sprch. Z těch však netekla voda, ač v rámci nešíření davové paniky byli lidé utvrzováni, že je čeká pouze očista po cestě. Ve skutečnosti je čekaly kapsle s kyanidem. Ale ani ti, kteří byli „ubytováni“, neměli v táboře dlouhého života. Průměrně zde lidé, převážně Židé, přebývali tři měsíce.

A i mrtví sloužili. Byly jim ostříhány vlasy, které byly dále zpracovávány na pokrývky pro vojáky. Spalovací pece pracovaly naplno, zápach se šířil po celém okolí. Měli jsme možnost vidět místnosti plné vlasů, kufrů, nádobí … Fotografování vězňů bylo brzy zrušeno a nahrazeno tetováním čísel. Po těžké práci a hladovění si lidé z fotografií nebyli podobni. Hygienické a zdravotní podmínky byly otřesné. Proč se snažit uzdravit někoho, kdo je předurčen umřít a místo něhož přijde deset nových?Nechť je nám tato doba varováním a ponaučením!Ing. Drahomíra Hýžová

Štítky: 

Postupujeme do krajského kola Ekonomické olympiády

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytvářejí ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní banky. Školní kolo úspěšně zvládli a naši školu budou v krajském kole reprezentovat: Bohuslav Tomáš z 3. B, Drmolová Petra ze 4. AK, Kučera Tomáš ze 4. AK a Kytka Lukáš z 3. B.

Gratulujeme!

https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/kviz-test-ekonomicka-olympiada.A180621_184152_viteze_frp

Štítky: 

Skutečná firma na obchodní akademii

V letošním školním roce jsme se jako studenti 3. ročníku obchodní akademie zapojili do projektu mezinárodní neziskové vzdělávací organizace Junior Achievement, kterou založil světoznámý podnikatel Tomáš Jan Baťa. Vybrali jsme si projekt zaměřený na skutečné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program pochází z 3 základních pilířů - teorie, studentská firma a konzultant. Cílem je rozvinout ekonomické vzdělávání a umožnit studentům kontakt s odborníky z obchodního světa. Název naší společnosti TřiAK vznikl podle naší třídy. Podnikáme na dobu určitou do 30. června 2019. Předmětem podnikání jsou jednak vzdělávací kurzy pro základní školy se zaměřením na základy finanční gramotnosti a zlo virtuálního světa, jednak  prodej vlastních výrobků. Naši zákazníci mají možnost si zakoupit ručně a poctivě vyrobené drobné dárkové předměty nebo s láskou pečené drobné pochoutky.

Zaměřili jsme se na  sociální podnikání. Do výroby našich výrobků jsme zapojili i naše prarodiče a část našeho zisku chceme věnovat Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK.

Naši společnost jsme prezentovali na 21. veletrhu fiktivních firem Gymnázia a SOŠZE Vyškov, jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Zúčastnili jsme se setkání s mentory z uspěšných mezinárodních obchodní firem v Praze, kde jsme načerpali rady, nové zkušenosti a pozitivní sílu do dalšího podnikání. V mezičase různých akcí nám rady a tipy poskytují  webináře s užitečnými tématy. 

V rámci našeho podnikání jsme zatím uskutečnili prodej našich výrobků během dne otevřených dveří a vánoční prodej. Budeme rádi, když nás podpoříte na našich akcích, kde prodáváme naše domácí dárkové předměty a pochoutky. V případě zájmu nás najdete v naší třídě 3. AK (číslo 206), kde je možné si prohlédnout i náš katalog a domluvit se na spolupráci, nebo nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: triak3@email.cz. Další informace naleznete na https://tri-ak.tumblr.com/.

Simona Preisová, ředitelka společnosti

Studentská firma TřiAK v Praze

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se naše společnost TřiAK zúčastnila 24. ročníku soutěžního veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2019, který se konal v Praze v Galerii Harfa. Zapojilo se celkem 43 studentských firem, které prezentovaly své nápady. Každá firma se snažila zdokonalovat během školního roku své schopnosti v otázkách chodu firmy a získat cenné zkušenosti z podnikání. Této akce se zúčastnilo 6 vybraných žáků naší třídy 3. AK – Simona Preisová, Aneta Jurůjová, Kristýna Kaloudová, Martina Přenosilová, Samuel Mihok a Jakub Hána.

Po příjezdu do obchodního centra každá firma obdržela svůj stánek s pořadovým číslem. V 10:00 hod. proběhlo slavnostní uvítání a seznámení s programem dne. Poté následovaly prezentace firem, během kterých chodili pořadatelé a sponzoři známých firem a hodnotili marketing, finanční řízení firem a vzhled firemních stánků. V odpoledních hodinách pokračoval prodej našich výrobků kolemjdoucím zákazníkům.   

Veletrh byl zakončen vyhlášením letošního vítěze projektu JA Firma. I když jsme nevyhráli, hodnotíme tuto zkušenost kladně. V Praze jsme načerpali hodně inspirací a jsme rádi, že i my jsme součástí  JA Alumni Czech.

Simona Preisová a Samuel Mihok, 3. AK

Štítky: 

Veletrh fiktivních firem 2018

Dne 7. prosince 2018 se na obchodní akademii ve Vyškově konal 21. veletrh fiktivních firem. Jedná se o prezentaci firem, které vytvořili žáci 4. ročníku v integrovaném ekonomickém předmětu. Cílem bylo vyzkoušet si obchodní znalosti a dovednosti, formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků v českém, anglickém a německém jazyce, a přiblížit se tak požadavkům trhu práce.Firmy vytvořili studenti čtyři, jejich názvy byly Projekt Y, Soul & Body Anihealth, PartyServis MORAVIA a Delivery Express. Všechny tyto fiktivní podniky musely před pětičlennou porotou a studenty obchodní akademie vystoupit, odprezentovat svoji firmu a snažit se co nejvíce ohromit něčím novým, originálním a nevídaným.

Letos se navíc přestavila i firma TřiAK, kterou vytvořili žáci 3. ročníku obchodní akademie, ale na rozdíl od všech ostatních prezentovaných firem byla tato reálná. Stala se tak velmi příjemným zpestřením této akce.

Když proběhly prezentace všech fiktivních obchodních korporací, dostala porota prostor pro vyhodnocení soutěže. Po dlouhém a napínavém rozhodování nakonec vyhlásila porota pouze první místo, na kterém se umístila Soul & Body Anihealth, s. r. o. Vítězná firma získala finanční odměnu od Spolku Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov.

Po vyhodnocení se diváci odebrali zpět do výuky a čtvrtý ročník zůstal v aule s porotou, která pochválila všechny studenty za dobře odvedenou práci, dala jim velmi cenné rady do podnikání a celkově ještě rozebrala a zhodnotila prezentaci jednotlivých firem.

Gabriela Kratochvílová, 4. AK

 

Vánoční mentorské setkání JA Czech Republic

V rámci odborných ekonomických předmětů se studenti obchodní akademie zúčastnili mentorského setkání Junior Achievement Czech Republic. Akce se konala 18. prosince 2018 ve Škodově paláci v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci partnerů z řad Citi, Google, Dermacol, TV Óčko, Ceos, Forbes a Nielsen Admosphere. Vzájemnou komunikací získali studenti spoustu praktických rad a informací. Mentoři měli šanci inspirovat novou generaci podnikatelů.

Výběrové řízení nanečisto 2019

Pro žáky 4. ročníku oboru obchodní akademie pořádáme již tradiční akci s názvem Výběrové řízení nanečisto. V letošním roce jsme ke spolupráci oslovili japonskou společnost SMC Industrial Automation CZ, s. r. o. a firmu Sanasport, s. r. o., která nabízela hned dvě pracovní pozice. Žáci si tedy vybírali ze tří pracovních nabídek.

  1. Pracovník technické podpory
  2. Prodejce sportovního zboží
  3. Administrativní pracovník

Vypracovali příslušné žádosti o místo a životopisy, které byly jejich první vizitkou pro potencionálního zaměstnavatele.  Vlastní výběrové řízení probíhalo v aule SOŠ formou pohovorů s jednotlivými uchazeči. Manažeři a personalisté firem zjišťovali připravenost žáků např. z těchto hledisek:

  • znalost programu firmy, jejích internetových stránek,
  • znalost cizích jazyků,
  • schopnosti popsat věc, její konstrukci,
  • komunikace, reakce na otázky,
  • vhodný oděv a mnoho dalšího.

V tomto výběrovém řízení nebylo smyslem získat hypotetickou pracovní pozici, ale získat zkušenosti a představu, jak takové řízení probíhá. Výběrová komise v závěru poradila žákům, co je třeba ještě vylepšit, aby u skutečného pracovního pohovoru uspěli. V letošním ročníku nás poprvé navštívila při této akci vyškovská televize a vytvořila z ní záznam do vysílání.

Ing. Drahomíra Hýžová

Štítky: